Comarch ERP XL

Administrator

Administrator

[pyt. 2143] Jakie wartości może przyjąć parametr w akcji kluczowej Eksport dokumentu do pliku?
 • Dla akcji kluczowej "eksport dokumentu do pliku" należy w zakładce Parametr zdefiniować do jakiego pliku ma być wykonany eksport: ECOD, COMMA. W przypadku gdy do akcji w definicji procesu nie został dodany odpowiedni parametr (ECOD lub COMMA), to jest wyświetlany lub zapisywany do logu procesu (w przypadku automatu) stosowny komunikat.
[pyt. 801] Znaczenie kolorów na liście pieczątek
 • Funkcjonalność dotycząca listy pieczątek dostępnej w module Administrator została rozszerzona. W starszych wersjach systemu Comarch CDN XL wszystkie pieczątki prezentowane były w czarnym kolorze.Od wersji 9.0 systemu istnieje możliwość archiwizacji pieczątek. Archiwalne pieczątki wyświetlane są w kolorze szarym. Ponadto pieczątka przypisana do centrum głównego w strukturze firmy prezentowana jest w kolorze czerwonym. Na liście pieczątek może pojawić się również kolor zielony oznaczający pieczątkę, która na liście pieczątek jest wyświetlana jako pierwsza, a nie jest przypisana do centrum głównego.

Administrator Oddziałów

Administrator Oddziałów

[pyt. 1440] [XL] Podczas próby uruchomienia automatu synchronizacji pojawia się następujący komunikat: „Błąd (5563) podczas odczytu lokalnej konfiguracji automatu synchronizacji”
 • Należy ustawić nazwę operatora oraz podać hasło, które będą wykorzystywane podczas logowania aplikacji w automatycznym trybie synchronizacji. Parametry są ustawiane w oknie Konfiguracji ustawień lokalnych okna Konfiguracji automatu synchronizacji.
[pyt. 1438] [XL] Podczas próby uruchomienia automatu synchronizacji pojawia się komunikat: "Nie udało się otworzyć bazy danych usług [2]. Odmowa dostępu."
 • Jeżeli podczas uruchomienia automatu synchronizacji z poziomu Administratora Oddziałów pojawia się nastęujący komunikat: "Nie udało się otworzyć bazy danych usług [2]. Odmowa dostępu."Należy wykonać polecenie rejestrujące bibliotekę cdnoffline.dll: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe cdnoffline.dll z poziomu katalogu z Comarch CDN XL lub uruchomić plik rejestr.bat znajdujący się w katalogu, gdzie został zainstalowany Comarch CDN XL (w trybie Administratora).
[pyt. 1437] [XL] Podczas próby uruchomienia automatu synchronizacji pojawia się komunikat: "Nie udało się otworzyć bazy danych usług [5]. Odmowa dostępu."
 • Jeżeli podczas próby włączenia automatu synchronizacji w Administratorze Oddziałów pojawia się komunikat: "Nie udało się otworzyć bazy danych usług [5]. Odmowa dostępu." należy uruchomić moduł dodatkowo w trybie Administratora.

CRM

CRM

[pyt. 1861] Czy wiesz, że w CRM na kontrahencie w Etapie można dodać akwizytora?
 • Tworzymy kampanie, dodajemy etapy. Do etapu przypinamy kontrahenta następnie stojąc kursorem na kontrahencie, przyciskamy PPM i wybieramy „ustal akwizytora”. Wybieramy akwizytora z listy akwizytorów.
[pyt. 1571] [XL] Dlaczego opcje, które decydują o uwzględnieniu zadania CRM w terminarzu są wyszarzone?
 • Aby te opcje były aktywne, na karcie operatora - zakładka 'ogólne' należy przypisać pracownika.
[pyt. 1570] [XL] Podczas dodawania wątku konwersacji pojawia się komunikat: Nie udało się zapisać maila. Szczegóły błędu: Procedure of function 'XLZapiszMailCRM expects parameter '@Email' ,which was not supplied.
 • Przyczyną błędu jest zainstalowanie niewłaściwego dodatku CRM_Outlook. Dodatek, który należy zainstalować aby współpraca modułu CRM z Outlookiem była możliwa, musi być zgodny z wersją programu. Dodatek dostępny z wersją 9.7 jest kompatybilny z wersją 9.7, 9.8 oraz 9.9. Natomiast dodatek dostępny z wersją 10.0 jest kompatybilny z wersją 10.0, 10.1 oraz 10.2.
[pyt. 1461] [XL] Czy wysyłając maile do różnych kontrahentów z poziomu kampanii będą widoczne adresy mailowe dla nich wzajemnie?
 • W korespondencji mailowej wysyłanej z poziomu kampanii do kilku kontrahentów bądź kilku osób u kontrahentów adresy mailowe nie będą dla nich widoczne wzajemnie, ponieważ są umieszczone w UDW.
[pyt. 1323] [XL] Czy jest możliwa współpraca OpenOffice z modułem CRM?
 • Tak, jest możliwa współpraca Open Office z modułem CRM, jak również z pozostałym modułami systemu Comarch CDN XL.
[pyt. 699] [XL] Czy możliwe jest wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM?
 • Nie jest możliwe wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM.
[pyt. 698] [XL] Z jakimi wersjami MS Office Outlook współpracuje CRM?
 • Moduł CRM współpracuje z następującymi wersjami: Microsoft Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007

Import

Import

[pyt. 1764] [XL]Do czego służy kod CN 9950000 widoczny w intrastacie na elementach?
 • Kod CN 99500000 pojawia sie w intratstacie jeżeli jest zaznaczony parametr Grupuj pozycje o wartości poniżej 200 euro. W ramach tego kodu ujmowane są wszystkie pozycje (nawet jesli na kartach towaru są okślone kody CN) których wartość jest mniejsza lub równa równowartości 200 Euro.
[pyt. 1763] [XL]Co oznacza komunikat pojawiajacy sie w logu podczas generowania Intrastatu:Operacja zmiany obiektu TwrJm o identyfikatorze (16:68609:65278:0).Identyfikator operacji: GenerujPozycjeIntrastat-5.Błąd: Nie znaleziono rekordu (33), , Wystąpiła sytuacja wyjątkowa%SOURCE%=ADODB.Errors%DESCRIPTION%=Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal..?
 • Komunikat informuje iż na dokumencie który wchodzi do Intrastatu towar X miał inna jednostkę miary niż w chwili obecnej jest zapisana na karcie towaru. Rozwiązaniem problemu jest przywrócenie na karcie towaru jednostki miary co pozwoli na poprawne wygenerowanie Intrastatu.
[pyt. 1574] [XL] aka jest różnica między wartością statystyczna, a fakturową na deklaracji Intratsat?
 • W skład wartości statystycznej wchodzi wartość towaru oraz transport zagraniczny natomiast do wartości fakturowej oprócz wartości towaru i transportu zagranicznego mogą wejść inne koszty takie jak transport krajowy, ubezpieczenie i inne zdefiniowane i dodane na dokumencie FWS typy kosztów.
[pyt. 389] [XL]Czy dokument FWZ może generować płatności?
 • Tak, może. Płatności na dokumencie FWZ mogą wynikać z cła, akcyzy, opłaty manipulacyjnej czy każdej innej kwoty zdefiniowanej dla dokumentów FWS/FWZ, która ma generować płatności. Kwota płatności pojawia się na zakładce Płatności po wypełnieniu Płatnika na zakładce Urząd.
[pyt. 385] [XL]Czy na dokument FAI można dodać tylko pozycję kosztową jako pozycję typu Koszt transportu krajowego/Koszt transportu zagranicznego?
 • Nie, nie ma takiej możliwości. W przypadku dodania na fakturę importową tylko pozycji będącej kosztem, usługą bądź towarem a-vista jako Koszt transportu krajowego/Koszt transportu zagranicznego, nie będzie możliwości zatwierdzenia FAI. System CDN XL poinformuje Użytkownika odpowiednim komunikatem o niemożności wykonania tej operacji. Jeśli na fakturze importowej mają być zarejestrowane tylko pozycje kosztowe, należy je dodać jako pozycje typu Zwykły element. W przypadku dodania na FAI pozycji kosztowej jako Koszt transportu krajowego/Koszt transportu zagranicznego oraz pozycji typu Zwykły element, będzie możliwość zatwierdzenia faktury.
[pyt. 384] [XL]Po jakim kursie są wyliczone wartości na dokumencie FWS/SAD?
 • Kwoty (np. koszty transportu, cło, akcyza czy VAT) na dokumencie FWS/SAD są zawsze wyliczane po kursie określonym na zakładce Ogólne tego dokumentu. Parametr 'Wartość po kursie: 1. FW 2. FAI' umieszczony na zakładce Kwoty dokumentu FWS/SAD odnosi się do dokumentu PZI generowanego w ścieżce importowej. W zależności od ustawienia ww. parametru wartość przyjęcia importowego może być wyliczona po kursie faktury importowej lub dokumentu FWS/SAD.
[pyt. 379] [XL]Czy w module Import istnieje możliwość automatycznego powiększenia cen zakupu o dodatkowe koszty np. koszty transportu?
 • Tak, istnieje taka możliwość. Na dokumencie SAD lub FWS (w zależności od rejestrowanego typu transakcji) można wprowadzić dodatkowe koszty, które zostaną ujęte w wartości towaru na magazynie. Przed zatwierdzenie dokumentu SAD/FWS należy pamiętać o ustaleniu właściwej wartości dla parametrów:1. 'W wartości towaru na magazynie pomiń' odpowiedzialnego za uwzględnienie m.in. kosztów transportu w wartości towaru2. 'Rozbijaj kwoty w oparciu o' odpowiadającego m.in. za rozbicie dodanych kwot w oparciu o: wartość, wagę netto, wagę brutto lub objętość.
[pyt. 378] [XL]W jaki sposób skorygować dokument SAD w przypadku wprowadzenia na nim niepoprawnej wartości kursu?
 • W celu skorygowania dokumentu SAD, na którym użyto niewłaściwej wartości kursu celnego, należy wystawić:1. korektę ręczną FZ a-vista z poziomu Rejestru VAT, która ureguluje wartość podatku VAT. Korekta powinna być wystawiona na różnicę podatku VAT pomiędzy wartością VAT wyliczoną według błędnego kursu, a wartością VAT wyliczoną po właściwym kursie. 2. notę memoriałową regulującą zobowiązanie wobec Urzędu Celnego.Opisany przykład korekty dotyczy tylko dokumentu SAD, nie odnosi się do korekty całej ścieżki importowej.
[pyt. 269] [XL]Warunki niezbędne, by z zsamówienia zakupu można wygenerować dokumenty importowe (PZI, FAI)?
 • W celu wygenerowania dokumentów importowych z zamówienia zakupu należy:- na zakładce Ogólne zamówienia wybrać transakcję Wewnątrzwspólnoową lub Inną zagraniczną(poza UE)- na zakładce Nagłówek zamówienia zaznaczyć parametr Uwzględni obsugę SAD/FWS.Wykonanie wymienionych operacji pozwoli na wygenerowanie dokumentów importowych z zamówienia zakupu.

Business Intelligence

Instalator

[pyt. 333] Czym jest spowodowany błąd w trakcie tworzenia hurtowni danych?
 • Najczęstszą przyczyną błędów w kreatorze hurtowni danych jest brak zainstalowanego Service Pack 2 do MS SQL Server 2005 Analysis Services. Żeby sprawdzić czy SP2 jest zainstalowany na tym stanowisku na których tworzymy bazy Business Intelligence należy uruchomić Panel Sterowania i w dodaj\usuń programy zaznaczając check ‘Pokaż aktualizację’ sprawdzić czy na liście znajduje się pozycja jak poniżej.

   obrazek_1

  Jeśli SP 2 do Analysis Services jest zainstalowany, a mimo wszystko błąd występuje wówczas należy odnaleźć w katalogu c:\Program Files\CDNXL\Business Intelligence 8.0\bin\Configuration Tool\Logs plik z najświeższą datą i spróbować odczytać komunikat błędu w nim zawarty. Gdyby komunikat błędu był nieczytelny należy go podesłać do asysty technicznej Comarch. 

[pyt. 332] Dlaczego w trakcie instalacji pojawia mi się błąd instalowania Framework 3.5?
 • Błąd instalacji Framework zdarza się jeśli na stanowisku na którym przeprowadzana jest instalacja nie ma najnowszych poprawek do systemu operacyjnego. Rozwiązaniem jest uaktualnienie poprawek i ponowna instalacja Framework.

Intranetowe Karty Pracy

Intranetowe Karty Pracy

[pyt. 1451] [XL] Dlaczego nie widać wszystkich zakładek w IAP z poziomu danego kierownika?
 • Należy upewnić się czy zostały nadane wszystkie role w Comarch CDN XL dla danego kierownika/pracownika. Poszczególnym zakładką odpowiadają poszczególne role.
[pyt. 690] [XL] Na zakładce Info nie są prezentowane Dane płacowe
 • Jeżeli po uruchomieniu aplikacji, na zakładce Info, na podzakładce Dane płacowe brakuje danych o wypłatach to możliwe, że:1. błędnie został wprowadzony okres, za jaki zostały naliczone wypłaty w CDN OPT!MA2. rola jaka została przypisana pracownikowi nie ma dodanego uprawnienia: Dostęp do danych płacowych w IIP. Domyślnie uprawnienie to nie jest dodawane nawet do predefiniowanej roli Kierownik. Należy pamiętać, by ręcznie dodać to prawo.
[pyt. 387] [XL]Na zakładce Nieobecności wyszarzone są opcje Dodaj, Edytuj, Zatwierdź
 • Dostępność wyświetlanych przycisków zależy od uprawnień, zawierających się w roli przypisanej do pracownika. W grupie uprawnień związanych z nieobecnościami znajdują się następujące uprawnienia: Modyfikacja nieobecności: - ogólno-dostępnych - dostępnych dla kierowników Zatwierdzanie nieobecności: - ogólno-dostępnych - dostępnych dla kierowników Oznacza to, że jeśli np. w roli przypisanej do pracownika znajdują się uprawnienia tylko do modyfikacji nieobecności ogólno-dostępnych, a pracownik ten ma zarejestrowaną tylko nieobecność rodzaju: dostępna dla kierowników, wtedy przyciski: Dodaj, Edytuj, Usuń, Zatwierdź będą wyszarzone. Gdyby jednak ten sam pracownik miał również przypisaną nieobecność rodzaju ogólno-dostępna, wtedy część przycisków będzie aktywna. W związku z tym, należy sprawdzić, jak została skonfigurowana nieobecność, którą przypisano pracownikowi (czy jest to nieobecność - ogólno-dostępna, dostępna dla kierowników) i czy pracownik, dla którego wyświetlane są dane o nieobecności w IKP ma rzeczywiście uprawnienie do tej nieobecności. Jeżeli uprawnienia są wystarczające należy sprawdzić, jak została skonfigurowana nieobecność dla Intranetu (w pliku NiebecnosciKonfig). W przypadku, gdy wprowadzone rodzaje nieobecności jako grupę nieobecności maja wskazane to ich edycja w Intranecie jest niemożliwa. Wówczas przyciski Dodaj, Edytuj, Usuń, Zatwierdź będą wyszarzone. Przy czym najpierw należy przypisać rodzaj nieobecności zdefiniowanej w CDN OPT!MA, a następnie w kolumnie Grupa nieobecności określić jej dostępność w intranecie.
[pyt. 386] [XL]Problem z uruchomieniem aplikacji intranetowych
 • Przed uruchomieniem aplikacji wszystko zostało zgodnie z zaleceniem zainstalowane i skonfigurowane, natomiast okno przeglądarki jest puste Przyczyną takiego stanu może być witryna, która otwierana jest przy ładowaniu aplikacji intranetowej. Powinna znajdować się ona w strefie: Lokalny intranet. Aby dodać witrynę do strefy: Lokalny intranet, należy w przeglądarce IE wybrać z menu: Narzędzia, funkcje: Opcje Internetowe. Zostanie otworzone okno: Opcje internetowe, w którym należy wybrać zakładkę: Zabezpieczenia (jak na załączonym zrzucie). Po zaznaczeniu Lokalnego intranetu i naciśnięciu przycisku: Witryny, zostanie otworzone okno: Lokalny intranet, w którym należy nacisnąć przycisk: Zaawansowane, a następnie przycisk: Dodaj. Witrynę aplikacji intranetowej należy usunąć ze strefy: Zaufane witryny. Po wprowadzeniu tych zmian należy zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę IE. Proszę również zwrócić uwagę, by prawidłowo podać pełną ścieżkę dostępu do aplikacji, czyli: http://nazwa_serwera/Cdn/Intranet/Default.aspx Zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer.

Księga Raportów

[pyt. 374] [Subskrypcje]Przy próbie stworzenia nowej subskrypcji lub podglądnięcia istniejącej dostaję komunikat błędu. Co może być tego przyczyną?

 • Jeśli przy próbie uruchomienia transformacji pojawi się komunikat jak na obrazku poniżej

  subskrypcje_1

  należy wówczas upewnić się czy:

  a)    Serwis subskrypcji jest uruchomiony. W tym celu trzeba odnaleźć na liście usługę o nazwie ReportsBook Subscription subskrypcje_2 oraz upewnić się że jest ona uruchomiona. Gdyby jej uruchomienie nie udawało się należy w podglądzie zdarzeń serwera sprawdzić przyczynę niepowodzenia.

  b)    Wpis w rejestrze wskazuje na właściwą bazę meta w której wprowadzone są dane konieczne do uruchomienia serwisu subskrypcji (ustawienia SMTP, baza źródłowa). Wpis znajduje się w następującej gałęzi w środowiskach 32-bitowych :
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\METADB]
  oraz w następującej lokalizacji w przypadku środowisk 64-bitowych:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\METADB].

  c)    W bazie meta wprowadzone są dane dotyczące konfiguracji SMTP. Te informacje można sprawdzić logując się do bazy _META za pomocą Panelu Zarządzania i przechodząc do administracji oraz zakładki ustawienia.

  subskrypcje_3

  d)    Źródło w konfiguracji bazy meta ustawione jest na tą samą bazę do której łączymy się uruchamiając Księgę Raportów
[pyt. 345] [Budżetowanie] Dlaczego przy próbie przenoszenia budżetu do bazy OLAP dostaję komunikat błędu o następującej treści ” System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'ErrorRecoveryScripts' is denied.” ?

 • Przyczyną tego problemu jest brak uprawnień do modyfikacji katalogu, w którym aplikacja przechowuje skryptu służące do ewentualnego odwracani zmian w przypadku  błędu przenoszenia danych budżetowych.  Standardowa ścieżka do tego katalogu to (standardowo C:\Program Files\Business Intelligence 8.0\bin\Reports Book\ErrorRecoveryScripts). Proszę się upewnić  że użytkownik próbujący przenieść budżet ma uprawnienia do zapisu I modyfikacji plików w tym katalogu.
[pyt. 344] [Budżetowanie] Dlaczego przy próbie stworzenia nowego budżetu dostaję komunikat błędu „Nie można połączyć się do bazy źródłowej informacjami pobranymi z bazy META”?
 • Jeśli w trakcie próby tworzenia nowego budżetu użytkownik otrzymuje błąd jak na ilustracji poniżej

  obrazek 1_5 

  Oznacza to najprawdopodobniej, że nie został stworzony lub z jakiegoś powodu został usunięty bądź zmodyfikowany użytkownik do bazy budżetowania. W celu rozwiązania tego problemu należy uruchomić Panel Zarządzania i przejść na zakładkę konfiguracja a następnie ustawienia. W polach ‘użytkownik budżetowania’ oraz ‘Hasło dla użytkownika budżetowania’ należy podać nowe wartości (dowolne) i zapisać zmiany.

  obrazek 2_1 

[pyt. 343] [Budżetowanie] Dlaczego w trakcie próby tworzenia nowego budżetu w Księdze Raportów dostaje komunikat „Wystąpił błąd podczas pobierania informacji potrzebnych do połączenia z bazą źródłową” ?
 • Najczęstszą przyczyną pojawienia się tego błędu jest zły wpis w rejestrze systemu dotyczący bazy konfiguracyjnej CDN XL Busines Intelligence (baza META). W trakcie instalacji aplikacji do rejestru w gałęzi [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\METADB]  na maszynach 32 bitowych oraz do gałęzi [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\METADB] na mazynach 64 bitowych dodawany jest wpis w formacie nazwa_serwera,nazwa_bazy_meta. Należy się upewnić czy ten wpis istnieje i czy jest prawidłowy, czyli wskazuje na właściwą bazę konfiguracyjną. 
[pyt. 341] [Budżetowanie] Dlaczego ikonki nowy budżet oraz dostępne budżety w Księdze Raportów są wyszarzane?
 • Przyczyną wyszarzanych ikonek może być brak licencji na budżetowanie (licencja XL Controlling – Budzetowanie na kluczu HASP) lub brak odpowiedniego prawa w CDN XL. Od wersji 8.0 są dodane dwa prawa „Administrator budżetowania” oraz „Użytkownik budżetowania”. Użytkownik który chce korzystać z budżetowania musi mieć przypisaną rolę która ma w sobie jedno ze wspomnianych praw.
[pyt. 340] [Aplikacja] Podczas tworzenia nowego raportu OLAP, Księga Raportów nie znajduje żadnych kostek, dlaczego?
 • Proszę się upewnić, że transformacja ETL zakończyła się powodzeniem i baza OLAP została poprawnie sprocesowana. Proszę otworzyć Management Studio i wykonać „Browse” na kostce analitycznej. Jeśli operacja zakończy się powodzeniem proszę skontaktować się z Asystą Techniczną. 
[pyt. 339] [Aplikacja] Podczas logowania do Księgi Raportów pojawia się komunikat o błędnym kluczu HASP, dlaczego?
 • Najczęstszą przyczyna tego typu problemów jest nieprawidłowa konfiguracja autentykacji na serwerze SQL. Proszę uruchomić Microsoft SQL 2005 Management Studio i połączyć się z serwerem i instancją na której skonfigurowany jest serwer HASP. Proszę otworzyć „Właściwości” i przejść na zakładkę „Security”, a następnie zweryfikować czy w polu „Server Authentication” wybrano „SQL Server and Windows Authentication mode”.

  obrazek 1_4 

[pyt. 338] [Aplikacja] Jak sformatować miary w Księdze Raportów?
 • W Księdze Raportów dostępne są dwa rodzaje formatowania miar – formatowanie standardowe oraz formatowanie ze źródła danych (wybór opcji odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pustej przestrzeni raportu). Jeżeli wybrany zostanie pierwszy wariant, to sposób prezentacji będzie na sztywno pobierany z bazy OLAP. Formatowanie standardowe pozwala natomiast na ręczną zmianę prezentacji miary. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem na miarę i z okna „polecenia i opcje” (zakładka ogólne) wybrać odpowiedni sposób prezentacji (pole liczba). 
[pyt. 337] [Aplikacja] Jak utworzyć nowe pole wyliczane w raporcie tabeli przestawnej?
 • W otwartym raporcie OLAP proszę wybrać opcję „Utwórz sumę obliczeniową” (dostępna w „Pasku Narzędzi”).

  obrazek 1_3

  obrazek 1_3obrazek 1_3
  W oknie „Polecenia i opcje” należy wpisać definicję sumy, która ma zostać utworzona. Wartość „null” w poniższym przykładzie spowoduje, że elementy wymiarów o wartości sprzedaży mniejszej niż 5000 nie zostaną wyświetlone na raporcie.

  obrazek_2

[pyt. 336] [Aplikacja] Dlaczego przy próbie stworzenia nowego raportu lub uruchomienia istniejącego otrzymuje komunikat „Wystąpił błąd podczas pobierania listy kostek bazy OLAP"?
 • Przyczyną takiego komunikatu może być błędne ustawienie parametrów połączenia do bazy oraz serwera OLAP w konfiguracji systemu CDN XL. Aby to sprawdzić należy przejść do konfiguracji systemu CDN XL i przejść na zakładkę BI, a następnie zakładkę parametry. Trzeba się upewnić że w polach : serwer OLAP oraz Baza OLAP są właściwe wartości.

   obrazek 1_2

  Kolejną przyczyną błędu może być niesprocesowana baza OLAP, na podstawie której chcemy tworzyć raporty. W celu sprawdzenia tego można uruchomić Management Studio i połączyć się do instancji Analysis Services i spróbować wykonać operację browse na dowolnej kostce z bazy OLAP.

[pyt. 335] [Aplikacja] Dlaczego przy próbie uruchomienia Księgi Raportów otrzymuję komunikat „Nie posiadasz konta uprawniające do pracy z Księgą Raportów”?
 • Przyczyną tego błędu jest brak zdefiniowania odpowiedniej roli na karcie pracownika, który jest powiązany z loginem domenowym użytkownika uruchamiającego Księgę Raportów. Pracownik ten musi mieć w przypisanej do siebie roli przynajmniej jedno prawo z grupy praw dotyczących Księgi Raportów. Jeśli pomimo przypisania odpowiedniej roli pojawia się taki komunikat wówczas należy upewnić się czy prawidłowo ustawione są uprawnienia na bazie CDN XL dla tego użytkownika. W tym przypadku chodzi w szczególności o prawo do wykonania dwóch procedur:
  [CDN].[SID2SIDString] oraz [CDN].[PrcUstalGIDWgSID] . Dokładny opis uprawnień znajduje się w dokumentacji do CDNXL_BusinessIntelligence w części „Uprawnienia do bazy SQL”.
  Gdyby powyższe rady nie przyczyniły się do rozwiązania problemu lub użytkownik chciałby sprawdzić dokładny komunikat błędu można skorzystać z aplikacji DebugView dostępnej pod poniższym adresem: http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/debugview.mspx. Po ściągnięciu aplikację należy go uruchomić i włączyć Księgę Raportów. Aplikacja Dbgview w przypadku próby połączenia się do bazy podczas uruchamiania Księgi Raportów stworzy listę komunikatów, z których użytkownik będzie mógł odczytać obiekty do których brak dostępu. W przypadku problemów z odczytaniem komunikatu wygenerowanego przez aplikację DebugView należy zapisać plik i wysłać go do asysty technicznej Comarch.
[pyt. 334] [Aplikacja] Dlaczego przy próbie uruchomienia Księgi Raportów otrzymuję komunikat „Wystąpił błąd połączenia z bazą”?
 • Najczęstszą przyczyną tego błędu jest brak odpowiednich uprawnień do bazy CDN XL dla użytkownika, który próbuje uruchomić aplikację. Pełna lista obiektów do których uprawnienia powinien mieć każdy z użytkowników znajduje się w dokumentacji do CDN XL Business Intelligence w podrozdziale „Uprawnienia do bazy SQL”. Inną przyczyną powodującą błąd przy uruchomieniu Księgi Raportów jest przypisanie jednego konta domenowego do kilku pracowników. W celu zweryfikowania czy taka sytuacja występuje należy wykonać poniższe zapytanie:

  select PRC.prc_akronim, PRC.prc_ntsid
  from cdn.prckarty PRC
  join (
  select prc_ntsid
  from cdn.prckarty
  where prc_ntsid is not null
  group by prc_ntsid
  having count (*) > 1
  ) as A on
  A.prc_ntsid = PRC.prc_ntsid

  Zapytanie to zwróci akronimy pracowników o powtarzających się sid’ach. Należy usunąć wpis określający sid dla jednego z nich. Gdyby powyższe rady nie przyczyniły się do rozwiązania problemu lub użytkownik chciałby sprawdzić dokładny komunikat błędu można skorzystać z aplikacji DebugView dostępnej pod poniższym adresem: http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/debugview.mspx. Po ściągnięciu aplikację należy go uruchomić i włączyć Księgę Raportów. Aplikacja Dbgview w przypadku próby połączenia się do bazy podczas uruchamiania Księgi Raportów stworzy listę komunikatów, z których użytkownik będzie mógł odczytać obiekty do których brak dostępu. W przypadku problemów z odczytaniem komunikatu wygenerowanego przez aplikację DebugView należy zapisać plik i wysłać go do asysty technicznej Comarch.

Księgowość

Księgowość

[pyt. 2498] Do czego służy parametr „Kopiuj wyrażenia pól definiowanych z poprzedniej wersji deklaracji”, znajdujący się w formularzach sprawozdań GUS oraz deklaracjach podatkowych?
 • Przycisk ten służy wyłącznie do okresowego użytkowania w sytuacji zmiany wersji, w której tworzone są sprawozdania GUS/deklaracje podatkowe. Należy go zatem użyć, np. w sytuacji gdy wyrażenia zostały zdefiniowane w sprawozdaniu GUS F-01 w wersji 2016, a bieżące sprawozdanie potrzebujemy przeliczyć na formularzu w wersji 2017. Nie należy używać tego przycisku w sytuacji, gdy chcemy wyliczyć kolejne sprawozdanie na formularzu w wersji, na której wyrażenia już się znajdują- otwierając nowe sprawozdanie wyrażenia zostają automatycznie przepisane, gdyż zostały zdefiniowane dla danej wersji a nie konkretnego formularza. 

[pyt. 2496] Przy próbie eksportu przelewów przy wymianie danych typu Webserwis występuje komunikat: ‘Żądanie zostało przerwane. Nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL/TLS’
 • Należy sprawdzić poprawność certyfikatów biorących udział w wymianie z bankiem. Certyfikaty autoryzacyjne powinny znajdować się w opcjach internetowych na zakładce ‘Zaufane główne urzędy certyfikacji’; na zakładce ‘Osobiste’ – certyfikaty transportowe. W kontekście tego komunikatu, należy również zweryfikować czy na karcie banku wskazany jest prawidłowy certyfikat transportowy. Warto również zwrócić uwagę na blokady Firewall oraz odblokowanie ruchu po porcie 443.

[pyt. 2495] W jaki sposób zbudować schemat księgowy dla dokumentów Różnic Kursowych, aby wyodrębniał pozycje powstałe od kwoty VAT i netto?
 • Aby można było wyodrębnić takie różnice kursowe, w pierwszej kolejności należy podzielić płatność na dokumencie. Mechanizm wyodrębnienia z płatności dokumentu FSE płatności z tytułu VAT funkcjonuje w systemie po naciśnięciu na zakładce Płatności przycisku 'VAT'. Dopiero po rozbiciu płatności tworzy się nowy rekord w tabeli cdn.traplat, z odpowiednim wpisem w polu TrP_Rodzaj i dopiero wtedy następuje rozróżnienie płatności. W takim przypadku rozliczamy wartość netto albo kwotę VAT (są to dwie oddzielne płatności). Aby sprawdzić której płatności dotyczy dokument  różnicy kursowej można użyć poniższego warunku w schemacie księgującym RK:

   rkn_id in (select RKN_ID from CDN.RozniceKursowe left outer join CDN.TraPlat t on t.TrP_GIDTyp = RKN_Dok2Typ and t.TrP_GIDNumer = RKN_Dok2Numer and t.trp_gidlp = RKN_Dok2Lp left outer join CDN.TraPlat s on s.TrP_GIDTyp = RKN_Dok1Typ and s.TrP_GIDNumer = RKN_Dok1Numer and s.trp_gidlp = rkn_dok1lp where s.TrP_Rodzaj = 1 or t.TrP_Rodzaj= 1)

   Automatyczne rozbicie płatności na VAT i netto dostępne jest tylko na dokumencie FSE. Na pozostałych dokumentach, płatność musi zostać podzielona ręcznie i odpowiednio opisana (np. atrybut). Na tej podstawie również będzie można utworzyć odpowiedni warunek w schemacie księgowym, rozróżniający RK.


[pyt. 2494] Podczas zmiany statusu kompensaty z „propozycja w akceptacji” na „bufor” pojawia się komunikat „Na jednym lub obu dokumentach brakuje wystarczającej kwoty do rozliczenia”
 • Propozycja kompensaty nie blokuje możliwości rozliczanie dokumentów. Może się, zatem zdarzyć, że nie będzie możliwe utworzenie płatności z powodu wcześniejszego rozliczenia dokumentu, który znajdował się w propozycji kompensaty. Mimo, że dokument przejdzie do statusu bufor nie będzie możliwe jego dalsze zatwierdzenie. W takim przypadku konieczny jest powrót kompensaty do statusu propozycja i odrzucenie tych płatności, które nie mogły zostać rozliczone.

[pyt. 2493] Czy jest możliwość zaimportowania do XL listy płac z opisem analitycznym, który zawiera wymiary analityczne zdefiniowane przez użytkownika?
 • Jeżeli importują Państwo opis analityczny z O! do XL to należy pamiętać, że tylko trzy wymiary systemowe mogą być synchronizowane, tj. Centrum, Projekty i Lokalizacja. Nie ma możliwości na chwilę obecną dodania innych wymiarów do O! (np. zespół 4) i zaimportowania listy płac opisanych analitycznie wg dodatkowego wymiaru. Jeżeli chcą Państwo zastosować dodatkowe wymiary to można w tym celu użyć podzielnik wynagrodzeń. Wypłaty pracowników zostaną rozbite na poszczególne kwoty zgodnie z wzorcowym opisem analitycznym uzupełnionym na karcie pracownika na zakładce Opis analityczny albo zgodnie z ręcznym opisem na podzielniku. Ponadto istnieje możliwość wypełnienia opisu analitycznego za pomocą przycisku pioruna, pod który można podpiąć funkcję serwerową, która będzie uzupełniała opis.

[pyt. 2489] W jaki sposób można ustalić kwoty pozycji dokumentu OT generowanego z poziomu listy dokumentów IMT na podstawie wykazanych nadwyżek inwentaryzacyjnych?
 • Ustalanie wartości pozycji dokumentu OT możliwe jest po wpisaniu kwoty w kolumnie Wartość: Początkowa znajdującej się w arkuszu inwentaryzacyjnym. Pole to zostaje udostępnione do edycji w momencie, gdy:

  1. dla arkusza IMT istnieją odczyty, oraz wszystkie są zamknięte,

  2. w filtrze Ilość wg spisu zaznaczony jest jedynie parametr: Nadwyżka,

  3. w filtrze Wartość w walucie wybrano opcję: Środka trwałego.

  Po akceptacji nowej wartości wprowadzonej w polu Wartość: Początkowa, dla danej pozycji automatycznie zaktualizowane zostaną również kwoty w kolumnach Wartość: Brutto i Wartość: Netto.

[pyt. 2488] Dlaczego składnik listy płat, który w kolumnie brutto ma wartość dodatnią, w kolumnie netto prezentowany jest ze znakiem minus?
 • Tego typu prezentacja dotyczy składników, które na swojej definicji w systemie Comarch ERP XL HR mają odznaczony parametr:  wpływa na kwotę do wypłaty. Jeżeli byłyby prezentowane w kolumnie netto ze znakiem plus dochodziłoby do zwiększenia płatności. Dlatego właśnie w kwocie netto uwzględniane są tylko wartość podatku i składek pracownika (Emerytalne, Rentowe, Chorobowe, Zdrowotne) ze znakiem minus.

[pyt. 2486] Dla jakich dokumentów działa automatyczna weryfikacja statusu kontrahenta w VAT.
 • Automatycznej weryfikacji na portalu podatkowym MF podlegają:

  •  Dokumenty zakupowe – FZ, A’FZ, S(FZ), s(FZ), FZL oraz ich korekty,
  •  Dokumenty sprzedażowe w transakcjach Krajowa / Podatnikiem jest nabywca – FS, A’FS, FSE, S(FS), s(FS), FSL oraz ich korekty.

   Z kolei automatycznej weryfikacji w systemie VIES podlegają:

  • Dokumenty sprzedażowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – FS, A’FS, S(FSE), s(FSE), FEL oraz ich korekty.

  Podczas wystawiania któregoś z wyżej wymienionych dokumentów, system Comarch ERP XL sprawdza w bazie portalu podatkowego MF lub VIES, czy dany kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Weryfikacja odbywa się w tle, podczas uzupełniania pól dokumentu i jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie nie jest zwracany żaden komunikat

[pyt. 2485] Podczas eksportu przelewów zaznaczony jest parametr: Przelewy zbiorczo dla poszczególnych kontrahentów, a mimo to przelewy nie sumują się do jednej pozycji.
 • Najczęstszą przyczyną jest zbyt długi opis. Jeżeli ilość znaków w polu opis przekracza ilość zadaną w definicji formatu eksportu - pozycje będą dzielone. Należy sprawdzić w definicji formatu eksportu przelewów co wybrane do opisu (pole tytułem) i jak jest ilość znaków - pola te można zwiększyć max do 150 znaków.

[pyt. 2339] Podczas generowania księgowania okresowego, pomimo wprowadzenia kwoty w polu Wyrażenie pojawia się komunikat: „Księgowanie okresowe nie zawiera żadnych pozycji z kwotą różną od 0”.
 • Należy zweryfikować separator miejsc dziesiętnych użyty w kwocie wprowadzonej do pola Wyrażenie. Jeśli jako separator został zastosowany przecinek, należy go zastąpić kropką.

[pyt. 2338] Dlaczego nie można zapisać karty środka trwałego z wybraną nową stawką amortyzacji, która została dodana na pozycji Wykazu stawek klasyfikacji KŚT?
 • Odpisy amortyzacyjne generowane są na podstawie stawek zdefiniowanych w konfiguracji programu (System- Konfiguracja- Środki trwałe/ Stawki amortyzacji). Z tego względu nową stawkę amortyzacji należy zdefiniować w pierwszej kolejności w konfiguracji  systemu.

[pyt. 2337] Czy w systemie ERP XL można uruchomić XLWork jako usługę?
 • Tak, mechanizm, który tworzy działającą usługę samodzielnie przez aplikację dostępny jest od wersji 2017.0. Aby było to możliwe należy dodać odpowiedniego użytkownika w panelu sterowania / Narzędzia administracyjne / Zasady zabezpieczeń lokalnych / Zasady lokalne / Przypisywanie praw użytkownika dla zasady Logowanie w trybie usługi oraz wypełnić parametry dotyczące usługi na zakładce Procesy w oknie XLWork.

  Uwaga: Mechanizm działa od wersji Windows 8 i wyższych. 

[pyt. 2336] Dlaczego nie można edytować danych dotyczących serwera i bazy ERP XL w konfiguracji Optimy? Pojawia się komunikat: „Baza danych Comarch ERP XL w wersji 2017.0 lub wyższej. Ustawienia synchronizacji z taką bazą danych można dokonać jedynie w systemie Comarch ERP XL” i obszar jest nieaktywny.
 • Od wersji 2017.0 systemu ERP XL mechanizm uruchamiania synchronizacji baz w zakresie kadrowo-płacowym został uproszczony i zmian można dokonywać wyłącznie w konfiguracji systemu XL. Tym samym konieczne jest wykonywanie synchronizacji dwustronnej.

[pyt. 2335] W jaki sposób wygenerować korektę deklaracji VAT-UE uwzględniającą zmianę numeru NIP kontrahenta?
 • Deklaracja VAT-UE grupuje transakcje w ramach numeru NIP kontrahenta, w związku z czym w przypadku wystawienia dokumentów z nieprawidłowym numerem NIP, konieczne jest wygenerowanie deklaracji korygującej.

  Aby na deklarację korygującą został pobrany nowy NIP kontrahenta, należy przede wszystkim zmienić adres na dokumencie, z którego wartości zostały pobrane na pierwotną deklarację. Zmiana adresu na zatwierdzonym dokumencie jest możliwa po zaznaczeniu na karcie Operatora parametru: Aktualizacja adresów kontrah. ( zakładka Parametry/Handlowe). Po jego zaznaczeniu, na dokumencie, na zakładce Kontrahent/Główny zostaje odszarzona ikona Adres i Użytkownik może wskazać adres kontrahenta z nowym numerem NIP. Po zmianie adresu na dokumencie, nowy numer NIP zostanie pobrany na deklaracje korygującą i prezentowany  w sekcjach „ Było –Jest”

[pyt. 2334] W jaki sposób wyszukać w systemie dokumenty, które zostały podwójnie ujęte na deklaracji VAT po stronie podatku należnego, a więc faktury fiskalne, faktury RA/RAK ujęte bezpośrednio w rejestrze VAT oraz z poziomu Raportu Sprzedaży?
 • W celu wyszukania takich dokumentów należy z poziomu rejestru VAT typu sprzedaż, zakładka: VAT-7 wykonać wydruk „ Raport sprzedaży i dokumenty powiązane”

  Na wydruku prezentowane są pozycje tabeli  VAT dokumentów (RS), (RSK) w danej stawce, ujęte na deklaracji VAT-7 oraz powiązane z nimi pozycje tabeli VAT faktur fiskalnych (FS/FSK), faktur wystawionych do paragonów (RA/RAK), które również zostały ujęte na deklaracji VAT-7.

  Informacja o wartości korekty jaką należy wprowadzić w ramach danej stawki prezentowana jest w podsumowaniu globalnym, w wierszu „Różnica (1-3)”.

[pyt. 2333] Podczas próby pobrania UPO do formularza JPK_VAT pojawia się komunikat: Status: 401 Opis zdarzenia: Opis statusu: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd
 • Aby móc sprawdzić, w którym miejscu formularza JPK występuje niezgodność struktur XML ze schematem XSD, zalecamy zweryfikowanie pliku w oparciu o oprogramowanie Notepad++ z wtyczką XML Tools.
  Program Notepad++ można pobrać z adresu 
  http://notepad-plus-plus.org/download/ . Po jego instalacji i uruchomieniu należy pobrać wtyczkę XML Tools. Aby  to zrobić, należy wybrać z Menu Wtyczki opcję Plugin Manager i w zakładce Available zaznaczyć XML Tools i kliknąć Install.  Po instalacji wtyczki należy otworzyć wygenerowany plik JPK.  Proponujemy użyć polecenia składnia > XML, aby przystosować program do wyświetlania dedykowanego dla plików XML. Następnie należy sprawdzić poprawność wewnętrznej struktury XML – wykonuje się to za pomocą polecenia w programie Notepad++ Wtyczki > XML Tools> Check XML syntax now.
  Jeśli nie pojawią się błędy, wówczas należy sprawdzić zgodność z plikiem XSD za pomocą polecenia Wtyczki>XML Tools>Validate Now.
  W oknie Select File wskazać należy plik xsd do walidacji zgodności z schematem, a następnie kliknąć OK. (Jeżeli jest połączenie z Internetem ten krok jest pomijany).
  Pliki XSD są opublikowane na stronie 
  http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml należy je wcześniej pobrać i zapisać na dysku lokalnym. 

[pyt. 2332] W jaki sposób można wystawić korektę formularza JPK_VAT?
 • Korekta formularza JPK_VAT jest dokumentem całościowym. W związku z tym, w celu wystawienia formularza JPK_VAT korygującego należy anulować pierwotny formularz. Aby na formularzu JPK_VAT była możliwość wybrania statusu: „Anulowana”, należy w pierwszej kolejności go zatwierdzić.
[pyt. 2331] Jak wystawić korektę podatku naliczonego (tzw. „korektę powrotną” dotyczącą „złych długów” w podatku VAT), która zostanie uwzględniona w polu 50 Deklaracji VAT-7(17)?
 • W momencie zapłaty za fakturę, która została wcześniej ujęta na załączniku VAT-ZD i do której wygenerowany został dokument (ZD)FZ (faktura zakupu a-vista ZD), należy utworzyć korektę (ZD)FZK. Nie ma  w systemie automatu, który na podstawie zapłat generowałby tego rodzaju korekty, bądź podpowiadał kwoty do skorygowania. Korekty muszą zostać utworzone przez operatora, a kwoty uzupełnione ręcznie na tabeli VAT. Takie dokumenty są ujmowane w polu 50 deklaracji VAT-7 w wersji 17.

[pyt. 2330] Podczas próby renumeracji Rejestru VAT nic się nie dzieje. Dokumenty nie zostają zrenumerowane.
 • W programie ERP XL istnieje możliwość renumeracji dokumentów, jest to jednak zmiana wyłącznie numeru dokumentu nadanego w rejestrze VAT (kolumna Numer). Dla dokumentów zakupowych numery te zostaną zmienione rosnąco wg daty wpływu, natomiast dla rejestru sprzedaży renumeracja przebiegnie rosnąco wg daty wystawienia dokumentów. W przypadku, gdy pomimo naciśnięcia ikony pioruna renumeracja się nie wykonuje i jednocześnie nie pojawia się log z informacją, należy sprawdzić parametry systemowe operatora, który wykonuje renumerację. Na karcie operatora, w zakładkach Parametry/Systemowe, w obszarze log systemowy, należy zaznaczyć opcję: Wyświetlaj błędy, ostrzeżenia i informacje oraz odznaczyć parametr Zamknij gdy brak błędów. Następnie należy ponownie wykonać renumerację. Najczęściej problem wywołuje dokument pozostający w edycji.
[pyt. 2329] Przy próbie podpisania plików JPK_Vat, aby wysłać je do MF, system ERP XL nie widzi certyfikatów do podpisu, pomimo, iż te same certyfikaty wykorzystywane są podopisu deklaracji VAT – 7 i deklaracja została prawidłowo podpisana i wysłana.
 • Certyfikaty dla potrzeb wysyłki JPK_Vat pobierane są bezpośrednio z okna Windowsa (inaczej niż przy wysyłce deklaracji vat). Jeżeli tam ich nie ma, to Windows z jakiegoś powodu ich nie widzi. W tej sytuacji należy przeinstalować oprogramowanie do certyfikatów i same certyfikaty oraz zarejestrować je ponownie w systemie oraz przeprowadzić aktualizacje serwis pack'ów . 

  Aby na potrzeby podpisania plików JPK  było widać certyfikat , musi być on zainstalowany w systemie i być prawidłowy (zaufany). Aby zweryfikować poprawność certyfikatów w Windows należy: 

  Aby to sprawdzić należy:

  1.       Uruchomić programik certmgr.msc.

  2.       W grupie certyfikatów osobistych sprawdzić, czy jest ten, który ma być wykorzystany do podpisu.

  Jeżeli go nie ma w tym miejscu, to znaczy że certyfikat nie został zainstalowany w systemie Windows – należy go zainstalować.

  3.       Jeżeli jest na liście - należy dwa razy kliknąć na certyfikat.

  Na certyfikacie, na zakładce ogólne powinno być uzupełnione pole: informacje o certyfikacie, a na zakładce ścieżka certyfikacji , w oknie stan certyfikatu powinna być informacja: Ten certyfikat jest prawidłowy.

  W przypadku niepoprawnych certyfikatów, na zakładce ogólne mogą pojawić się komunikaty o treści: „Ten certyfikat wygasł, lub nie uzyskał jeszcze ważności” lub „ System Windows nie ma wystarczających informacji, aby zweryfikować ten certyfikat”. 

[pyt. 2328] Dlaczego w pliku JPK_Vat dla dokumentów sprzedaży dla niektórych pozycji nie jest uzupełniana data sprzedaży? Czy jest to prawidłowe?
 • Jest to prawidłowa prezentacja. Dwie daty (data sprzedaży i data wystawienia) uzupełniane są w sytuacji, kiedy są one różne. Jeżeli są takie same,  wypełniana jest tylko kolumna z datą wystawienia

[pyt. 2147] Warunek sprawdzający czy w danej pozycji opisu analitycznego wymiar (niezmaterializowany) z planu kont ma przypisaną wartość '401-01-%' będzie wyglądał następująco:
 • exists(select 1 from cdn.OpisWymSElem s1 where s1.ows_gidtyp=owe_gidtyp and s1.ows_gidnumer=owe_gidnumer and s1.ows_gidlp=owe_gidlp and s1.ows_typwymiaru = 0 and s1.ows_element like '401-01-%' and cdn.GetWymiarID(s1.ows_wmrid)=7)   gdzie 7 to ID wymiaru stanowiącego kolumnę opisu analitycznego.
[pyt. 2146] Warunek sprawdzający czy zostało wypełnione centrum kosztowe w księgowanej pozycji opisu analitycznego, może wyglądać następująco:
 • exists(select 1 from cdn.OpisWymSElem s1 where s1.ows_gidtyp=owe_gidtyp and s1.ows_gidnumer=owe_gidnumer and s1.ows_gidlp=owe_gidlp and s1.ows_typwymiaru = 1)
[pyt. 2145] Na dokumencie FZ w opisie analitycznym jest dodany wymiar (kolumna), którego wmr_ID z tabeli cdn.wymiary wynosi 7. Warunek ma sprawdzić czy ten wymiar został uzupełniony
 • Można wykorzystać funkcję cdn.GetWymiarID(). Funkcja ta zwraca ID kolumny opisu analitycznego, gdzie jako parametr przekazujemy OWS_WMRID. Warunek może wyglądać jak poniżej:   exists(select 1 from cdn.OpisWymSElem s1 where s1.ows_gidtyp=owe_gidtyp and s1.ows_gidnumer=owe_gidnumer and s1.ows_gidlp=owe_gidlp and cdn.GetWymiarID(s1.ows_wmrid)=7 and s1.ows_typwymiaru = 0)
[pyt. 2144] Jak napisać warunek schematu księgowań, sprawdzający czy w księgowanej pozycji opisu analitycznego konkretny wymiar jest uzupełniony?
 • W warunku takiego schematu nie należy opierać się bezpośrednio o pola z tabeli cdn.OpisWymSElem, np. ows_wmrid in (5,4,1). Konieczne jest napisanie zapytania na tabeli cdn.opiswymselem (z dodanym aliasem), gdzie GID księgowanej pozycji zostanie przekazany z tabeli cdn.opiswymelem
[pyt. 2070] Jak napisać warunek schematu księgowań, sprawdzający czy w księgowanej pozycji opisu analitycznego konkretny wymiar jest uzupełniony?
 • W warunku takiego schematu nie należy opierać się bezpośrednio o pola z tabeli cdn.OpisWymSElem, np. ows_wmrid in (5,4,1). Konieczne jest napisanie zapytania na tabeli cdn.opiswymselem (z dodanym aliasem), gdzie GID księgowanej pozycji zostanie przekazany z tabeli cdn.opiswymelem. Przykłady poniżej.
  1) Na dokumencie FZ w opisie analitycznym jest dodany wymiar (kolumna), którego wmr_ID z tabeli cdn.wymiary wynosi 7. Warunek ma sprawdzić czy ten wymiar został uzupełniony.

  Można wykorzystać funkcję cdn.GetWymiarID(). Funkcja ta zwraca WMR_ID kolumny opisu analitycznego, gdzie jako parametr przekazujemy OWS_WMRID. Warunek może wyglądać jak poniżej:
  exists(select 1 from cdn.OpisWymSElem s1 where s1.ows_gidtyp=owe_gidtyp and s1.ows_gidnumer=owe_gidnumer and s1.ows_gidlp=owe_gidlp and cdn.GetWymiarID(s1.ows_wmrid)=7 and s1.ows_typwymiaru = 0)

  2) Warunek sprawdzający czy zostało wypełnione centrum kosztowe w księgowanej pozycji opisu analitycznego, może wyglądać następująco:
  exists(select 1 from cdn.OpisWymSElem s1 where s1.ows_gidtyp=owe_gidtyp and s1.ows_gidnumer=owe_gidnumer and s1.ows_gidlp=owe_gidlp and s1.ows_typwymiaru = 1)

  3) Warunek sprawdzający czy w danej pozycji opisu analitycznego wymiar (niezmaterializowany) z planu kont ma przypisaną wartość '401-01-%' będzie wyglądał następująco:
  exists(select 1 from cdn.OpisWymSElem s1 where s1.ows_gidtyp=owe_gidtyp and s1.ows_gidnumer=owe_gidnumer and s1.ows_gidlp=owe_gidlp and s1.ows_typwymiaru = 0 and s1.ows_element like '401-01-%' and cdn.GetWymiarID(s1.ows_wmrid)=7) gdzie 7 to ID wymiaru stanowiącego kolumnę opisu analitycznego.
[pyt. 2024] W jaki sposób tworzone jest LP pozycji na dekrecie księgowym UNM?
 • Księgowanie UNM odbywa się z wykorzystaniem wbudowanego schematu księgowego, który pobiera najpierw pozycje UNM oparte o "Płatność", następnie o "-Płatność", a na końcu o Elementy (wartość). W związku z tym kolejność LP na UNM może się nie zgadzać z kolejnością LP na dekrecie księgowym.
[pyt. 2023] Dlaczego w przypadku dokumentów a-visty nie działają procesy księgowania wsadowego?
 • Dokumenty a-vista objęte są procesami wsadowymi ale tylko wtedy, gdy na definicji ich dokumentów nie wybrano opcji uproszczonej formatki.
[pyt. 2022] Dlaczego podczas importu list płac z Optimy przenoszą się wypłaty tylko niektórych pracowników danego wydziału?
 • Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli na przykład w międzyczasie nastąpiła zmiana centrum kosztowego , do którego wcześniej wpięci byli pracownicy. Należy wówczas pamiętać, aby dokonać ponownego przeliczenia naliczonych wypłat tych pracowników.
[pyt. 2021] Do czego służy makro kwoty „Zaokrąglenie” na pozycji schematu księgowego?
 • W przypadku używania predefiniowanych makr kwot np. ‘Płatność’ wszelkie zaokrąglenia kwot na dokumentach są odpowiednio ujmowane. Natomiast przy użyciu w polu Kwota zapytania SQL wyliczającego daną wartość może dojść do powstania takich zaokrągleń. W tej sytuacji najlepiej skorzystać z makra „Zaokrąglenie”, które wyciągnie ewentualną różnicę pomiędzy Brutto nagłówka , a sumą płatności dokumentu.
[pyt. 2020] W jaki sposób zaewidencjonować w systemie częściowo spłaconą umowę leasingową?
 • Możemy zasugerować dwa sposoby zaewidencjonowania umów leasingowych z ratami już częściowo spłaconymi.   A. Dodać umowę leasingową z terminami, kwotami, ratami i harmonogramem dokładnie takimi, jak na oryginale. Wprowadzić do systemu „historycznie” dokumenty odzwierciedlające zapłaty za poszczególne raty. Dokumenty te należałoby oczywiście powiązać z ratami umowy. Nie byłyby one natomiast księgowane (wartości kapitału, odsetek, odliczonego VATu wprowadzone by były na konta poprzez bilans otwarcia), rozliczane czy uwzględniane na deklaracji VAT - to już w zależności od typu dokumentu (a’vista, nota memoriałowa)   B. Wprowadzić do systemu umowę leasingową na pozostającą do spłaty część. Należałoby dodatkowo w module Administrator zdefiniować ograniczenia podatku wynikające z już spłaconych rat – i takie ustawić na umowie. Będzie można wygenerować harmonogram lub zaimportować go z arkusza Excel.
[pyt. 2019] W jakich tabelach/polu można znaleźć informację na temat wykonanej predekretacji dokumentu?
 • Informacje o wykonanej predekretacji dokumentu zawarte są w tabeli CDN.Predekrety . Przy czym istnieje możliwość zweryfikowania czy dana pozycja predekretacji została zaksięgowana w oparciu o Płatność lub czy na predekretacji "ręcznie" dodano jakąś pozycje. Nie uzyskamy natomiast informacji, jeżeli po wybraniu schematu księgowego dokonano tylko podmiany konta na pozycji predekretacji. Do weryfikacji powyższych danych służą pola: - PDT_Wyrazenie - jego wartość jest pusta, jeżeli pozycja została dodana ręcznie lub skopiowana poprzez ctrl+insert - PDT_Wykonuj - przyjmuje wartość 4 dla pozycji księgowanych w oparciu o Płatność, dla pozycji dodanych ręcznie jego wartość jest równa 0.
[pyt. 1870] Faktura FS ma podzieloną płatność na kilka części. Każda z nich ma inny termin płatności. Jak zaksięgować taki dokument, aby w sytuacji, kiedy płatności nie zostaną uregulowane w terminie, na wydruku struktura wiekowa rozrachunków, należność wynikająca z tego dokumentu była podzielona tak jak płatność i poszczególne kwoty były prezentowane w odpowiednich zakresach dat przeterminowania?
 • Jeżeli płatność na dokumencie FS została podzielona na części z różnym terminem płatności, należy zaksięgować ją schematem, gdzie kwota należności księgowana jest zgodnie z zasadą:

  Oblicz dla : Płatności

  Kwota : Płatność /Należność

  Parametr – Sumuj kwoty o tych samych kontach – odznaczony.

  Na zapisie księgowym powstałym po zaksięgowaniu  faktury powstanie wówczas tyle linii dekretu na konto rozrachunkowe kontrahenta, na ile części została podzielona płatność.

[pyt. 1869] Firma wycenia wpływy należności na rachunek bankowy wg średniego kursu NBP. Rozchody związane z zapłatą zobowiązań również powinny być wyceniane wg średniego kursu NBP, przy jednoczesnym zachowaniu wyceny wg kursu historycznego (np.: FIFO), wyodrębniając różnice kursowe pomiędzy wyceną środków pieniężnych wg kursu średniego NBP, a wyceną wg kursu historycznego. Jak należy wprowadzić zapisy KW do takiego rejestru.
 • W takim przypadku dokumenty KW powinny być wprowadzone po kursie ustalonym. Na definicji operacji kasowo-bankowej jest możliwość zdefiniowania rodzaju kursu. Można zaznaczyć parametr kurs wprowadzany i wtedy operator w momencie wprowadzania zapisu będzie miał możliwość ręcznego wpisania kursu, bądź  zaznaczyć parametr: kurs z tabeli.  Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnią się pola, w których można wskazać, jaki rodzaj kursu powinien być pobierany na zapis i z którego dnia ten kurs powinien być pobierany.
[pyt. 1773] [XL] W jakim celu przypisuje się operatora do danego Centrum kosztowego?
 • Przypisanie operatora do odpowiedniego centrum kosztowego ( z poziomu zakładki Operator) jest wykorzystywane tylko w module BI i jest to jedno z koniecznych ustawień umożliwiających wystawianie zleceń wewnętrznych. Zlecenia te służą do rejestracji przesunięcia kosztów/przychodów pomiędzy poszczególnymi centrami kosztowymi.
[pyt. 1771] [XL]W jaki sposób można skopiować istniejący dekret?
 • Aby skopiować istniejący dekret należy podświetlić go kursorem, a następnie wybrać kombinację klawiszy: Ctrl+Insert lub Ctrl+przycisk dodający nowy dekret z systemie.
[pyt. 1770] [XL]Czy można zmienić ustawienie parametru: Nie rozliczaj na płatności zaksięgowanego dokumentu?
 • Na płatności zaksięgowanego dokumentu, edytowanej z poziomu tego dokumentu dokonanie zmiany parametru: Nie rozliczaj nie jest możliwe, gdyż nie jest możliwe zapisanie dokonanych zmian. Ustawienie tego parametru można jednak zmienić podnosząc daną płatność do edycji z poziomu Preliminarza Płatności lub Listy nierozliczonych płatności. Zapisanie zmian dokonanych na tej płatności z tego poziomu jest możliwe.
[pyt. 1769] [XL]W jaki sposób pobierany jest kurs na faktury sprzedaży?
 • Na dokumenty handlowe w programie Comarch CDN XL pobierany jest kurs zgodnie z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie ma możliwości zmiany sposobu pobierania kursów w zakresie dokumentów sprzedażowych. W przypadku faktur FS oraz FSE pobierany jest kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia lub datę sprzedaży w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeśli wcześniejsza jest data wystawienia, to pobrany kurs jest zgody z kursem jaki wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.Jeśli wcześniejsza jest data sprzedaży, to pobrany kurs jest zgodny z kursem względem podatku dochodowego. Do celów podatku od towarów i usług dokument ten powinien mieć zastosowany kurs względem daty wystawienia. Dlatego też taki dokument powinien trafić do programu CDNAVAT, który pobierze kurs zgodny z podatkiem VAT i wstawi dodatkowy dokument a’vista, który zostanie uwzględniony w deklaracji VAT. Jeśli chodzi o sposób pobierania kursów w tym dodatkowym programie, to od wersji 8.0 HR2 pobierany jest kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. We wcześniejszych wersjach kurs był natomiast pobierany z dnia wystawienia faktury.W momencie uruchamiania dodatku CDNAVAT w programie automatycznie zakładane są pewne atrybuty, służące do znakowania dokumentów. Utworzony dokument avista trafia do deklaracji VAT, natomiast dokument pierwotny otrzymuje znacznik: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7. Dokument avista na płatnościach otrzymuje oznaczenie: Nie rozliczaj. Dokumenty: pierwotny i avista połączone są ze sobą za pomocą atrybutów. Decyzja co do księgowania tak wprowadzonych dokumentów należy do osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe.
[pyt. 1768] [XL] Dlaczego kwota Do zapłaty na wydruku faktury sprzedaży jest różna od kwoty Do zapłaty na zakładce: Ogólne dokumentu?
 • Kwota prezentowana na wydruku dotycząca kwoty zapłaconej może być różna od kwoty jaka prezentowana jest na zakładce Ogólne dokumentu: Do zapłaty oraz na zakładce: Płatności.Wydruk dokumentu Faktura sprzedaży dokonywany obecnie dla dokumentu, który już istnieje w bazie musi być zbieżny w wydrukiem, jaki miał ten dokument w momencie wystawienia. Jeśli w momencie wystawienia dokument ten nie był rozliczony na pełną kwotę, rozliczenie nastąpiło dopiero później, to kwota tego rozliczenia nie jest uwzględniania w kwocie: rozliczono oraz pozostaje do rozliczenia. Reasumując podczas dokonywania wydruku nie jest prezentowany stan tego dokumentu na moment bieżący, ale stan na moment wystawienia dokumentu.
[pyt. 1767] [XL]Jak zdefiniować pozycję formatu przelewu 'Kod operacji' , tak aby zapisy przychodowe były rozpoznawana po kodzie '111', a zapisy rozchodowe po kodzie '222'?
 • Należy dodać pozycję 'Kod operacji(uznanie/obciążenie)' i zmienić pole 'Wartość' . Zamiast '+C-D' należy wpisać '+111-222'.
[pyt. 1766] [XL]W jaki sposób definiując pozycję zestawienia księgowego w oparciu o zapytanie SQL , odwołać się do zakresu dat kolumny?
 • Aby odwołać się do zakresu dat, które zostały określone dla poszczególnych kolumn zestawienia księgowego, należy w zapytaniu SQL posłużyć się odwołaniem do parametrów dynamicznych @Data_Od_SQL i @Data_Do_SQL.
[pyt. 1765] [X]Dlaczego czasem znikają wypełnione wcześniej dane na karcie pracownika (np. adres email)?
 • Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli baza systemu Comarch CDNXL jest synchronizowana z bazą systemu CDN Optima w zakresie danych kadrowo-płacowych. Jeżeli adres email został uzupełniony na karcie pracownika w systemie Comarch CDNXL, to nie spowodowało to uzupełnienie tych danych na karcie tego pracownika w systemie Optima. W takim wypadku każdorazowe zapisanie karty pracownika w systemie CDN Optima przenosi 'puste' pole adresu email do systemu CDNXL i nadpisuje wcześniej uzupełnione.Takie działanie systemu wynika z jednostronnej synchronizacji danych, stąd wszystkie dane pracownicze należy uzupełniać po stronie programu CND Optima.
[pyt. 1758] [XL] Dlaczego system rozbił korektę deklaracji VAT UEK na VAT UEK/1 i VAT UEK/2?
 • System rozbił w ten sposób deklarację ponieważ na korekcie deklaracji VAT UEK jest możliwość wprowadzenia 4 pozycji korekty – resztę należy wprowadzić na załącznikach. VAT – UEK/2 jest tym załącznikiem.
[pyt. 1757] [XL]W definicji pola nr 21 deklaracji CIT-2 wykorzystane jest wyrażenie oparte o funkcje konta dla wszystkich kont syntetycznych zespołu 4. W polu tym nie mieści się pełna definicja.
 • W sytuacji, kiedy w definiowanym polu deklaracji nie mieści się pełna definicja, można skorzystać z funkcjonalności klasy kont. Należy z poziomu Konfiguracja / Księgowość / Słowniki / Klasy kont księgowych zdefiniować klasę np.: zespół 4, a następnie na kartach wybranych kont, na zakładce właściwości, przypisać tę klasę. Definiując zestawienie należy odwołać się do funkcji klasy kont, wybrać funkcję i wskazać klasę kont.
[pyt. 1717] [XL] W jaki sposób można w systemie CDN XL zablokować danemu użytkownikowi możliwość zmiany miesiąca ujęcia dokumentu na deklaracji VAT-7?
 • Można się tutaj posłużyć funkcjonalnością zamykania okresów operacji handlowych. W zamkniętym okresie operator, który nie ma specjalnych uprawnień, nie może wykonać czynności, których kluczowa data mieści się w tym okresie. Również zmiana daty kluczowej na należącą do zamkniętego okresu handlowego dla dokumentu wymaga odpowiednich uprawnień operatora. Tak więc , jeśli operator nie ma włączonej opcji „Zamykanie okresu operacji handlowych” na swojej karcie (Parametry/Ogólne), nie będzie mógł dokonać zmiany np. miesiąca ujęcia na deklaracji VAT-7.
[pyt. 1716] [XL] Dlaczego na wydruku „Ewidencja pomocnicza akcyzy od wyrobów węglowych” nie pojawiają się pozycje pomimo przypięcia na dokumencie sprzedaży odpowiedniego atrybutu?
 • Przyczyną nie pojawiania się danych na wydruku „Ewidencja pomocnicza akcyzy od wyrobów węglowych” jest prawdopodobnie błędnie przypięty atrybut „Akcyza”. Powinien on zostać przypisany do elementu faktury, a nie bezpośrednio do samej faktury.
[pyt. 1715] [XL] 1. Przy próbie wykonania wydruków związanych z obsługą akcyzy od wyrobów opałowych pojawia się błąd crystala, a następnie okno, w którym nie da się wprowadzić odpowiednich parametrów.
 • Problem z wykonaniem wydruków wynika z niepełnego ich podpięcia w systemie. Na definicjach wydruków prawdopodobnie nie zostały wskazane ich parametry przekazane w odrębnych plikach tekstowych.
[pyt. 1714] [XL] Czy konto środków pieniężnych w drodze musi mieć status konta rozrachunkowego?
 • Jeśli nie ma potrzeby wykonywa na tym koncie rozrachunków, konto to może mieć status konta zwykłego. Nie ma wtedy konieczności dokonywania powiązania tego konta z kontem walutowym. Jeśli na koncie: środki pieniężne w drodze mają być dokonywane rozrachunki, to konto to musi mieć status konta rozrachunkowego. Jeśli dodatkowo na tym koncie ma być prowadzana ewidencja operacji przepływu środków między rejestrami kasowo - bankowymi w różnych walutach, to konto to musi być powiązane z odpowiednimi kontami walutowymi. Istotą programu Comarch CDNXL jest równoległe dokonywanie rozrachunku zarówno na koncie złotówkowym, jak i walutowym. Konta te są powiązane ze sobą, a więc muszą być rozrachowywane równolegle. Jeśli np. następuje zakup waluty z kasy złotówkowej, to księgowanie przebiega na konto rozrachunkowe środków pieniężnych w drodze i powoduje wpis tylko na koncie złotówkowym,. Aby możliwe było zaksięgowane na tym samym koncie wpływu waluty na rachunek walutowy, konieczne jest aby konto to było powiązane z kontem pozabilansowym walutowym. W efekcie wpływ na rachunek jest także odzwierciedlony na koncie walutowym. Należy jednak pamiętać, że dokonanie rozrachunku dekretów nie jest możliwe, gdyż jeden z nich jest wprowadzony tylko na konto złotówkowe, a drugi na konto złotówkowe i walutowe. Po stronie konta walutowego program nie ma tego z czym rozrachować, a rozrachunki na koncie złotówkowym muszą odpowiadać rozrachunkom na koncie walutowym. Rozrachunek takich dekretów musi być realizowany przez rozrachunki krzyżowe z wykorzystaniem not memoriałowych.
[pyt. 1712] [XL] W planie kont jest wyświetlane konto: . Po podniesieniu konta do edycji ma ono numer X. Co jest powodem utworzenia takiego konta i jak go naprawić?
 • Konto powstało w wyniku niepoprawnego użycia funkcji : Zmiana numeru konta. Po wykonaniu zmiany numeru konta w roku X, dokonano zmiany numeru konta w roku X+1. Podczas tej zmiany w funkcji został wskazany nowy rok obrachunkowy, jednak konto nie zostało odświeżone zgodnie z nowym planem kont, poprze ponowne naciśnięci przycisku: Stary numer konta. W efekcie konto, którego numer był zmieniany ma wskazanie na powiązanie z kontem syntetycznym z innego okresu obrachunkowego. Takie konto w polu: KKS_SynNumer ma wskazany nieprawidłowy numer konta syntetycznego. Należy odnaleźć prawidłowy gidnumer konta syntetycznego i następnie wykonać odpowiedni update. Po prawidłowej zmianie konto powinno być wyświetlane w prawidłowym miejscu w planie kont.
[pyt. 1711] [XL] Czy można zmienić numer konta księgowego, na którym są już zarejestrowane zapisy księgowe?
 • Tam, zmiana numeru konta jest możliwa poprzez użycie funkcji specjalnej z Apteczki: Zmiana numeru konta.
[pyt. 1710] [XL] Podczas dodawania faktury wewnętrznej a’vista w rejestrze VAT pojawia się komunikat: Brak praw do wystawiania dokumentu (NowyDokument-132). Co jest jego przyczyną?
 • Przyczyną komunikatu jest brak jakiejkolwiek serii (również pustej) na definicji dokumentu FW dla centrum, w którym dodawany jest dokument. Aby móc dodać dokument, na jego definicji należy dodać przynajmniej jedną serię. Dodaną serię należy wskazać w polu: Domyślna seria, nawet jeśli dodana seria będzie serią pustą.
[pyt. 1709] [XL] Podczas próby ponownego pobrania UPO dla deklaracji VAT 7/VAT UE pojawia się komunikat: „ Błąd wewnętrzny procedury. Odmowa dostępu do ścieżki 'C:\2012\VAT7_2012_4_549eae3f663660dcd1eaec918cd26514.xml'”.
 • Przyczyną pojawiającego się komunikatu jest zablokowanie możliwości zapisu pobranego wczesnej pliku UPO. We właściwościach pliku, na zakładce „ Zabezpieczenia” Użytkownik może zmodyfikować uprawnienia w dostępnie do pliku.
[pyt. 1708] [XL] Podczas próby pobrania UPO dla deklaracji VAT 7/ VAT UE pojawia się komunikat:„Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '22-04-1944' is not a valid value for”.
 • Przyczyną braku możliwości pobrania UPO jest format daty ( zdefiniowany w opcjach regionalnych systemu Windows) niezgodny z formatem jaki powinien być pobrany na deklarację. Prawidłowy format to: rrrr-MM-dd.
[pyt. 1706] [XL] Dlaczego okno preliminarza płatności nie wyświetla się prawidłowo?
 • Przyczyną niepełnego wyświetlania się okna preliminarza płatności może być ustawienie zbyt małej rozdzielczości ekranu (wymagana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768). Drugą możliwą przyczyną jest niestandardowe ustawienie DPI (powyżej 100%).
[pyt. 1705] [XL] Dlaczego podczas eksportu przelewu do pliku jest pobierany adres archiwalny?
 • Adres archiwalny jest pobierany w przypadku, gdy na płatności został wskazany adres o typie "Inny", a następnie ten adres został zarchiwizowany.
[pyt. 1703] [XL]Jak zbudowany jest identyfikator operacji, który nadawany jest podczas eksportu przelewów i konieczny jest do automatycznego rozliczania płatności podczas importu przelewów?
 • W polu identyfikator operacji zapisywany jest ciąg 13 znaków, który zbudowany jest następująco: 1000000100029, gdzie 1 to stała, 0000001 to numer zestawu, 0002 – numer linii, 9 – cyfra kontrolna obliczona według algorytmu: suma(znak x waga) modulo 10, dla wag: 1,3,7,9,1,3,7,9,1,3,7,9.
[pyt. 1702] [XL] Na systemie CDN XL rozpoczęto pracę w 2011 roku. Wprowadzony został ręczny bilans otwarcia. Po uzgodnieniu kont na koniec roku i zaksięgowaniu zapisów w księdze głównej, przeniesiony został automatyczny bilans otwarcia do 2012 roku. Po tej operacji na obrotówce za 2011 rok w kolumnie BO wyzerowane zostały wszystkie wartości.
 • Automatyczny Bilans Otwarcia powinien zostać przeniesiony przez operatora zalogowanego do okresu obrachunkowego 2012. W opisanej sytuacji funkcja automatycznego przeniesienia BO została uruchomiona w okresie obrachunkowym 2011. Ponieważ na koniec poprzedniego roku tzn: 2010 nie było zapisów na kontach, stąd system wprowadził dokument korekty BO zerując wszystkie zapisy wprowadzone ręcznym BO.
[pyt. 1701] [XL] Na deklaracji VAT UE, na zakładce: Nabycia, wartość transakcji jest podwojona.
 • W tej sytuacji należy sprawdzić ustawienie parametru: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT UE na dokumentach FWS. Parametr ten na FWS powinien być zaznaczony.
[pyt. 1680] [XL] Dlaczego z poziomu Listy Rozrachunków nie powstaje dokument RK, a jedynie dekret RK pomimo zaznaczenia w konfiguracji programu opcji „Dokument różnicy kursowej”?
 • Dokument różnicy kursowej tworzony jest w momencie rozliczania dokumentów, natomiast jeżeli rozliczenie następuje od strony zapisów księgowych – powstanie jedynie dekret RK niezależnie od ustawień w konfiguracji. Poniżej cytat z dokumentacji:"O tym, czy będą generowane dokumenty różnicy kursowej decyduje ustawienie parametru: Dokument różnicy kursowej, który znajduje się w konfiguracji, na zakładce: Księgowość/Księgowania,. Po jego zaznaczeniu, , jeśli rozliczenie nastąpi od strony dokumentów, będą generowane dokumenty różnicy kursowej. W przeciwnym przypadku, różnice kursowe będą generowane bezpośrednio na kontach księgowych. Dla generowanych dokumentów różnic kursowych możliwe jest ustawienie: księgowanie automatycznie lub schematem."Tak więc, w sytuacji kiedy od strony Rozrachunków dokonano rozliczenia dekretów, powstanie automatycznie rozliczenie płatności dokumentów oraz dekret RK. Sytuacja odwrotna: rozliczenie płatności zaksięgowanych dokumentów spowoduje utworzenie dokumentu RK, który księguje się automatycznie lub schematem, w zależności od ustawień w konfiguracji programu.
[pyt. 1678] [XL] Dlaczego na deklaracji nie podpowiada się pole Kraj z pieczątki?
 • Format nazwy kraju użyty w pieczątce firmy( na zakładce Deklaracje cd.) musi być zgodny z formatem krajów dostępnych do wyboru bezpośrednio na deklaracji. Jeśli nazwa wpisana jest z małych liter lub drukowanymi to kraj faktycznie nie przenosi się. Dlatego też nazwa kraju powinna rozpoczynać się od dużej litery ( w takim przypadku format z pieczątki jest zgodny z formatem krajów z wysuwanej listy na deklaracji).
[pyt. 1677] [XL]W jaki sposób można wystawić korektę do deklaracji VAT-7?
 • Aby móc wystawić korektę do deklaracji VAT-7, pierwotną deklarację należy zatwierdzić, a następnie należy zmienić jej status na anulowany. Jeśli deklaracji jest zaksięgowana należy ją, przed zmianą statusu odksięgować, a jeśli jej płatności są rozliczone należy to rozliczenia usunąć. Po anulowaniu danej deklaracji będzie możliwość wystawienia nowej deklaracji za ten sam okres. Na takiej deklaracji należy zaznaczyć parametr: Korekta. Deklaracje VAT można anulować mimo, iż zostało do niej pobrane UPO.
[pyt. 1676] [XL]Czy w polu: Opis na schemacie księgowym dla noty memoriałowej można skorzystać równocześnie z zapytania SQL i predefiniowanych zmiennych?
 • Użycie równocześnie zapytania SQL oraz predefiniowanych zmiennych np. @NUM jest możliwe, ale z zastosowaniem łącznika &.
[pyt. 1673] [XL]Czy w księgowaniach okresowych w polu ‘Oblicz dla:’ możliwe jest użycie joina?
 • W polu Oblicz dla: księgowań okresowych można używać joinów, ale w postaci exists().
[pyt. 1671] [XL] Podczas księgowaniu raportu bankowego z określoną metodą wyceny jako FIFO/LIFO pojawia się komunikat: „Na księgowanym zapisie FZL-20/11/3 nie można ustalić pozycji dekretu do rozrachunku wyceny. Przyczyna:Podczas wykonywania lub kasowania rozliczenia lub rozrachunku wystąpił błąd”
 • Przyczyną pojawiającego się komunikatu jest nieprawidłowa definicja schematów księgowych dla operacji k/b. Pozycja na konto rozrachunkowe rejestru powinna być księgowana jedną kwotą, ponieważ system dokonuje automatycznego rozrachunku na koncie rejestru. Prawidłowo zdefiniowa pozycja powinna być zbudowana następująco; oblicz dla: zapisów k/b, kwota: kwota.
[pyt. 1670] [XL] Podczas próby pobrania UPO dla deklaracji VAT UE pojawia się komunikat:“Status: [A-Z]|\+|\*){1,12}' for type 'TNrVatUE'.]|Status: 401 Opis statusu: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-pattern-valid: Value '78_222222222' is not facet-valid with Re”
 • Błąd spowodowany jest nieprawidłowym formatem numeru NIP. Zgodnie ze schemą do formularza Deklaracji VAT UE numer NIP powinien zawierać maksymalnie 12 znaków i nie powinno tam być m.in. „kropki”.
[pyt. 1667] [XL]Dlaczego importując przelewy za pomocą pliku w formacie MT940, nie wczytują się popranie polskie znaki?
 • Aby polskie znaki były poprawnie rozpoznawane, należy zmienić kodowanie pliku na ANSI.
[pyt. 1664] [XL]Podczas księgowania, lub rozrachowywania dokumentu, pojawia się komunikat:„Błąd sprawdzania tożsamości kont. W okresie, w którym dokonywany jest rozrachunek nie istnieje konto tożsame do konta rozrachowywanego dekretu”.
 • Komunikat ten pojawia się w sytuacji, kiedy rozrachowywane są zapisy na przełomie roku. Oznacza on, że konto rozrachunkowe, na którym wykonywany jest rozrachunek nie ma w bieżącym okresie obrachunkowym odwołania do okresu poprzedniego. Należy wówczas z poziomu poprzedniego okresu obrachunkowego, na karcie konta, na zakładce: Właściwości, w polu: Konto w następnym okresie, wskazać konto w następnym okresie obrachunkowym poprzez odwołanie się do planu kont. Po zapisaniu karty konta należy uruchomić plan kont z poziomu kolejnego okresu obrachunkowego i na zakładce: Tożsame sprawdzić, czy powstało powiązanie z rokiem poprzednim.
[pyt. 1629] [XL] Podczas wykonywania księgowań okresowych pojawia się komunikat: Podczas wykonania procedury SQL: ObliczObrotySaldaEx wystąpił błąd? Co zrobić, aby można było wykonać księgowanie okresowe?
 • W takiej sytuacji należy zapuścić odbudowę stanów kont, zaznaczając tam wszelkie dostępne opcje, a następnie wykonać reindeksację bazy i odbudować statystyki. Po tych czynnościach należy ponownie wykonać księgowanie okresowe.
[pyt. 1628] [XL] Czy zapisy księgowe pochodzące z zaksięgowania zapisów wprowadzonych w raporcie RBO muszą się bilansować?
 • Jeśli zapis księgowany jest w oparciu o konto przeciwstawne, to zawsze księgowany jest jednostronnie, nawet jeśli konto to jest wypełnione. Jeśli natomiast przypisany jest schemat księgowy, to księgowanie będzie następować wg schematu. Dekret powstały w wyniku zastosowania schematu może być dekretem jednostronny, czyli może się nie bilansować. Oczywiście jeśli będzie się bilansować księgowanie również zostanie dokonane.
[pyt. 1627] [XL] Wg jakiego klucza księgowane są zapisy kasowo – bankowe, które mają wskazane zarówno konto przeciwstawne, jak i przypisany schemat księgowy?
 • Jeśli na operacji wskazane jest zarówno konto przeciwstawne, jak i schemat księgowy, zapisy są zawsze księgowane wg podanego schematu księgowego.
[pyt. 1626] [XL] Do czego służy parametr: Sprawdź raport przy zamykaniu?
 • Parametr ten sprawdza czy na zapisach kasowo – bankowych znajdujących się w zamykanym raporcie wypełnione jest konto przeciwstawne. Sprawdzenie to nie jest dokonywane na operacjach, które w definicji mają zaznaczony parametr: ‘załóż konto’ lub też mają przypisany schemat. Dla takich zapisów konto przeciwstawne nie musi być wypełnione.
[pyt. 1622] [XL]Po uruchomieniu dowolnego modułu systemu CDN XL, pojawia się poniższy komunikat:"Błąd krytyczny (1002)Błąd wewnętrzny procedury. Nie udało się zainicjalizować instancji klasy runtime: Wystąpiła sytuacja wyjątkowa%SOURCE%=.Net SqlClient Data Provider%DESCRIPTION%=Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: Interfejsy sieciowe SQL, error: 26 - Błąd podczas lokalizowania określonego serwera/wystąpienia)".Co należy sprawdzić żeby wyeliminować ten komunikat?
 • Proszę o sprawdzenie czy po testowym wyłączeniu firewall-a na stanowisku i serwerze problem nadal występuje? Jeżeli nie to najprawdopodobniej na firewall-u nie został dodany wyjątek na port, po którym komunikuje się instancja SQL Server-a (standardowo jest to port TCP 1433) lub usługa SQL Server Browser (port UDP 1434). Jeżeli pomimo wyłączenia firewall-i, błąd dalej występuje proszę sprawdzić czy włączona jest usługa SQL Server Browser? Dodatkowo proponuję zweryfikować czy zmiana sposobu wskazania serwera bazy danych (np.: po IP zamiast nazwy) nie wpłynie na występowanie problemu.
[pyt. 1621] [XL]Podczas generowania wydruku pojawia się komunikat błędu: "Kod dostawcy bazy danych: 208". Jak można sprawdzić opis tego błędu? Uwaga: w komunikacie mogą być wskazane inne wartości liczbowe.
 • Błąd zgłaszany w ten sposób przez Crystal Reports jest błędem zwracanym przez MS SQL Serwer. Opisy błędów można odczytać poprzez wykonanie następującego zapytania SQL:select * from sys.messages where message_id in (208)
[pyt. 1619] [XL]Podczas próby uruchomienia aplikacji Pulpit pracownika pojawia się komunikat: Service Web Service.
 • Przyczyną pojawiającego się komunikatu jest nieprawidłowa konfiguracja katalogu wirtualnego.W celu wyeliminowania błędu należy w sekcji dokument domyślny jako pierwszy na liście plik wskazać default.aspx.
[pyt. 1618] [XL]Podczas próby uruchomienia aplikacji Pulpit pracownika pojawia się błąd: Błąd serwera w aplikacji '/PulpitPracownika'. Login failed for user ‘CDNwww’.
 • Przyczyną pojawiającego się komunikatu jest nieprawidłowo wskazany login lub hasło dla Użytkownika CDNwww. W pliku Web.config należy zweryfikować sekcję:
[pyt. 1616] [XL] W jaki sposób zaimportować listy płac z CDN Optima od ustalonej daty?
 • Należy ustawić odpowiednią wartość dla parametru „Przenoszenie danych od daty” w zestawie DTS, używanym do importu list płac.
[pyt. 1614] [XL]Dlaczego podczas importu list płac na serwerze, z kontekstu bazy XL, po wykonaniu procedury exec CDN.importlistplacoptima 1,1 otrzymuję komunikat: „Nie istnieją zapisy w tabeli nadrzędne( powiązanej z tabelą DTSZestawy)” ?
 • Przyczyną pojawiającego się komunikatu jest błędnie wskazany numer zestawu DTS. Jako pierwszy numer w wykonywanej procedurze należy wskazać ID zestawu DTS używanego do importu list płac. Numer ten jest zapisany w tabeli CDN.DTSZestawy w polu DZE_ID.
[pyt. 1613] [XL]Skąd pobierany jest domyślny rejestr na zakładce: Płatności?
 • Domyślny rejestr na zakładce: Płatności dokumentu jest pobierany z karty kontrahenta (zakładka: Księgowe sekcja: Inne). Jeżeli na karcie kontrahenta taki rejestr nie został wskazany, wówczas jest on pobierany z Centrum do którego przypięty jest operator ( Edycja: Centrum, zakładka: Rejestry , Domyślny rejestr).
[pyt. 1612] [XL]W konfiguracji systemu COMARCH CDNXL jest możliwość wyboru opcji do naliczania odsetek: od zapłaty i od zaległości. Którą z opcji należy wybrać i czym się one różnią?
 • Zalecane jest korzystanie z opcji: od zapłaty. Odsetki liczone są wówczas od kwoty nierozliczonej, od daty terminu zapłaty do dnia generowania upomnienia, a w przypadku noty odsetkowej do dnia zapłaty. Dla opcji: od zaległości różnica jest w generowaniu upomnienia, które w sytuacji, kiedy dokument jest częściowo rozliczony wylicza odsetki od daty częściowej zapłaty, a nie od terminu płatności.
[pyt. 1611] [XL]Podczas wyksięgowywania przeszacowania walut na początku okresu obrachunkowego pojawia się komunikat: Niemożliwe ustalenie kont rozrachunkowych.
 • Oznacza to, że z dekretu, który powstał po zaksięgowaniu przeszacowania na koniec okresu obrachunkowego, został usunięta jakaś pozycja. W tej sytuacji należy usunąć cały dekret powstały z przeszacowania walut na koniec okresu i zaksięgować je ponownie.
[pyt. 1610] [XL]Podczas generowania pliku XML do deklaracji VAT w logu pojawia się komunikat: Nie dodano znacznika P_13.
 • Komunikat ten oznacza, że załącznik ORD_ZU, który tworzy się jeżeli deklaracja jest oznaczona jako korekta, nie został uzupełniony.
[pyt. 1608] [XL] Dlaczego w momencie tworzenia CIT nie przelicza się pozycja 41?
 • Jeżeli do operatora tworzącego deklarację CIT nie jest przypisany wzorzec _Administrator, to podczas przeliczania tej deklaracji nie wylicza się pole 41 - suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące.
[pyt. 1607] [XL]W jaki sposób zarejestrować w programie CDN XL faktury dokumentujące obrót złomem po stronie sprzedawcy i nabywcy, jeżeli oba podmioty są czynnymi podatnikami VAT?
 • Transakcję obrotu złomem w systemie CDN XL po stronie sprzedawcy i nabywcy można zarejestrować w następujący sposób:Po stronie Sprzedawcy, (jeżeli sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT)FS z ustawieniem Podatnikiem jest nabywca, ze stawką NP (Nie podlega), (pole 41 dek vat 7) Po stronie nabywcy, (jeżeli sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT)Wariant 1•FZ od razu ze stawką 23%, (pole 51 i 52 dekl. VAT 7). W takim przypadku, na FZ należy podzielić płatności (płatność = zobowiązaniu, płatność = kwocie podatku VAT). Na płatności związanej z podatkiem VAT należy zaznaczyć parametr „Nie rozliczaj”. •Faktura Wewnętrzna sprzedaży(FW) a’vista z ustawieniem: Podatnikiem jest nabywca, stawka 23%, (pole 41 i 42 dek VAT 7)Wariant 2•FZ ze stawką NP, (brak ujęcia na dekl. VAT7)•FZ a’Vista ze stawką 23% ( pole 51, 52 dekl. VAT7) 23%. W takim przypadku na płatności należy zaznaczyć parametr „Nie rozliczaj”•Faktura Wewnętrzna sprzedaży (FW) a’vista z ustawieniem: Podatnikiem jest nabywca, stawka 23%, (pole 41 i 42 dek VAT 7)W HF4 do wersji 10.2 został zmodyfikowany wydruk faktury sprzedaży, na której pojawia się informacją, że podatek VAT rozlicza nabywca.
[pyt. 1456] [XL] W jaki sposób w wyrażeniu SQL wyznaczającym konta, dla których ma się odbyć księgowanie okresowe można wykorzystać datę uruchomienia księgowania?
 • W księgowaniu okresowym w zakresie filtra SQL można się odwołać zapytaniem do bieżącego księgowania okresowego. Przykładowe odwołanie może być następujące:…. And exists(select 1 from cdn.KsoNag where KSN_DataNast = ??)?? – data podana w formacie ClarionaNależy jednak pamiętać, że jeżeli Użytkownik podniesie księgowanie okresowe do edycji i zmieni datę generacji, po czym wykona generację, to data taka nie będzie zapisana w bazie i powyższy warunek będzie błędnie działał. Po dokonaniu zmiany daty, księgowanie okresowe należy zapisać.
[pyt. 1455] [XL] W jaki sposób w należy ewidencjonować zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, aby w deklaracji była ujęta prawidłowa kwota, uwzględniająca współczynnik sprzedaży?
 • W zakresie transakcji zakupowych, które służą sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej, podczas wprowadzania dokumentu zakupu należy na tabelce VAT wybrać typ odliczenia: Warunkowo. Wybranie tej opcji spowoduje, że podczas wystawiania deklaracji VAT, podatek VAT z tego dokumentu zostanie pomnożony przez współczynnik sprzedaży z poprzedniego roku i w deklaracji zostanie ujęta już niższa kwota tego podatku. Współczynnik struktury sprzedaży za poprzedni rok wyliczany jest przez program automatycznie i wykazywany jest na deklaracji VAT.
[pyt. 1454] [XL] Gdzie w systemie można znaleźć informację na temat współczynnika struktury sprzedaży?
 • Wartość współczynnik sprzedaży prezentowana jest na deklaracji VAT-7 na zakładce: Ogólne w sekcji: Wskaźnik struktury sprzedaży. Prezentacja sposobu wyliczenia tego wskaźnika jest dostępna na wydrukach wykonywanych z rejestru VAT w zakładki: VAT. Wydruki dostępne w gałęzi: Zestawienie sprzedaży w proporcji przestawiają wyliczenia tego wskaźnika w różnych ujęciach.
[pyt. 1447] [XL] 3.Podczas próby zaksięgowania raportu K/b w rejestrze z określoną metodą wyceny jako FIFO/LIFO pojawia się komunikat: "Dla zapisu wyceniającego KB-11/XXX/3/2 nie można ustalić pozycji dekretu do rozrachunku wyceny (2)||Przyczyna:|Podczas wykonywania lub kasowania rozliczenia lub rozrachunku wystąpił błąd.||Zaawansowane:|Wykonywany skrypt SQL: EXEC CDN.SkojarzRozrachunek @GIDFirma=1111,@GIDTyp=784,@GIDNumer=11111,@GIDLp=0,@UserID=5,@DataDzisiejsza=76850".
 • Przyczyną pojawiającego się komunikatu jest przypięcie konta rozrachunkowego-walutowego powiązanego z kontrahentem/pracownikiem do innego rejestru walutowego. System dokonując automatycznego rozrachunku na koncie kontrahenta/ pracownika sprawdza czy dane konto nie jest kontem rejestru. W tym przypadku tak jest, dlatego nie można zaksięgować raportu r/b.
[pyt. 1446] [XL] Podczas próby dodania dokumentu inwentarzowego pojawia się komunikat: „Błąd modyfikacji rekordu tabeli SrtHistElem”.
 • Przyczyną pojawiającego się komunikatu jest nieprawidłowo wygenerowany w tym dniu inny dokument inwentarzowy. Najczęściej jest on oznaczony kolorem czerwonym lub jest to dokument bez przypisanej karty inwentarzowej. Rozwiązaniem sytuacji jest usunięcie błędnie wygenerowanego dokumentu z poziomu programu.
[pyt. 1445] [XL] Podczas próby uruchomienia wydruku deklaracji CIT-2 oraz Clarionowych wydruków zestawień księgowych pojawia się błąd: „Error(2): Ü•S”, po czym następuje zamknięcie systemu.
 • Błąd związany jest ze zmianą uprawnień usera CDNStd (skojarzonego z loginem CDNXL) dla bazy Comarch CDN XL.Rozwiązaniem sytuacji jest dodanie do roli CDNRaport -usera CDNstd (lub dla usera CDNstd zaznaczenie roli CDNRaport). Po nadaniu tej roli wydruki działają prawidłowo.
[pyt. 1434] [XL]Na wydrukach rejestrów VAT brak jest kolumn z nowymi stawkami VAT.
 • Od wersji 10.2 i dla wersji 9.9 Comarch CDN XL wprowadzono modyfikację pozwalającą na elastyczne definiowanie stawek VAT, które mają być uwzględnione na wydrukach rejestrów VAT. Do tej pory stawki VAT na wydruku rejestru VAT były drukowane na sztywno, natomiast w chwili obecnej operator może zdefiniować dowolnie szablon wydruku. Definiowanie szablonu jest możliwe z modułu Administrator : Listy / Słowniki kategorii w gałęzi: Księgowość i Środki Trwałe/Wydruki rejestrów VAT.
[pyt. 1433] [XL] Dlaczego na wydruku dokumentu FWZ pojawia się nagłówek z dokumentu FWS?
 • Wydruki dokumentów faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży i faktury wewnętrznej po stronie zakupu mają w nagłówku odwołanie do tego samego dokumentu. Wynika to w faktu, iż dokumenty FWS i FWZ to w praktyce jeden dokument. Rozbicie na dokumenty FWS i FWZ, jest zabiegiem czysto technicznym, upraszczającym kwestię wyliczania podatku VAT. Zgodnie z zapisem w par. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. można wystawić fakturę w jednym egzemplarzu i przechowywać ją wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku.
[pyt. 1432] [XL] Skąd wynika różnica pomiędzy kwotą w polu 31 deklaracji VAT 7 (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), a kwotą wykazywaną w sekcji C deklaracji VAT UE ( Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towaru)?
 • Różnice te wynikają z zaokrągleń groszy na deklaracjach. Na deklaracji VAT-7 kwoty z dokumentów sumowane są według transakcji i dopiero wtedy następuje ich zaokrąglenie metodą matematyczną. Natomiast na deklaracji VAT-UE ujmowana jest suma dokumentów w podziale na poszczególnych kontrahentów (wg. NIP) i na tym poziomie następuje zaokrąglenie. Z tego wynikają powstające różnice kwotowe. Przy czym sytuacja ta nie wynika z błędu programu, ale sposobu sumowania dokumentów określonego przez ustawodawcę.
[pyt. 1431] [XL]Przy próbie przejścia na zakładkę Płatności wprowadzanej noty memoriałowej na podmiot będący pracownikiem pojawia się komunikat:"Błąd krytyczny 6106Błąd pobierania rekordu z kolejki g_spr_qFormyPL.30"
 • Komunikat ten informuje o błędnych wpisach w tabeli CDN.PrcKarty w polu Prc_FormaN.Rozwiązaniem sytuacji jest zmiana formy płatności na karcie pracownika na inną ,np. przelew i z powrotem na formę prawidłową.
[pyt. 1430] [XL] Dlaczego na dokumencie FZ w części księgowość brakuje zakładki „Opis analityczny”?
 • W konfiguracji programu zaznaczono opcje ręczny opis analityczny na: „zapisie księgowym”. Aby zakładka opis analityczny była widoczna ustawienie tego parametru należy zmienić na: „dok. źródłowym i zapisie księgowym.
[pyt. 1074] [XL] Jak zdefiniować format importu, jeżeli w wyciągu bankowym reszty groszowe w kwotach przelewów podawane są po przecinku, a nie kropce?
 • Na pozycji ‘Kwota płatności’ definicji formatu należy wskazać Typ pola: Liczba ###.##, podczas gdy w polu: Znak dziesiętny na zakładce Ogólne definicji należy wybrać przecinek.
[pyt. 1072] [XL] Jakie są skutki zamknięcia okresu obrachunkowego?
 • Zamknięcie okresu obrachunkowego powoduje zablokowanie możliwości księgowania w tym okresie, czyli pod datą, która w tym okresie się zawiera. Operacja ta nie wpływa na stany kont, rozliczeń i rozrachunków. Należy jednak zwrócić uwagę na ustawienia konfiguracyjne modułu Księgowość dotyczące dat księgowania np. kompensat: datą ich księgowania niekoniecznie musi być data bieżąca, lecz przykładowo data wystawienia dokumentu czy data kompensaty. Data ta ma znaczenie, jeżeli dokonujemy w systemie rozliczeń dokumentów pochodzących z różnych okresów. System nie dopuści do powstania rozrachunku, jeżeli z ustawień konfiguracyjnych będzie wynikać, że musiałby dokonać księgowania kompensaty czy różnicy kursowej pod datą z zamkniętego okresu. Dlatego jeżeli decydujemy się na zamykanie okresów obrachunkowych, najlepiej jest księgować z datą bieżącą.
[pyt. 1071] [XL] Dlaczego podczas eksportu przelewów z Preliminarza nie podpowiada się domyślnie żaden format?
 • Ustawienia dotyczące formatu eksportu przelewów na karcie banku dotyczą Listy nierozliczonych płatności. Natomiast na Preliminarzu, gdzie można odfiltrowywać przelewy z różnych rejestrów bankowych (banków) jednocześnie, docelowy format eksportu danych wybiera użytkownik.
[pyt. 1070] [XL] Jak ustawić w systemie domyślny format eksportu przelewów?
 • Domyślny format eksportu danych należy wskazać na zakładce: Dodatkowe banku, który wskazany jest w definicji rejestru kasowo/bankowego. Wtedy podczas eksportu przelewów z tego rejestru z poziomu Listy nierozliczonych płatności będzie podpowiadać się wskazany format.
[pyt. 1034] [XL] Zdefiniowałem proces księgowania jednak nie pojawia się on na liście dostępnych procesów dostępnej z listy dokumentów, dlaczego?
 • Należy sprawdzić czy proces podpięty jest do odpowiedniego typu dokumentów, czy ma zaznaczony check: Aktywny na zakładce zadania, czy operator jest poprawnie do niego przypisany oraz czy jest dostępna licencja na modelowanie procesów.
[pyt. 1033] [XL] Po zdefiniowaniu procesu księgującego automatycznie pewien typ dokumentu uruchamiam go i nic się nie dzieje – nie ma też żadnego komunikatu, co może być przyczyną?
 • Jeśli zadanie jest widoczne na czerwono w skrzynce XLWork Automatu a żaden komunikat się nie pojawił może to oznaczać, że operator ma w ustawieniach na zakładce Parametry->Systemowe zaznaczoną opcję inną niż: Wyświetlaj błędy, ostrzeżenia i informacje. Najczęstsze informacje zwracane to brak wybranego dziennika, lub nieodpowiednie uprawnienia.
[pyt. 1032] [XL] Przy przenoszeniu list płac z Optimy, w oknie importu klikam na piorun i nic się nie dzieje – nie pojawiają się listy płac ani nie ma komunikatu błędu - mam poprawnie zdefiniowany zestaw transformacji DTS i wiem, że są listy płac do przeniesienia. Co może być przyczyną przyczyną?
 • Od strony SQL Management Studio można ręcznie wywołać procedurę importu list płac wykonując z kontekstu bazy XL-a zapytanie: exec cdn.ImportListPlacOptima 1, 1. Gdzie druga jedynka symbolizuje zestaw transformacji DTS, który ma być wykorzystany.
[pyt. 1031] [XL] Po przeniesieniu listy płac z Optimy chcę zaksięgować wartość pojedynczego składnika płac na odpowiednie konto – jak to zrobić?
 • Definiując schemat księgowy przy wybraniu w polu: Oblicz dla: wartości: Płac bądź Zestawienia płac w polu Kwota istnieje możliwość wybrania z menu Kwota->Funkcje księgowe->Funkcje płac->Składniki płac. Spowoduje to wyświetlenie listy zarejestrowanych w systemie składników, z których można wybrać konkretny element. Można też wpisać wartość ręcznie za pomocą składni: SkładnikPłac('nazwa składnika').
[pyt. 1030] [XL] Po przejściu z wersji starszej Comarch CDN XL na wersję 9.0 przestał działać import list płac z Optimy, co może być przyczyną?
 • Od wersji 9.0 nie wspierane są transformacje DTS w kwestii importu list płac – jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedur składowanych. Sposób konfiguracji jest opisany w biuletynie technicznym pt. „XL098 – import list płac za pomocą procedur składowanych”.
[pyt. 939] [XL] Do jakiego rejestru kasowo-bankowego wpadają dokumenty generowane podczas generowania zapłaty za dokument przy użyciu "łapki"?
 • Dokumenty kasowo-bankowe wygenerowane "łapką" wystawiane są do rejestru wskazanego jako rejestr automatycznych operacji kasowo/bankowych. Wskazanie to odbywa się dla poszczególnych form płatności w konfiguracji systemu, na zakładce Sprzedaż/Formy płatności. Można to zrobić także z poziomu modułu: Administrator -> Struktura firmy -> Centrum -> zakładka: Formy płatności. Tutaj należy edytować konkretną formę płatności i po odznaczeniu parametru: Domyślny z konfiguracji, wskazać wybrany rejestr w polu: Automatyczne operacje.
[pyt. 938] [XL] Co zrobić z różnicami groszowymi wynikającymi z zaokrągleń, które ujawniają się podczas predekretacji dokumentu schematem księgowym?
 • Różnice takie powinny zostać wyksięgowane specjalnie skonstruowanymi pozycjami na konta techniczne. Przykładowo, jeśli na nagłówku dokumentu wystąpiła kwota wyższa o jeden grosz niż na elementach, to należy dodać następujące dwie pozycje:1. Oblicz dla: Nagłówka, kwota: Netto2. Oblicz dla: Elementów, kwota: -Netto (minus netto)Obydwie pozycje należy zaksięgować na techniczne konto po stronie, na której schemat proponuje kwotę niższą o ten jeden grosz. Przy zaznaczonym parametrze: Sumuj kwoty o tych samych kontach, obydwie pozycje dadzą w sumie brakujący grosz. Analogicznie można postąpić przy różnicy groszowej występującej między innymi tabelami.
[pyt. 937] [XL] W jaki sposób obliczane są dni przeterminowania płatności na upomnieniu?
 • Sposób obliczania dni przeterminowania zależy od parametrów konfiguracyjnych znajdujących się na zakładce: Księgowość/Odsetki w sekcji: Naliczanie. Przy wybranej opcji: Od zaległości, dni przeterminowania liczone są od momentu częściowej zapłaty z fakturę. Opcja: Od zapłaty powoduje naliczanie dni przeterminowania od terminu płatności faktury bez względu na jej późniejsze częściowe rozliczenie.
[pyt. 936] [XL] W jaki sposób wyksięgować kwoty netto z FSL i FS końcowej spiętych do RS, gdy FSL całkowicie rozlicza zaliczkę ?
 • Od wersji 9.0 w schematach księgowych na definicji pozycji zostały dodane poziomy. Dzięki nim można w prosty sposób odwołać się do określonych kwot z nagłówka/elementów/płatności dokumentów znajdujących się na różnych poziomach spinacza. I tak kwotę netto z FS można wyciągnąć odwołując się do: Nagłówka poziomu 1 z kwotą: Zaliczka. Kwotę netto z FSL można otrzymać podobnie, tyle, że należy wybrać kwotę Netto.
[pyt. 935] [XL] Dlaczego w oknie: Obroty i salda przycisk sumowania jest nieaktywny?
 • Na planie kont oraz po włączeniu Obrotów i sald przycisk sumowania jest nieaktywny wtedy, gdy nie zostanie wybrana waluta. Aby sumowanie miało sens, należy wybrać jedną walutę.
[pyt. 933] [XL] Generuję upomnienie dla częściowo zapłaconej faktury. Na wygenerowanym wezwaniu do zapłaty jest 81 dni zwłoki, co jest zgodne z prawdą. Równolegle generuje się nota odsetkowa. Tutaj już wylicza się 69 dni zwłoki. Skąd taka rozbieżność?
 • Upomnienie generowane jest do części nierozliczonej faktury i przy zaznaczonym w konfiguracji parametrze: od zapłaty, dni zwłoki wyliczą się od terminu płatności do dnia wygenerowania upomnienia. Nota odsetkowa generowana jest do części rozliczonej faktury, a dni zwłoki wyliczą się od terminu płatności do daty częściowej zapłaty.
[pyt. 932] [XL] Po dodaniu nowego zapisu kasowego/bankowego i wyborze operacji, okno zamyka się bez żadnego komunikatu. Dzieje się tak bez względu na rodzaj wybieranej operacji. Co może być przyczyną takiego zachowania systemu?
 • Przyczyną jest brak otwartego okresu obrachunkowego. Należy sprawdzić, czy jest otwarty aktualny okres obrachunkowy zgodny z datą, pod którą wprowadzany jest zapis.
[pyt. 931] [XL] W polu 21 deklaracji CIT 2 nie mieszczą się definicje dla wszystkich kont, które powinny zostać uwzględnione. Jak rozwiązać ten problem?
 • W tym przypadku należy zdefiniować klasę kont np.: konta grupy 4 i dopiąć tę klasę do wszystkich kont”4”. W definicji pola 21 deklaracji należy się wtedy odwołać do funkcji klasy kont, a nie funkcji poszczególnych kont.
[pyt. 930] [XL] Na deklaracji CIT 2 w polu 41 nie są uwzględniane zaliczki z poprzednich deklaracji.
 • Należy sprawdzić jaki zakres dat ustawiony jest w „kalendarzyku”. Powinien być ustawiony: Bieżący okres obrachunkowy.
[pyt. 929] [XL] Skąd pobierany jest nr rachunku bankowego, który drukowany jest na potwierdzeniu salda?
 • Numer rachunku bankowego na potwierdzeniu salda pobierany jest z domyślnego rejestru bankowego dla centrum, do którego przypisany jest operator. Domyślny rejestr dla centrum należy wskazać na zakładce Rejestry w Edycji struktury firmy.
[pyt. 928] [XL] W jakiej walucie może być prowadzony rejestr kasowo-bankowy o typie Karta?
 • W wersji 9,0 rejestr kasowo-bankowy o typie Karta może być prowadzany tylko w PLN.
[pyt. 927] [XL]Jakich zmiennych można użyć w polu Opis, w schemacie księgowym dla dokumentu RS?
 • W polu Opis w schemacie księgowym dla dokumentu RS można użyć funkcji:@DOKPAK - zwraca numer dokumentu obcego RS @NUMPAK – zwraca numer dokumentu RS
[pyt. 925] [XL] Jak zaksięgować kwotę netto faktury sprzedaży, gdy jest to faktura końcowa częściowo realizująca zamówienie i uwzględniająca zaliczkę?
 • Pozycja schematu księgowego powinna być zbudowana następująco: Oblicz dla: Tabeli VAT, Kwota: -netto (minus netto), Warunek: trv_zaliczkowy=1.Tak zbudowana pozycja wyliczy dodatnią kwotę netto, na którą opiewa dana faktura.
[pyt. 924] [XL] Jak filtrować listę RKZ?
 • Aby użyć filtrów na liście RKZ należy wcisnąć przycisk: Włącz filtrowanie, a następnie ponownie przeliczyć listę.
[pyt. 923] [XL] Jak wygenerować deklarację VAT-UE za kolejny kwartał, gdy w bieżącym kwartale deklaracja już istnieje?
 • W sytuacji, gdy w danym kwartale jest już wygenerowana deklaracja VAT-UE, a Użytkownik chce wygenerować deklarację za kolejny kwartał, należy zmienić datę systemową na datę mieszczącą się w kolejnym kwartale. Gdy jest konieczność przeliczenia drugiej deklaracji w danym kwartale, poprzednia musi zostać anulowana.
[pyt. 911] Formaty przelewów. W jaki sposób zastąpić niedozwolony znak na dozwolony możliwy do przyjęcia przez system bankowy, korzystając z Zapytania SQL dostępnego w pozycji definicji formatu przelewów?
 • W Zapytaniu SQL można skorzystać z funkcji replace. Poniższy przykład zastępuje cudzysłów występujący w akronimie kontrahenta na podwójny apostrof:SELECT REPLACE(KnA_Akronim,'"','''') FROM CDN.KntAdresy JOIN CDN.TraPlat ON TrP_KnANumer = KnA_GIDNumer WHERE {FiltrSQL}
[pyt. 910] [XL] Import wyciągów bankowych w formacie Swift MT940. W którym polu pliku swift MT940 zlokalizowany jest Wirtualny numer rachunku bankowego?
 • Wirtualny numer rachunku bankowego znajduje się w polu :61: jako ciąg 16 znaków (numer rachunku bez cyfr kontrolnych i numeru kierunkowego banku), po sekwencji „//”, za częścią pola z kodem transakcji SWIFT. :61:0308250825DN555,10NTRF1000000200018//7777000000000320
[pyt. 905] [XL] Podczas próby importu listy banków do systemu Comarch CDN XL z pliku pochodzącego z subskrypcji KIR otrzymuję komunikat: Niepoprawny zapis w registry: HKEY_CLASSES_ROOT\CDN.XLXLIMPORTBANKOW2\Clarion\DLL.
 • Należy zweryfikować czy w katalogu CDN XL istnieje plik cdn_list.dll, a następnie uruchomić plik Rejestr.bat z tego katalogu. Jeżeli problem nie ustąpi, należy odszukać w rejestrze systemu Windows gałąź HKEY_CLASSES_ROOT\CDN.XLXLIMPORTBANKOW2\Clarion i sprawdzić czy w kluczu DLL znajduje się poprawna ścieżka do pliku cdn_list.dll. Jeżeli nie, należy ją poprawić
[pyt. 904] [XL] Podczas importu wyciągów bankowych do rejestru bankowego w systemie Comarch CDN XL pojawia się komunikat: Nie znaleziono raportu o identyfikatorze 0.
 • Komunikat pojawia się przy próbie importu zapisu bankowego z datą nie obejmującą żadnego raportu w danym rejestrze. Należy zweryfikować daty otwarcia raportów bankowych. Jeżeli raporty na każdy dzień istnieją, należy sprawdzić czy przerwa w raportach nie wynika z godzin ich otwarcia.
[pyt. 800] [XL]Kiedy powstają różnice kursowe z wyceny?
 • Różnice kursowe związane z wyceną powstają w momencie skojarzenia zapisu rozchodowego wprowadzonego po kursie Ustalonym z zapisami przychodowymi.
[pyt. 798] [XL]W jaki sposób prezentowany jest na dokumencie wystawionym w walucie dokument różnicy kursowej?
 • Dokument różnicy kursowej prezentowany jest zawsze po stronie dokumentu o wyższym kursie. Nie ma znaczenia typ rozliczonych dokumentów – dokument zawsze podpinany jest na płatnościach dokumentu o wyższym kursie.
[pyt. 796] [XL]Podczas księgowania raportu kasowo – bankowego pojawia się błąd. Który z księgowanych zapisów jest niepoprawny?
 • Jeśli podczas księgowania raportu kasowo – bankowego w logu pojawia się informacja o błędzie, to należy sprawdzić ostatni dokument z wyświetlonych na tej liście, przy którym pojawił się zielony haczyk (fajka).
[pyt. 795] [XL]Podczas renumeracji Rejestru VAT pojawia się komunikat: Faktura (A)FS-25/09 pozostaje w edycji!Konieczna będzie powtórna renumeracja.Co jest jego przyczyną? Wskazanego dokumentu nie można odnaleźć w systemie.
 • W rejestrze VAT znajduje się dokument z zerową wartością. Aby zobaczyć ten dokument należy nacisnąć przycisk Dok. bez VAT znajdujący się na oknie Rejestru VAT. Taki dokument należy usunąć lub naprawić, wprowadzając na nim elementy z niezerową wartością. Po dokonaniu tych czynności renumeracja rejestru VAT będzie możliwa.
[pyt. 794] [XL]Do czego służy parametr: Dok. bez VAT na Rejestrze VAT?
 • Parametr Dok. bez służy do wyświetlenia na oknie rejestru VAT tych dokumentów, które mają zerową wartość i w przypadku dokumentów handlowych są wyciągnięte z bufora. Dokumenty z zerową wartością – bez wpisu w tabelce VAT – do wersji 8.0 były widoczne na Rejestrze VAT. Od wersji 8.0 dokumenty takie nie są prezentowane, gdyż na oknie rejestru VAT wyświetlane są tylko dokumenty z wartościami w tabelce VAT. Dokumenty wystawione na zerową wartość takich wpisów nie mają, wobec czego nie są prezentowane na Rejestrze VAT. Aby takie dokumentu zobaczyć na Rejestrze VAT należy zaznaczyć na oknie rejestru parametr: Dok. bez VAT.
[pyt. 761] [XL]Jeśli klient pracuje na CDN XL terminalowo i ma możliwość elektronicznego wysyłania deklaracji, to czy certyfikat powinien zostać umieszczony na terminalu, czy na lokalnym komputerze księgowej?
 • W systemie CDN XL nie ma możliwości wskazania certyfikatu z określonej lokalizacji, system korzysta z tych certyfikatów, które zostały zainstalowane na danym stanowisku. Dlatego certyfikat powinien znajdować się na lokalnym komputerze osoby wysyłającej e-deklarację.
[pyt. 760] [XL]Dlaczego podczas próby eksportu Deklaracji VAT opatrzonej podpisem elektronicznym z systemu CDN XL do portalu Ministerstwa Finansów otrzymuję komunikat: Błąd wewnętrzny procedury. Zły UID.
 • Na komputerze nie została zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania czytnika karty. Darmowe uaktualnienie oprogramowania można pobrać ze stron WWW producenta czytnika.
[pyt. 746] [XL]Jak wprowadzić warunek do Zapytania SQL w pozycji definicji formatu przelewu?
 • W warunku do Zapytania SQL w pozycji formatu przelewów, należy odnieść się do płatności, z której wysyłany jest przelew: where {filtrSQL} lub where trp_gidtyp={Trp_GIDTyp} and trp_gidnumer={Trp_GIDNumer} and trp_gidlp={Trp_GIDLp}. Przykładowo zapytanie zwracające serię dokumentu, będzie wyglądało następująco:select trn_trnseria from cdn.traplat join cdn.tranag on trp_gidtyp=trn_gidtyp and trp_gidnumer=trn_gidnumer where {filtrSQL}
[pyt. 745] [XL]Jakie warunki musi spełniać dokument, aby trafił do pozycji 10 Deklaracji VAT7 w pola 34, 35 Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy?
 • Dokument musi stanowić jeden z typów: FW, (A)FW, FWK, (A)FWK, FWS, FKS. Rodzaj transakcji: Inna zagraniczna, Import. Rodzaj zakupu inny niż Usługa.
[pyt. 743] [XL]W jaki sposób zamienić niedozwolone znaki w generowanych przelewach z systemu CDNXL na znaki dozwolone, możliwe do przyjęcia przez system bankowy?
 • W tym celu należy uzupełnić w definicji formatu przelewu, zakładka Ogólne, moduł Administrator, następujące parametry: Ograniczenie tekstu - tutaj należy wprowadzić znak niedozwolony, Zamieniaj znaki ograniczenia tekstu w treści na - tutaj należy wprowadzić znak dozwolony. W momencie eksportu płatności z systemu następuje zamiana znaku niedozwolonego wskazanego w definicji formatu na inny dozwolony znak również wskazany w definicji formatu.
[pyt. 742] [XL]Gdzie w wyciągu bankowym w formacie swift MT940 powinien znajdować się identyfikator dotyczący płatności, z której był wysłany uprzednio przelew z systemu, aby było możliwe automatyczne rozliczenie tworzonych podczas importu wyciągu zapisów typu Rozchód z płatnościami dokumentów, z których były wysłane przelewy?
 • W importowanym wyciągu swiftMT940 Identyfikator operacji musi znajdować się w sekcji 61::61:0610061006DN1199,60NTRF1000000100029//BR06279107001473W momencie importu wyciągu bankowego, identyfikator zostaje odszukany w płatnościach i następuje automatyczne rozliczenie tworzonego zapisu bankowego z wyszukaną płatnością dokumentu.
[pyt. 741] [XL]W jakim polu formatu Swift MT940 powinien znajdować się numer rachunku bankowego kontrahenta, aby podczas wczytywania wyciągu bankowego miało miejsce rozpoznanie kontrahenta na podstawie rachunku bankowego?
 • Numer rachunku bankowego powinien znajdować się w sekcji 86 pliku swift MT940, w jednym z następujących subpól sekcji 86:- pełny numer rachunku bankowego w subpolu 38- pełny numer rachunku bankowego w subpolu 31- pełny numer rachunku bankowego w subpolu NA RACH- pełny numer rachunku bankowego w subpolu BI - numer kierunkowy banku w subpolu 30 i jednocześnie w subpolu 31 numer rachunku kontrahenta
[pyt. 712] [XL] W jaki sposób ustalany jest priorytet ustawień bufora na zestawieniach księgowych?
 • Najpierw brane pod uwagę jest ustawienie na pozycji. Jeśli na pozycji ustawiony jest bufor "Domyślnie" to obowiązują ustawienia szablonu. Jeśli na szablonie też ustawione jest "Domyślnie” to decydują ustawienia na zakładce ogólne zestawienia.
[pyt. 689] [XL] Jak, po konwersji do wersji 9.0 wprowadzić zapisy kasowo/bankowe, które nie brały jeszcze udziału w wycenie?
 • Po konwersji do wersji 9.0 zapisy, które nie brały udziału w wycenie należy wprowadzić do raportu typu BO, otwartego w rejestrze, do którego przypisano odpowiednią metodę wyceny. Raport BO można oznaczyć parametrami: – Nie księguj – w sytuacji, gdy raport pierwotny, w którym znajdowały się te zapisy był zaksięgowany w bazie przed konwersją.- Nie rozliczaj – w sytuacji, gdy zapisy były już rozliczone w raporcie pierwotnym.Raport BO księgowany jest zawsze do dziennika BO.
[pyt. 688] [XL] Gdzie, po konwersji do wersji 9.0 można na rejestrze wskazać metodę wyceny FIFO, LIFO?
 • Po konwersji do wersji 9.0 na istniejących rejestrach nie można wybrać metody wyceny. Pole wypełnia się automatycznie na Brak wyceny i wyszarza się. Należy założyć nowy rejestr i na nim wskazać wybraną metodę wyceny.
[pyt. 383] [XL]Jak wydrukować potwierdzenie salda aby drukował się odcinek A i B?
 • Aby drukował się odcinek A i B potwierdzenia salda należy wygenerować wydruk bezpośrednio na drukarkę bez podglądu na ekran.
[pyt. 380] [XL]Dlaczego przy grupowanie kont nie można dodać konta?
 • Aby konto zostało dodane do grupy kont, należy zaznaczyć je checkiem.
[pyt. 372] [XL]Co można wpisać w pole „Typ analityki” (Konfiguracja -> Księgowość -> Zakładka: konta kontrahentów) przy zaznaczonej opcji „Wyrażenie”?
 • Pole to odpowiada za postać kont analitycznych zakładanych automatycznie dla kontrahentów. Możemy odwołać się w nim bezpośrednio do tabeli CDN.KntKarty, czyli wpisać SQL’ową nazwę konkretnego pola tej tabeli, na przykład: Knt_Nip. Można tu także wykorzystać funkcje Clarionowe, takie jak sub i choose (oczywiście w oparciu o tabelę CDN.KntKarty) oraz łączyć wyrażenia za pomocą znaków &, analogicznie jak w schematach księgowych zakładających konta.
[pyt. 371] [XL]W jakim polu tabeli CDN.TraNag zawarta jest informacja o dacie wpływu faktury zakupu/ dacie wystawienia faktury sprzedaży?
 • Data ta podzielona jest na dzień, miesiąc oraz rok i zawarta jest odpowiednio w trzech polach tabeli CDN.TraNag: TrN_VatDzien, TrN_VatMiesiac oraz TrN_VatRok.
[pyt. 370] [XL]Jak wykonać wydruk „Potwierdzenie salda”?
 • Wydruk Potwierdzenie salda wykonuje się z poziomu zapisów księgowych, zakładki Konto. Wydruk ten może być realizowany dla wybranego konta lub zakresu kont. Do dyspozycji użytkownika pozostaje wydruk „Potwierdzenie salda” oraz „Potwierdzenie salda według kontrahentów”.
[pyt. 369] [XL]Skąd można pobrać plik xml do zaimportowania listy Urzędów Skarbowych do systemu CDN XL?
 • Lista Urzędów Skarbowych, którą można zaimportować do CDN XL umieszczona jest na stronach walidowanych dla Partnerów w dziale CDN OPT!MA, w sekcji „Narzędzia serwisowe i pomocnicze”.
[pyt. 360] [XL]Jak powiększyć zakres wyświetlanych faktur w oknie „rejestry VAT „ ?
 • W dolnej części okna rejestry VAT w części dotyczącej ustalania zakresu dokumentów do wyświetlania ,znajduje się przycisk „Ukryj/Pokaż filtry dodatkowe”, zwija on obszar dotyczący filtrów, w ten sposób można zwiększyć liczbę świetlanych faktur w oknie rejestry VAT.
[pyt. 359] [XL]Jak wyeksportować listę faktur do pliku Vat_r.txt ?
 • Z poziomu rejestrów VAT oraz z listy dokumentów handlowych działa export dokumentów do pliku tekstowego Vat_r.txt. Export dokonywany jest za pomocą przycisku znajdującego się u dołu listy „Export Dokumentu/Listy”. Aby wyexportować listę , a nie tylko jedną fakturę, należy uruchomić: Ctrl+klawisz exportu. W wyświetlonym oknie należy podać zakres numerów faktur do exportu, w obrębie wszystkich (znak * zastępuje wszystkie serie) lub wskazanej serii.
[pyt. 290] [XL]Jak wyświetlić na planie kont konta kilku zespołów na raz?
 • Aby uzyskać taki efekt, należy jako lokatora ograniczającego użyć nawiasu kwadratowego [], w którym po przecinku trzeba wpisać pierwsze cyfry interesujących nas kont. Przykładowo lokator postaci [2,4,7] zawęzi plan kont do kont zespołu 2, 4 oraz 7.
[pyt. 289] [XL]W jaki sposób można podsumować Zestawienie Obrotów i Sald (przycisk Sumy jest nieaktywny)?
 • Aby podsumować Zestawienie obrotów i Sald należy wybrać walutę. Przycisk Sumy staje się aktywny, gdy konta zostaną zawężone do kont odkreślonej waluty.
[pyt. 288] [XL]W jaki sposób uzyskać na liście środków trwałych tylko środki aktywne (bez zlikwidowanych)?
 • W takiej sytuacji można użyć filtra, który zawęzi listę środków trwałych tylko do środków aktywnych. Taki filtr może mieć postać następującą:cdn.SrtBiezacaWartosc (SRT_GIDNumer, null, null, 5, 0) = 0 or cdn.SrtBiezacaWartosc (SRT_GIDNumer, null, null, 5, 1) = 0
[pyt. 287] [XL]W którym miejscu na kartotece kontrahenta należy przypiąć różne rachunki bankowe, tak aby następnie wykorzystać je podczas wysyłki poleceń przelewów?
 • Rachunki bankowe należy przypiąć na adresach kontrahenta (zakładka Adresy karty kontrahenta). Następnie na wprowadzanej fakturze należy wskazać właściwy rachunek bankowy za pośrednictwemAktualizacja: 2008-10-06 21 Biuletyn technicznywybrania odpowiedniego adresu, do którego przypięty jest ten rachunek. Przelew zostanie wysłany na ten rachunek.
[pyt. 286] [XL]Jak wykonać zaokrąglenia kwot w księgowaniach okresowych?
 • Należy skorzystać z funkcji round, która posługuje się następującą składnią: ROUND(wyrażenie, np.0.1) - 0.1 w przypadku kiedy zaokrąglenie odbywa się do jednego miejsca po przecinku, 0.01 - w przypadku kiedy zaokrąglenie odbywa się do dwóch miejsc po przecinku.
[pyt. 285] [XL]Co trzeba wykonać, aby w odpowiednich rubrykach deklaracji VAT-7 ująć usługę transportową do granicy i poza granicami kraju?
 • Usługi transportowe do granicy opodatkowane są wg stawki krajowej, poza granicami - już nie. Aby właściwie zaewidencjonować ten fakt w deklaracji VAT-7 należy oprócz wybrania rodzaju transkacji "Dostawa opodatkowana poza terytorum kraju" na zakładce VAT dokumentu, również sterować stawkami VAT:"Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju"/ stawka "NP" - wartość trafi do poz. 21 Deklaracji VAT-7 (dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju) "Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju"/ np. stawka 22%" - wartość trafi do poz. 28 Deklaracji VAT-7 (dostawa towarów i świadcznie usług na terytoriom kraju, opodatkowana stawką 22%, itp.)
[pyt. 284] [XL]Co należy wykonać, aby w systemie CDN XL nastąpiło automatyczne rozliczenie wygenerowanych podczas importu wyciągu bankowego, operacji typu rozchód ze zobowiązaniami, z których był dokonany uprzednio z systemu CDN XL eksport poleceń przelewów
 • W tym celu należy w definicji formatu przelewu, za pośrednictwem którego zostały wykonane polecenia, wprowadzić na pozycjach formatu, pozycję Identyfikator operacji. Za pomocą tej pozycji następuje identyfikacja płatności, z jakich zostały wysłane przelewy. Dzięki temu, że identyfikator operacji zawarty jest następnie w importowanym do systemu wyciągu bankowym (np. w formacie swift MT940 znajduje się w polu 61) jest możliwość automatycznego skojarzenia operacji typu rozchód ze zobowiązaniami. Żeby to nastąpiło konieczne jest już tylko zaznaczenie parametru Rozliczaj w oknie Importu zapisów. W efekcie po wybraniu przycisku Przenieś nastąpi generacja zapisów bankowych z jednoczesnym rozliczeniem operacji typu rozchód z odpowiednimi zobowiązaniami.
[pyt. 283] [XL]Jak wykonać kompensatę trójstronną
 • Aby w programie CDN XL wykonać kompensatę trójstronną, należy z menu modułu Księgowość wybrać opcję Rozrachunki/Rozliczenia -> Kompensaty. Plusem należy dodać nowy dokument kompensaty, a następnie pozycję tego dokumentu. W otwartym oknie Preliminarza Płatności należy zbudować filtr, który pokaże płatności dwóch kontrahentów (podmiotów). Przykładowy filtr może mieć postać: PRLV_Akronim=?@S100|Podaj Akronim 1:'' OR PRLV_Akronim=?@S100|Podaj Akronim 2:'' Po zastosowaniu tego filtra na liście Preliminarza Płatności, pojawi się następujące okno dialogowe: Ustawienie parametrów filtra. Po wpisaniu w nim Akronimów na liście Preliminarza Płatności zostaną wyfiltrowane płatności wybranych dwóch kontrahentów. Po wybraniu płatności, które mają podlegać skompensowaniu, należy wykonać kompensybierając przycisk wagi.
[pyt. 282] [XL]Czy można w księgowaniach okresowych za pomocą jednej pozycji zdefiniować przeksięgowanie wartości z danego zakresu kont?
 • Można, wykorzystując funkcję bieżącego konta w pozycji „Kwota” , oraz wyrażenie KONTO w pozycji konta księgowe.Jeżeli w pozycji księgowania okresowego , w polu „oblicz dla” podany został zakres kont, albo poprzez wyrażenie typu 4?? , 4*, albo poprzez użycie filtra SQL, wówczas w polu „Kwota” i „Konta księgowe” można odwołać się do podanego zakresu kont. W polu „Kwota” należy użyć „funkcji bieżącego konta” , wówczas w definicja kwoty będzie miała postać np.” ODT(Konto)” . W pozycji „Konta księgowe” należy zaznaczyć check „wyrażenie” i wpisać KONTO . Podczas generowania księgowania okresowego zostaną zaksięgowane wszystkie niezerowe wartości wyliczone dla podanego zakresu kont.
[pyt. 281] [XL]Jak zaimportować listę płac bez rozbicia na poszczególnych pracowników, lecz z wartościami posumowanymi wg działów
 • W konfiguracji , na zakładce „Płace” są parametry dotyczące importu wypłaty : „Analitycznie z rozbiciem na poszczególnych pracowników”, „ Sumarycznie wg. Wydziałów”. Jeżeli lista płac ma zostać, zaimportowana bez rozbicia na pracowników , wówczas należy ustawić parametr Wypłaty , na „Sumarycznie wg Wydziałów”
[pyt. 280] [XL]W jaki sposób na fakturze wewnętrznej , na opisie analitycznym opisać zarówno VAT jak i koszt własny?
 • Na elemencie faktury wewnętrznej , na zakładce „Koszty „ domyślnie zaznaczony jest tylko check „Koszt Vat”, należy także zaznaczyć „Koszt Netto” , wówczas w opisie analitycznym będzie dostępna zarówno kwota Vat u jak i kwota kosztu własnego.
[pyt. 279] [XL]Dlaczego na fakturze VAT, na zakładce VAT wszystkie parametry są wyszarzane, nie można zmienić ani miesiąca odliczenia, rodzaju zakupu ani typu odliczeń?
 • W konfiguracji, w pozycji „słowniki” w definicji rejestrów VAT , zaznaczony jest rodzaj wzorca „obowiązkowy”, należy zmienić rodzaj wzorca na proponowany.

Migrator

Migrator

[pyt. 1460] [XL] Dlaczego podczas próby migracji do systemu Comarch CDN XL planu kont otrzymuję błąd: The INSERT permission was denied on the object 'Konta', database 'CDNXL_BAZA', schema 'CDN'.
 • Problem leży po stronie niewystarczających praw serwerowych na bazie (w tym konkretnym przypadku brak praw do wykonywania funkcji INSERT na tabeli CDN.Konta). Przy korzystaniu z funkcjonalności Migratora należy zastosować typ połączenia zintegrowany z NT do bazy SQL, oraz upewnić się czy posiadamy prawa sysadmina.
[pyt. 1459] [XL] Podczas próby uruchomienia programu Migrator pojawia się komunikat: "Nieobsługiwany numer wersji zastosowanej struktury API. Od wersji ….. systemu CDN XL wprowadzono wersjonowanie struktur API w celu zapewnienia kompatybilności wstecz funkcji zewnętrznych. Aktualny numer wersji API to … . Minimalny obsługiwany przez system CDN XL to … .
 • Proszę plik Migrator.exe przekopiować do katalogu, w którym zainstalowany jest system Comarch CDN XL i uruchomić Migrator z tej lokalizacji lub/oraz proszę wskazać w Zmiennych środowiskowych w Zmiennej systemowej Path prawidłową ścieżkę prowadzącą do Migratora (jeśli Migrator zainstalowany jest w katalog CDN XL, proszę wskazać ścieżkę prowadzącą do tego katalogu np..: C:\Program Files\CDNXL ).
[pyt. 1458] [XL] Dlaczego przy użyciu narzędzia: Migrator dla arkusza Bilansu Otwarcia, Import pozycji BO dla konta powiązanego z kontrahentem wypełnia pole konto i pole kontrahent, ale nie wypełnia pola podmiot?
 • Aby pole Podmiot na dokumencie BO dodanym za pomocą narzędzia: Migrator było wypełnione, w arkuszu do migracji należy uzupełnić pola KntNumer oraz KntTyp.

Obieg dokumentów

Obieg dokumentów

[pyt. 1569] [XL] Jakie warunki muszą być spełnione, aby na liście Książka nadawcza były widoczne dokumenty DWD.
 • Aby na liście wyświetlały się pozycje z listy ‘Dokumenty wychodzące’, jednocześnie muszą być spełnione następujące warunki:a) Data przesyłki zawiera się w okresie od – do, b) Seria jest zgodna z ustawieniem filtra na liście,c) Forma przesyłki wskazana na dokumencie ma w definicji zaznaczony parametr ‘Uwzględniaj w Pocztowej książce nadawczej’
[pyt. 1436] [XL] Jakie dane należy uzupełnić, aby pracownik mógł zalogować się do Webowej wersji modułu Obieg dokumentów?
 • Dostęp do aplikacji Obieg Dokumentów WWW może posiadać każdy pracownik, którego następujące dane zostały wprowadzone w Comarch CDN XL na karcie pracownika:1. Akronim pracownika2. Hasło3. Imię i nazwisko4. Email
[pyt. 1435] [XL]W jaki sposób w module "Obieg dokumentów" ustawić uprawnienia dotyczące widoczności dokumentów?
 • Aby, poszczególne dokumenty były widoczne tylko dla określonego użytkownika należy na jego karcie zastosować jeden z trzech zakazów:· Dokument przychodzący - umożliwia zablokowanie dodawania/edycji/usuwania dokumentów przychodzących· Dokument wychodzący - umożliwia zablokowanie dodawania/edycji/usuwania dokumentów wychodzących· Dokument wewnętrzny- umożliwia zablokowanie dodawania/edycji/usuwania dokumentów wewnętrznych

Panel Zarządzania

[pyt. 373] [Transformacja] Co jest przyczyną błędu w kroku Inicjowanie źródła i zatrzymania się transformacji?
 • Jeśli błędowi temu towarzyszy komunikat  jak na rysunku poniżej to przyczyną jest nieuruchomiony serwis SQL Server Integration Services lub jego brak na serwerze na którym uruchamiana jest transformacja.

  obrazek__inicjowanie
   

[pyt. 358] [Transformacja] Jak wyeliminować błąd z niepoprawną datą analityczną pojawiający się w trakcie ransformacji?
 • Błąd dotyczący niepoprawnej daty analitycznej prezentowany jest w logu z transformacji za pomocą czerwonego wykrzyknika oraz informacji o ilości błędnych rekordów (informacja znajduje się w nawiasie, „E:6” oznacza 6 błędnych wpisów).

  obrazek 1_9 

  Aby uzyskać bardziej precyzyjną informację na temat dokumentów, których problem dotyczy należy wybrać opcję „Pokaż rezultat importu” (dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na niepoprawny wpis). W prawej części nowo otwartego okna znajduje się informacja o typie problemu – w tym przypadku „Niepoprawna data”. W polu „PK_OrgID” prezentowana jest informacja na temat dokumentów, na których brakuje daty. W omawianym przykładzie są to dokumenty FS (GidTyp 2033). Liczba po dwukropku po 2033 to GidNumer konkretnego dokumentu.

  obrazek 2_4 

  Aby wyeliminować błędy należy ustawić domyślną datę analityczną na definicjach poszczególnych typów dokumentów (lub jeśli to nie pomoże to na konkretnych dokumentach). W opisywanym przypadku należy odwiedzić definicję Faktury Sprzedaży (Moduł Administrator / Narzędzia / Definicje dokumentów / zakładka Opis analityczny / pole „Data analityczna”). Uwaga, niektóre dokumenty posiadają swoje definicje w innych modułach (np. noty memoriałowe czy zapisy kasowe).
  Jeśli zmiana na definicji dokumentu nie spowoduje wypełnienia pola „Data analityczna” na dokumentach, zmiana będzie musiała zostać wykonana ręcznie (dokument po dokumencie).

[pyt. 357] [Transformacja] Co oznacza komunikat „SQL Server blocked access to procedure 'sys.xp_cmdshell'” w logu z transformacji ETL?
 • Błąd ten (pełny komunikat błędu : SQL Server blocked access to procedure 'sys.xp_cmdshell' of component 'xp_cmdshell' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of 'xp_cmdshell' by using sp_configure. For more information about enabling 'xp_cmdshell', see "Surface Area Configuration" in SQL Server Books Online) oznacza że na serwerze nie jest włączony xp_cmdshell. Aby go włączyć należy Należy uruchomić menu start i wybrać z niego kolejno: Programy -> Microsoft SQL Server 2005 -> Configuration Tools -> SQL Server Surface Area Configuration.
  Następnie wybrać “Surface Area Configuration for Features”

  obrazek 1_8

  W kolejnym oknie jakie pokaże się przechodzimy do pozycji xp_cmdshell i zaznaczamy ‘check’ przy ‘Enable xp_cmdshell’, tak jak pokazane na kolejnym rysunku.

  obrazek 2_3 

[pyt. 356] [Transformacja] Dlaczego w ostatnim kroku transformacji otrzymuję komunikat błędu : „Connection either timeout or was lost” ?
 • W przypadku wystąpienia takiego błędu należy zmienić opisane poniżej parametry.
  We właściwościach Analysis Services(dostępne w SQL Management Studio) zmiennej ForceCommitTimeout  nadać wartość 40000.
  Dodatkowo w pliku Msmdsrv.ini (lokalizacja w folderze w którym zainstalowane są Analysis Services (domyslnie C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\Config) należy zmienić wartości w dwóch miejscach:
  •    2
  •    0
[pyt. 355] [Transformacja] Co oznaczają ostrzeżenia w transformacji w kroku Wym_Miejscowosc oraz Wym_Kontrahent (The Lookup transformation encountered duplicate reference key)?
 • Przyczyną generowania ostrzeżeń w tym kroku są nieprawidłowo (zaczynające się od znaku spacji) wprowadzone miejscowości na kartach kontrahentów. Efektem tego będzie wczytanie się danych dokładnie w taki sposób jak zostały wprowadzone czyli ze spacją. Poniższa kwerenda zwraca nieprawidłowo wypełnione miejscowości.
  select knt_miasto
  from cdn.kntkarty
  where knt_miasto like ' %'

  Można je odszukać I poprawić.
[pyt. 354] [Transformacja] Co oznacza komunikat „The transaction log for database ’ Database_name’ is full „ w logu z transformacji ETL?
 • Taka informacja w szczegółach treści komunikatu błędu oznacza, że zabrakło miejsca dla pliku loga transakcyjnego dla wskazanej bazy. Należy upewnić się że na dysku na którym znajdują się pliki jest wystarczająca ilość miejsca. Zalecane jest również systematyczne shrinkowanie bazy (np. w ostatnim kroku Job-a).
[pyt. 353] [Transformacja] Co jest przyczyna pojawiania się w transformacji komunikatu : „Generic HASP Check" cannot run on this edition of Integration Services. It requires a higher level edition.”?
 • Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego błędu jest niezainstalowane lub nieuruchomione Microsoft SQL Server Integration Services. Proszę się upewnić czy na serwerze na którym uruchamiania jest transformacja Serwis jest zainstalowany i uruchomiony.
[pyt. 352] [Transformacja] Jak sprawdzić co jest powodem błędu w trakcie transformacji?
 • Błędy w trakcie transformacji można ogólnie podzielić na takie, których przyczyną są dane w systemie. Wówczas w trakcie transformacji w miejscu logowanie ilości zaczytanych danych znajdują się między innymi informacje o niewczytanych danych z powodu ich niepoprawności.

  obrazek 1_7 

  Jeśli w gałęzi loga w której raportowane jest zaczytywanie się danych pojawi się informacja o błędzie (log czerwony oraz wartość przy pozycji E: różna od zera) wówczas należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tej gałęzi loga i z menu kontekstowego wybrać pozycję „Pokaż rezultat importu”. W kolejnym oknie dialogowym w prawym górnym rogu z listy należy wybrać jakiś element (jest to lista przyczyn niewczytania się rekordów do hurtowni).

  obrazek 2_2 

  Po wybraniu elementu na pojawi się lista rekordów związana z właśnie wybranym błędem. Jeśli mamy w tle uruchomiony moduł CDN XL Business Intelligence wówczas po dwukrotnym kliknięciu na wybrany rekord otworzy nam się formatka z dokumentem który wygenerował błąd.
  Jeśli błąd w trakcie transformacji nie jest bezpośrednio związany z zaczytywaniem danych wówczas należy rozwinąć kolejno gałęzi do najniższego poziomu i klikając prawym przyciskiem myszy wybrać pozycję „Pokaż pełną treść komunikatu” z menu kontekstowego.

  obrazek_3 

  Wówczas pojawi nam się pełny komunikat błędu z którego możemy próbować odczytać przyczynę błędu. Lista najczęściej występujących błędów znajduje się w kolejnych punktach dokumentu FAQ.

[pyt. 351] [Transformacja] Jak poprawnie zdefiniować wymiar oparty o zapytanie SQL, aby transformacja przechodziła bez błędów?
 • Zapytanie SQL musi zwracać dokładnie dwie kolumny. Pierwsza z nich będzie widoczna jako nazwa elementu wymiaru, a druga jako jego opis. Pierwsza kolumna musi być unikalna. 
[pyt. 350] [Transformacja] W jaki sposób skrócić czas transformacji ETL?
 • Podczas pierwszej instalacji BI, domyślnie ustawione jest pełne odświeżanie faktów. Ta konfiguracja potrzebna jest tylko podczas pierwszej transformacji, zazwyczaj nie ma uzasadnienia podczas bieżącej pracy z systemem i wydłuża czas transformacji ETL. Najprostszym sposobem skrócenia czasu transformacji jest zmiana parametrów odświeżania na okresy kilku-miesięczne. Uwaga, odświeżanie faktów może zostać skrócone, pod warunkiem, że pierwsza transformacja załadowała pełne dane (parametry odświeżania ustawione były na „-1”). W przeciwnym razie w bazie nie będzie danych od początku istnienia bazy źródłowej.
[pyt. 349] [Aplikacja] Jak dodać atrybut do wymiarów do bazy OLAP?
 • Należy uruchomić Panel Zarządzania / Konfigurator bazy OLAP / rozwinąć odpowiedni wymiar / wybrać odpowiednią pozycję (wymiar) i przeciągnąć atrybut z lewej strony (okno o nazwie „ Dostępne atrybuty”) na prawą („Wykorzystane atrybuty”). Po wykonaniu tych czynności, zmiany należy zapisać, a następnie sprocesować bazę OLAP.  Uwaga wszystkie czynności można wykonać pod warunkiem, że przeprowadzona została przynajmniej jedna transformacja ETL.
[pyt. 348] [Aplikacja] Jak dodać atrybut do faktów do bazy OLAP?
 • Należy uruchomić Panel Zarządzania / Konfigurator bazy OLAP / rozwinąć odpowiednią kostkę analityczną / wymiary i przeciągnąć wymiar z lewej strony (okno o nazwie „ Dostępne wymiary”) na prawą („Wymiary w kostce analitycznej”). Atrybuty do wymiarów widoczne są na liście w postaci „Atrybut.Nazwa”. Po wykonaniu tych czynności, zmiany należy zapisać, a następnie sprocesować bazę OLAP.  Uwaga wszystkie czynności można wykonać pod warunkiem, że przeprowadzona została przynajmniej jedna transformacja ETL.
[pyt. 347] [Aplikacja] Jak dodać wymiar analityczny do bazy OLAP?
 • Należy uruchomić Panel Zarządzania / Konfigurator bazy OLAP / rozwinąć odpowiednią kostkę analityczną / wymiary i przeciągnąć wymiar z lewej strony (okno o nazwie „ Dostępne wymiary”) na prawą („Wymiary w kostce analitycznej”). Po wykonaniu tych czynności, zmiany należy zapisać, a następnie sprocesować bazę OLAP.  Uwaga wszystkie czynności można wykonać pod warunkiem, że przeprowadzona została przynajmniej jedna transformacja ETL.
[pyt. 346] [Aplikacja] Dlaczego pomimo pomyślnego utworzenia Job-a z poziomu Panelu Zarządzania transformacja się nie uruchamia?
 • Najczęstszą i najbardziej prawdopodobną przyczyną błędu jest nie wprowadzenie prawidłowej nazwy użytkownika w trakcie tworzenia Job-a. W kroku tworzenia nowej autentykacji konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika w formacie nazwa_domeny\nazwa_uzytkownika.

  obrazek 1_6 

  Jeśli w polu nazwa użytkownika brakuje nazwy domeny należy to uzupełnić.
  Kolejną przyczyną nieuruchomienia Job-a jest zmiana hasła w domenie przez użytkownika na którego uprawnieniach uruchamiana jest transformacja. Należy wówczas wyedytować w MS SQL Server 2005 Credential stworzony w trakcie generowanie Job-a w Panelu Zarządzania i zaktualizować hasło. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie osobnego użytkownika i ustawienie dla niego niewygasającego hasła.

Produkcja

Produkcja

[pyt. 1669] [XL] Co oznacza parametr „ilość domyślna na ZP” w oknie dodawania produktu na technologii (zakładka Parametry)?
 • W Systemie Comarch CDN XL od wersji 10.5. Parametr związany jest ściśle z ilością produktu na Zleceniu Produkcyjnym i Technologii. Przy zaznaczonym parametrze, po dodaniu produktu na ZP,  na pozycji zlecenia w kolumnie ilość pokazana jest ilość pochodząca z technologii. W przypadku odznaczonego parametru w kolumnie ilość zawsze pojawi się 1.
[pyt. 1661] [XL] W jaki sposób uzyskać sumę kosztów surowców na zleceniu produkcyjnym ? Jakie są relacje i powiązania tabel ?
 • select SUM(pke_Kwota)from cdn.ProdZlecenia join cdn.ProdZlecElem on PZL_Id= PZE_Zleceniejoin cdn.Prodprocesy on PZL_Id=PPC_Zleceniejoin cdn.ProdCzynnosci on PCZ_Proces =PPC_Idjoin cdn.ProdZasoby on PCZ_Id=PZA_Czynnosc join cdn.ProdKosztyElemon PZA_Id=PKE_ObiNumer where PKE_ObiTyp = 14346 and PZA_TypZasobu =1 and PZL_Id = (ID zlecenia produkcyjnego )
[pyt. 1625] [XL]Co przedstawia wydruk "Produkcja w toku"?
 • Na Wydruku: Produkcja w toku prezentowane są te produkty czynności, do których wykonano realizację, które nie zostały jeszcze pobrane do kolejnych czynności lub nie zostały przyjęte za pomocą dokumentu PW na magazyn.
[pyt. 1503] [XL] Dlaczego przy realizacji zlecenia produkcyjnego dla surowców trzeba ręcznie ustawiać magazyn z którego ma być pobrany ?
 • Powyższy przypadek jest spowodowany tym, iż podczas tworzenia technologii produkcji , przy dodawaniu surowców do czynności na formatce „Materiał w technologii” w polu Magazyn nie został wybrany jeden konkretny magazyn, tylko pozostawiono wyrażenie .
[pyt. 1502] [XL] Dlaczego na liście zleceń produkcyjnych w kolumnie produkt nie widać nazwy produktu?
 • Produkt nie jest widoczny jeżeli zlecenie produkcyjne jest zaplanowane w 0%, lub na zleceniu produkcyjnym produkt nie został określony.
[pyt. 1442] [XL] Z jakich tabel należy skorzystać, by odnaleźć w bazie powiązania pomiędzy ZP/HPR z RW/PW?
 • Dokumenty RW/PW związane z ZP można odnaleźć korzystając z połączenia tabel:Cdn.ProdZlecenia, Cdn.ProdProcesy, Cdn.ProdCzynnosci, Cdn.ProdZasoby, Cdn.TraSElem, CDN.TraNag.
[pyt. 900] [XL] Z jakim programem kosztorysowym współpracuje system CDN XL?
 • System Comarch CDN XL współpracuje z następującymi programami kosztorysowymi: • Zuzia • Norma Pro
[pyt. 899] [XL] Czy modyfikacja jednostek: podstawowej lub pomocniczej materiału na technologii powoduje odpowiednie przeliczenie drugiej jednostki?
 • W wersji 9.0 systemu Comarch CDN XL przelicznik jednostek na technologii produkcyjnej działa w jedną stronę - modyfikacja jednostki pomocniczej materiału powoduje odpowiednie przeliczenie jednostki podstawowej zgodnie z przelicznikiem określonym na karcie towaru na zakładce: Opakowanie.
[pyt. 898] [XL] Czy z poziomu realizacji czynności można na zleceniu produkcyjnym modyfikować ilość materiału?
 • Tak, pod warunkiem, że na formatce: Materiał w technologii, na zakładce: Parametry zaznaczono opcję: Edycja ilości przy realizacji.
[pyt. 897] [XL] Czy na liście zleceń produkcyjnych można wyświetlić zlecenia w zależności od ich statusu?
 • Tak. Od wersji 9.0 systemu Comarch CDN XL, na liście zleceń produkcyjnych dostępny jest filtr: Pokaż status realizacji, który umożliwia wyświetlanie zleceń w zależności od tego czy dane zlecenie ma status: Zaplanowane, Zgrubnie, Zrealizowane, Rozliczono, Do zamknięcia, Zamknięte, Wszystkie.
[pyt. 896] [XL] Czy w trakcie realizacji zlecenia produkcyjnego można do procesu dodać czynność, która nie została zdefiniowana w wykorzystywanej na zleceniu technologii?
 • Tak. Od wersji 9.0 systemu Comarch CDN XL, po zaznaczeniu na Technologii produkcyjnej, na zakładce: Czynności, parametru: Dodawanie czynności w trakcie realizacji, możliwe jest zdefiniowanie na zleceniu produkcyjnym dodatkowej czynności - w tym celu należy użyć opcji: Dodaj nową czynność, dostępnej z poziomu menu rozwijalnego obok plusa na zakładce: Procesy ZP. Nowododana czynność zostanie również zapisana na technologii produkcyjnej.Uwaga: Zaznaczenie parametru: dodawanie czynności w trakcie realizacji, jest możliwe, gdy technologia nie jest zatwierdzona.
[pyt. 895] [XL]Czy ze zlecenia produkcyjnego można wygenerować wiele dokumentów RW, ale każdy na inny magazyn?
 • Tak. Aby tego dokonać należy na definicji RW dodać wszystkie magazyny, z których mają być wydawane poszczególne surowce, a następnie zaznaczyć w obszarze: Sprzedaż z magazynu opcję: wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu. Podczas generowania dokumentu RW z ZP pojawi się okno z listą magazynów do wyboru – wybór odpowiedniego magazynu spowoduje, że z tego magazynu zostaną pobrane pozycje na dokument RW.
[pyt. 894] [XL]Co oznacza opcja: Niezrealizowane w oknie: Generowanie zamówień, które pojawia się podczas generowania zamówienia zakupu ze zlecenia produkcyjnego?
 • Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na ZZ wygenerowanym z ZP zostaną przeniesione te surowce, które nie zostały zrealizowane, czyli nie znalazły się na realizacji danej czynności ale odpowiednie rezerwacje są widoczne z poziomu czynności zaplanowanej (niezrealizowanej).
[pyt. 687] [XL] Co oznacza komunikat: "Czy aktualizować powiązania do nowszej wersji technologii?", który pojawia się podczas zapisu nowej wersji technologii?
 • Po zaznaczeniu opcji "Tak" będą aktualizowane powiązania pomiędzy nowo utworzoną wersją technologii, a technologiami, które wykorzystują produkty/półprodukty pochodzące z technologii, dla której tworzymy nową wersję.Przykład: Tworzymy wersję technologii T1, której produkty/półprodukty są wykorzystywane jako surowce w technologii T2. Po zapisaniu dyskietką zmian otrzymujemy komunikat: "Czy aktualizować powiązania do nowszej wersji technologii?". Jeśli zaznaczymy opcję "Tak", wówczas zostaną zaktualizowane powiązania pomiędzy nową wersją technologii T1, a technologią T2. Surowce wykorzystywane w technologii T2 będą odtąd pobierane z nowej wersji technologii T1.
[pyt. 686] [XL] Czy istnieje możliwość generowania dokumentów magazynowych ze zlecenia produkcyjnego?
 • Tak. Od wersji 9.0 systemu CDN XL z poziomu Zlecenia produkcyjnego można wygenerować dokumenty WM i PM. Dodatkowo dokument WM można wygenerować z poziomu czynności planowanej. Funkcja generowania dokumentów magazynowych do zleceń produkcyjnych, dostępna jest z poziomu: Okna: Harmonogram czynności, Okna: Lista zleceń produkcyjnych, Okna: Zlecenie produkcyjne, na zakładce: Ogólne, Okna: Zlecenie produkcyjne, na zakładce: Procesy.
[pyt. 434] [XL]Do czego służy funkcjonał „Planowanie ponowne”?
 • Funkcja ta ma za zadanie ponowne zaplanowanie zlecenia w taki sposób, aby możliwe było jego zaplanowanie na wcześniejszą godzinę (w przypadku planowania w przód) lub możliwie najpóźniejszą (w przypadku planowania wstecz).Przykład: Zdefiniowana została technologia z jedną czynnością, w której przewidziano użycie funkcji: F. Funkcję tą może realizować jeden z trzech zasobów (pracowników): Z1, Z2 i Z3. Są to pracownicy, którzy pracują tylko na 1 zmianie (w godzinach 7-15) i tak mają zdefiniowane okresy dostępności. Zostało zaplanowane zlecenie wstecz na dzień: 24.01.2010 na godzinę 20.00. Czas trwania czynności = 5 godzin. Ze względu na okresy dostępności zasobów, zlecenie zostało zaplanowane na 24.01.2010 w godzinach 10.00 – 15.00 (zgodnie z czasem zmiany zasobu). Do zlecenia został dobrany zasób: Z1. Później dodano jednak dodatkowy okres dostępności dla pracownika: Z1, na dzień 24.01.2010, w godzinach: 15.00 - 20.00 i uruchomiono funkcję: Planowanie ponowne. System wyszuka jak można zaplanować zlecenie, by zaczęło się ono najpóźniej, tak by jego realizacja skończyła się o godz. 20.00. Po odnalezieniu dodatkowego okresu dostępności zasobu: Jan Nowak, zlecenie zostanie zaplanowane na godz. 15.00 – 20.00 (na dzień 24.01.2010).
[pyt. 433] [XL]Do czego służy funkcja "Przeplanowanie konfliktów"?
 • Funkcjonalność ma na celu usuniecie konfliktów, które powstały w wyniku planowania zlecenia produkcyjnego. Przykładowo - umożliwia przeplanowanie zleceń o niższym priorytecie, jeśli w wyniku zaplanowania zlecenia o priorytecie wyższym powstał konflikt uniemożliwiający realizację zlecenia o priorytecie niższym, np. ze względu na to, że do zlecenia o priorytecie wyższym zostały pobrane zasoby, które zostały wcześniej dobrane do zlecenia o priorytecie niższym. W wyniku przeplanowania konfliktów, konflikt na obydwu zleceniach zostanie usunięty – albo poprzez dobranie innego zasobu na zlecenie o niższym priorytecie, dzięki czemu możliwa będzie realizacja tego zlecenia we wskazanym terminie, lub poprzez zmianę terminu realizacji zlecenia.
[pyt. 432] [XL]Czy można na ZP przypisać dodatkowe koszty, które nie wynikają ze sposobu definiowana technologii?
 • Tak. Generalnie koszty w produkcji przypisywane są do obiektów produkcyjnych w ramach kategorii. Kategorie ewidencjonowane są w oknie: Słownik kategorii (folder: Inne), dostępnym z poziomu modułu: Administrator. W systemie istnieją kategorie predefiniowane, wyświetlone w oknie na niebiesko. Oprócz nich, Użytkownik może dodawać nowe kategorie kosztów. Dodatkowe koszty mogą wynikać z wartości konkretnych dokumentów lub mogą być definiowane „ręcznie” bez podawania konkretnego źródła kosztów. Dodatkowy koszt opcjonalnie może być uwzględniany na dokumencie PW przyjmującym produkt końcowy do magazynu. Przypisywanie dodatkowych kosztów odbywa się za pomocą funkcji [Przypisywanie kosztu], dostępnej z poziomu zlecenia, listy zleceń produkcyjnych, a także listy czynności produkcyjnych. Więcej informacji na temat przypisywania dodatkowych kosztów znajduje się w dokumentacji do modułu Produkcja, w rozdziale 5.7.2.2. „Przypisywanie kosztów".
[pyt. 431] [XL]Do czego służy parametr "Ustal koszt przy zamykaniu zlecenia"?
 • Ustal koszt przy zamykaniu zlecenia – domyślne ustawienie parametru przenoszone jest z definicji dokumentu zlecenia produkcyjnego. Przy zaznaczonym parametrze, koszt na produktach zostanie ustalony dopiero wtedy, gdy zostanie zamknięte zlecenie. Przy odznaczonym parametrze, ustalenie kosztu nastąpi wtedy, gdy zostanie ustalony koszt na surowcach tej samej realizacji, w której uczestniczy produkt. W przypadku ustalenia kosztu przed zamknięciem zlecenia i wygenerowaniu dokumentu PW na ten produkt z ustaloną wartością dostawy, możliwe jest nadal przypisywanie kosztów do takiego produktu, rozbijanie na ten produkt dodatkowych kosztów itd. Jeśli po kolejnym rozliczeniu, koszt takiego produktu na ZP będzie inny niż wynosi wartość produktu na spiętym PW, wtedy możliwe będzie wygenerowanie do takiego PW korekty wartościowej na odpowiednią różnicę kosztów.
[pyt. 430] [XL]Do czego służy parametr "Dopasować ilość powstałego produktu o", dostępny do edycji na Materiale w technologii (Produkcie), na zakładce Ogólne?
 • Parametr umożliwia zachowanie zgodności ilości surowców i produktów w sytuacji, gdy wytworzona ilość półproduktu nie jest w pełni wykorzystana do uzyskania różnych produktów. Parametr podaje się poprzez określenie procentowego ubytku lub nadwyżki półproduktu, jaka jest akceptowana do tego, aby zarejestrować uzyskanie z niego określonej ilości produktu końcowego.Przykład: Technologia składa się z dwóch czynności. Przewidujemy, że w czynności C1 uzyskujemy półprodukt PP1 w ilości 1szt. PP1 w ilości 1 szt. jest wykorzystywany następnie jako surowiec w C2.W ramach czynności C2 wytwarzany jest produkt P1 w ilości 2szt. Na technologii opisanej powyżej określamy wartość parametru: "Dopasować ilość powstałego produktu o" na 20 %. Oznacza że dla uzyskania 2szt produktu P1 dopuszczamy, aby ilość PP1 wynosiła, np. 0,9 albo 1,1. (Jeśli ilość półproduktu z założenia wynosi 1szt, to dopuszczalny przedział wartości, jakie może przyjąć wytworzony w ramach pierwszej czynności półprodukt, to (1-20%*1; 1+20%*1), a więc (0,8 ; 1,2)). Planujemy zlecenie i realizujemy pierwszą czynność. Rejestrujemy otrzymanie tylko 0,9 szt. PP1. Następnie realizujemy drugą czynność. Ze względu na to, że 0,9 szt. PP1 wystarcza do otrzymania produktu P1, nie zostanie dodana ilość PP1 w wysokości 0,1 szt. na realizacji C2.
[pyt. 277] [XL]Realizacja kilku wybranych czynności z poziomu listy czynności produkcyjnych
 • Aby tego dokonać należy zaznaczyć na liście te czynności, do których ma być wykonana realizacja, a następnie z menu obok plusa wybrać opcję Realizuj termin bez edycji lub Realizuj wszystkie bez edycji.
[pyt. 276] [XL]Zdefiniowanie na technologii parametru, którego wartość będzie zależała od okresu, w którym dokument ZP będzie realizowany?
 • Aby zdefiniować odpowiedni parametr, należy stworzyć klasę atrybutu typu Liczba, wybrać odpowiedni format, np. '1234', a następnie zaznaczyć parametr Okresowy. Zdefiniowaną klasę atrybutu należy przypisać do obiektu [Produkcja].[Technologia-parametry].Na technologii produkcyjnej, na zakładce Parametry należy dodać zdefiniowaną klasę atrybutu, a następnie w oknie Wartość atrybutu wskazać odpowiednie wartości atrybutu i okresy ich obowiązywania. W wybranym miejscu na technologii, np. na zakładce Ogólne, na czynności w technologii, w obszarze Koszty, można zdefiniować odpowiednią stawkę za pomocą parametru, wskazując stworzony atrybut okresowy.Na zleceniu produkcyjnym zdefiniowane za pomocą atrybutu okresowego koszty, będą naliczane zgodnie ze zdefiniowanymi w danym okresie stawkami.
[pyt. 275] [XL]Dodawanie materiałów na zlecenie produkcyjne, które nie były zdefiniowane na technologii?
 • Jeśli na czynności w technologii zaznaczono parametr „Dowolne materiały”, wówczas z poziomu zlecenia będzie możliwe dodawanie do tej czynności materiałów, które nie były wcześniej zdefiniowane na technologii.
[pyt. 274] [XL]Funkcjonalność automatycznej obsługi zamienników dla surowców na zleceniach?
 • Tak. Automatyczne podpowiadanie zamienników dla brakujących surowców na ZP funkcjonuje od wersji 8.0 systemu CDN XL. (We wcześniejszych wersjach systemu, zdefiniowane na technologii zamienniki można wybierać jedynie ręcznie z poziomu zlecenia).
[pyt. 273] [XL]Dlaczego po wybraniu określonego terminu na wykresie Gantt’a termin ten nie jest zawsze zawężony na wykresie np. „wybieram datę 17.03 do 20.03, a widzę od 01.01 do 23.03?
 • Na wykresie Gantt'a w związku z przyjętymi założeniami, zawsze wyświetlają się w całości te terminy, które zazębiają się z terminem wskazanym na wykresie.
[pyt. 272] [XL]Możliwość wykonywania „dekompletacji”, tzn. wykorzystania istniejącej technologii w sposób odwrotny tak, by surowcem był produkt, a produktami wyjściowymi – składniki?
 • Funkcjonalność „dekompletacji” w Produkcji można osiągnąć odpowiednio definiując technologię produkcyjną. (jako surowce należałoby ustawić produkty, natomiast jako produkt finalny – surowce).
[pyt. 271] [XL]Rozliczanie akordów z Produkcji? Nawiązanie do systemu CDN OPT!MA?
 • Z poziomu modułu Produkcja możliwe jest wykonanie eksportu akordów do pliku MS Excel, w formacie, który umożliwia późniejszy import danych do CDN OPT!MA. Funkcjonalność polegająca na eksporcie akordów dostępna jest z poziomu okna: Lista zleceń produkcyjnych. Aby korzystać z funkcjonalności akordów, należy:- zdefiniować dwie klasy atrybutu: OptimaAkord i OptimaRodzajAkordu (typ atrybutu: Tekst, format atrybutu: Tekst)- przypisać zdefiniowane klasy atrybutu do obiektu: [Produkcja].[Technologia].[Czynności],- do czynności w technologii przypisać atrybuty i określić ich wartość (do eksportu wystarczy przypisanie atrybutu: OptimaAkord),- zaplanować zlecenie w oparciu o technologię, której czynności zostały opisane atrybutami,- wykonać realizacje zaplanowanych czynności,- uruchomić eksport z poziomu listy zleceń produkcyjnych.Podczas planowania i realizacji czynności, ależy zwrócić uwagę by czas rozliczeniowy realizowanych czynności był różny od zera informacje o akordach zostaną wyeksportowane, jeśli czas rozliczeniowy wskazany w oknie: Realizacja – edycja, jest niezerowy).Bardziej szczegółowy opis funkcjonalności akordów opisany jest w dokumentacji do modułu Produkcja, w rozdziale 5.10 "Współpraca z modułem kadrowo-pm".
[pyt. 270] [XL]Blokada konkretnemu operatorowi możliwości otwarcia zamkniętego już zlecenia produkcyjnego?
 • Należałoby przypisać danego operatora do centrum, w którym na definicji dokumentu ZP, na zakładce Ogólne, nie zaznaczono parametru „Zatwierdzanie”. Należy jednak pamiętać, że nie zaznaczenie wymienionego parametru równocześnie spowoduje brak możliwości zamykania zleceń (w tym centrum, w którym odznaczono opcję).
[pyt. 268] [XL]Multiedycja zasobów produkcyjnych
 • W wersji 8.0 systemu CDN XL wprowadzono możliwość multiedycji zasobów produkcyjnych. Po zaznaczeniu kilku pozycji na liście i kliknięciu w kontrolkę multiedycji zasobów pojawi się okno Edycja parametrów zasobów. Zmiany wprowadzone z poziomu tego okna zostaną przepisane na zaznaczone wcześniej karty zasobów produkcyjnych.

Pulpit Kontrahenta

Pulpit Kontrahenta

[pyt. 907] [XL] Czy istnieje możliwość kopiowania towarów do koszyka z poziomu zarejestrowanych na danego kontrahenta dokumentów?
 • Tak, w Pulpicie kontrahenta istnieje możliwość skopiowania towarów z dokumentu zarejestrowanego na danego kontrahenta do koszyka przy użyciu funkcji "Kopiuj elementy do koszyka" dostępnej w szczegółach danego dokumentu.
[pyt. 902] [XL] Czy XL w wersji 9.0 FR współpracuje z Pulpitem Kontrahenta w wersji 9.0 HR1?
 • Zalecamy, aby system Comarch CDN XL oraz aplikacja Pulpit miały zgodne wersje. Przykładowo dla wersji 9.0 FR systemu Comarch CDN XL dedykowana jest wersja 9.0 FR Pulpitu kontrahenta.
[pyt. 893] [XL] Czy istnieje możliwość składania zamówień potwierdzonych z poziomu Pulpitu Kontrahenta?
 • Tak, stan składanego zamówienia z poziomu pulpitu Kontrahenta określany jest na karcie kontrahenta, zakładce Inne w parametrze: generuj zamówieni: potwierdzone, niepotwierdzone. kontrahenta logującego się do aplikacji
[pyt. 892] [XL] Czy istnieje możliwość usuwania zamówień z poziomu Pulpitu Kontrahenta?
 • Istnieje możliwość usuwania zamówień Niepotwierdzonych z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Opcja: usuń zamówienie dostępna jest z poziomu Szczegółów zamówienia
[pyt. 891] [XL] Czy istnieje możliwość zalogowanie się do Pulpitu Kontrahenta nie tylko poprzez akronim kontrahenta?
 • Zalogowanie do Pulpitu Kontrahenta jest możliwe poprzez użycie akronimu kontrahenta lub NIP-u kontrahenta.
[pyt. 890] [XL] Czy istnieje wyszukiwanie towaru po EAN jednostki pomocniczej towaru z poziomu Pulpitu Kontrahenta?
 • Tak, z poziomu Pulpitu Kontrahenta istnieje możliwość wyszukania towaru po EAN towaru oraz po EAN jednostki pomocniczej towaru. Należy w polu KOD na stronie Towary wpisać kod EAN towaru lub jednostki pomocniczej towaru i użyć opcji filtruj.
[pyt. 889] [XL] Dlaczego po zalogowaniu do Pulpitu Kontrahenta wyświetla się tylko strona startowa?
 • Jeżeli po zalogowaniu do aplikacji Pulpit Kontrahenta wyświetla się tylko strona startowa należy zweryfikować czy do roli wskazanej na osobie logującej się do aplikacji zostały dodane jakiekolwiek prawa.
[pyt. 888] [XL]Jakie ustawienia powinny być spełnione, aby istniała możliwość wykonywania wydruku z poziomu Pulpitu Kontrahenta?
 • - w zmiennej środowiskowej Path znajduje się wskazanie do ścieżki z CDN XL w wersji 9.0- w konfiguracji WWW wypełnione zostało pole dotyczące serwera oraz bazy CDN XL (nazwa bazy z poziomu Menadżera baz)- baza CDN XL podpięta została dla wszystkich użytkowników
[pyt. 765] [XL]Czy dla każdego kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta można ustalić odrębny magazyn, dla którego prezentowane są stany towarów?
 • Tak, z poziomu Pulpitu kontrahenta można prezentować stan towaru na magazynie w zależności od zalogowanego kontrahenta. W tym celu należy w systemie CDN XL w konfiguracji, zakładce WWW, Paramtery1 zaznaczyć opcję ‘z magazynu’: wg karty kontrahenta.Dodatkowo na karcie kontrahenta, na zakładce Inne należy wybrać magazyn w polu Pulpit kontrahenta magazyn. Magazyn musi być dostępny wśród Magazynów wskazanych na definicji ZS w Centrum domyślnym operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta.
[pyt. 764] [XL]Czy dla każdego kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta można ustalić odrębny cennik?
 • Tak, z poziomu Pulpitu kontrahenta można prezentować różny cennik w zależności od zalogowanego klienta. W tym celu należy z poziomu systemu CDN XL na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe wskazać rodzaj ceny, która będzie wykorzystywana do prezentacji cen towarów w Pulpicie kontrahenta. Cena musi być dostępna wśród cen przypisanych do Centrum domyślnego operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta.
[pyt. 747] [XL]Problem z wyświetlaniem przycisków: Towary, Zamówienia, Płatności, Promocje... Po przejściu na jedną z tych stron wyświetlana jest pusta strona.
 • Standardowe kontrolki asp.net nie działają poprawnie z IE 8.0 ani Google Chrome. Dlatego podobnie jak to jest zrobione w wersji 9.0, do iZam'a należy dodać znacznik meta, który poprawi style. Ścieżka do pliku gdzie należy go dodać: katalog MasterPages plik work.master: CDN XL iZam
[pyt. 697] [XL] Jak dezaktywować określoną wersję językową w iZam
 • W celu dezaktywacji określonej wersji językowej w module iZam należy w tabeli CDN.izamwersje wykonać update dla pola izl_aktywna na wartość 0 dla konkretnej wersji językowej (izl_id)
[pyt. 696] [XL] Nie wyświetla się strona logowania iZam
 • Jeżeli strona logowania iZam zgłasza błąd należy sprawdzić następujące kwestie:• Czy we właściwościach katalogu wirtualnego, na zakładce Dokumenty dodany jest dokument: default.aspx• Czy użytkownik cdnwww jest poprawnie zmapowany z bazą CDN XL- jeżeli nie, należy usunąć użytkownika z danej bazy wraz ze schemą, następnie uruchomić skrypt izamLogowanie.sql.
[pyt. 695] [XL] Jak zmienić treść wiadomości e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia w iZam
 • Treść wiadomości e-mail wysyłanej podczas złożenia zamówienia jest konfigurowalna z poziomu pliku mailconfirmpl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji.
[pyt. 694] [XL] Jak zmienić treść wyświetlanej informacji na stronie Logowania iZam
 • Na stronie logowania do modułu iZam znajduje się sekcja: Witamy w iZam. Pole jest konfigurowalne z poziomu pliku StronaGlowna.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Domyślnie zawiera informację powitalną.
[pyt. 318] [XL]Czy wiesz, że w aplikacji Internetowe Zamówienia iZam można ukryć kolumnę?
 • Na stronie Historia zamówień istnieje potrzeba ukrycia kolumny „Nr u kontrahenta”. W tym celu należy odnaleźć stosowny plik w katalogu głównym iZam o rozszerzeniu aspx odpowiadający nazwą stronie Historia kontrahenta . Będzie to plik HistoriaZamowien.aspx, w którym należy odnaleźć fragment kodu: i wprowadzić w nim właściwość: visible=”false”. Po modyfikacji fragment kodu powinien wyglądać w następujący sposób: .

Serwis

Serwis

[pyt. 1462] [XL] Skąd jest pobierana lista Od/Do podczas dodawania Odległości w starym serwisie?
 • W celu zdefiniowania odległości należy w serwisowanych obiektach (Listy -> Serwisowane obiekty) dodać nowy obiekt do kontrahenta. Utworzy się wtedy automatycznie trasa, którą można sprawdzić w słownikach odległości. Istnieje wtedy możliwość wyboru w polach Od i Do dodanego obiektu.
[pyt. 763] [XL]Dlaczego na definicji dokumentu ZRE na zakładce Magazyny jest pusta lista magazynów „do remontu” i „po remoncie”?
 • Na definicji magazynu na zakładce: Ogólne należy zaznaczyć opcję ‘Magazyn wewnętrzny’. Tylko magazyny wewnętrzne są wyświetlane na definicji dokumentu ZRE na zakładce Magazyny na liście magazynów „do remontu” i „po remoncie”.

Sprzedaż

Sprzedaż

[pyt. 2491] W jaki sposób można zmienić dane kontrahenta na zatwierdzonej fakturze?
 • Jeżeli w systemie znajduje się zatwierdzona faktura, na której wprowadzono nieprawidłowe dane kontrahenta (błędna nazwa/adres), wówczas nie ma konieczności korygowania takiego dokumentu. W takiej sytuacji należałoby w pierwszej kolejności zaktualizować dane na prawidłowe na karcie kontrahenta. Kolejno konieczna będzie podmiana danych kontrahenta na dokumencie. Aby móc to zrobić, operator musi mieć zaznaczony parametr „Aktualizacja adresów kontrahentów.” Wówczas po otwarciu dokumentu i przejściu na zakładkę „Kontrahent”, odszarzone będzie pole „Adres.” Po kliknięciu na to pole, wyświetlona zostanie lista adresów kontrahenta- po wskazaniu prawidłowego, dane zostaną zaktualizowane na dokumencie. Należy jednak pamiętać, iż tę operacje można wykonać jedynie na niezaksięgowanych dokumentach.

[pyt. 2487] Jak działa filtr: Właściciel na liście dokumentów MMW, MMP?
 • Filtr: Właściciel na liście dokumentów MMW, MMP działa wg. następującej zasady:

  po wskazaniu konkretnego właściciela prezentowana jest lista dokumentów, spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  •     właściciel dokumentu jest zgodny ze wskazanym w filtrze właścicielem
  •     właściciel dokumentu jest różny od ww, ale magazyn docelowy dokumentu znajduje się na liście magazynów definicji  MMP w centrum

[pyt. 2142] Do dokumentu magazynowego nie można wygenerować dokumentów innych niż MMW / MMP, RW / PW, pozostałe są wyszarzone, dlaczego?
 • Najprawdopodobniej na karcie magazynu zaznaczony jest parametr "Wewnętrzny". Z takiego magazynu nie można wydawać innych dokumentów handlowych niż wewnętrzne.
[pyt. 2141] Na liście dokumentów nie ma kolumn odpowiedzialnych za wartości, dlaczego?
 • Najprawdopodobniej zmienione zostały formaty list (nowy interfejs) lub operator ma dodany zakaz Wyświetlanie wartości na listach.
[pyt. 2137] Dlaczego jest wyszarzony kod towaru na karcie towaru?
 • Operator ma dodany zakaz: Zaawansowane operacje handlowe
[pyt. 2026] Inwentaryzacja została zamknięta np.. ze złą datą. Jak można zmienić daty tych dokumentów albo wycofać zamknięcie inwentaryzacji i zamknąć ponownie?
 • W zaistniałej sytuacji od strony interfejsu nie można zmienić dat na dokumentach, jeśli zostały już zatwierdzone. W celu zmodyfikowania daty zamknięcia inwentaryzacji oraz dat na wygenerowanych dokumentach można od strony bazy otworzyć inwentaryzację wg poniższego scenariusza: a. zamknięcie modułu Sprzedaż. b. otwarcie inwentaryzacji poprzez uruchomienie poniższego skryptu na bazie: update cdn.InwNag set inn_tstampzam = 0 where inn_id = update cdn.InwMag set InM_RWTyp = 0, InM_RWFirma = 0, InM_RWNumer = 0, InM_PWTyp = 0, InM_PWFirma = 0, InM_PWNumer = 0, InM_WMNumer = 0, InM_PMNumer =0, InM_MPNumer =0 where InM_InNId = Gdzie w miejsce 1 (inn_id = … InM_InNId- ) należy podstawić identyfikator nagłówka inwentaryzacji. c. uruchomić Moduł Sprzedaż. d. usunąć (jeśli w buforze) lub anulować dokumenty wygenerowane z inwentaryzacji. e. ponownie zamknąć inwentaryzację (od strony interface’u) – uprzednio zmieniając to, co było źle wprowadzone
[pyt. 2025] Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było spiąć zatwierdzony dokument PM z WZK?
 • Podczas spinania dok. handlowego z magazynowym system sprawdza zgodność dokumentów na poziomie elementów, jak i subelementów oraz zgodność partii dostawy wg cechy, numeru EAN, daty ważności i identyfikatora dostawy. Jeżeli wystąpi, choć jedna niezgodność system nie pozwoli na połączenie tych dokumentów. Aby można było spiąć dokument PM z dokumentem WZK, na dokumencie PM na zakładce ‘Dostawy’ musi być wskazana ta sama dostawa, która jest na dok. WZK. Jeżeli na dok. PM nie będzie wskazana ta sama dostawa, wówczas nie mamy możliwości spięcia takich dokumentów.
[pyt. 1762] [XL]Czy można zmienić na dokumentach domyślny rodzaj transakcji?
 • Domyślny rodzaj transakcji można zmienić w słownikach kategorii w module Administracja wybierając Słowniki kategorii – Transakcje – Rodzaje transakcji SAD/IST, następnie z wyświetlonej listy należy wybrać rodzaj transakcji i zaznaczyć na nim parametr Wartość domyślna.
[pyt. 1682] [XL]Czy wiesz, że istnieje możliwość automatycznego generowania dokumentów RW do RLZ?
 • W wersji 10.5 systemu Comarch CDN XL  wprowadzono możliwość generowania  dokumentów RW, PW, oraz innych do dokumentów RLZ.Aby generował się dokument z reklamacji, na definicji dokumentu RLZ (lub odpowiednio RLS) na zakładce Ogólne musi być zaznaczony parametr: Uwzględniaj obsługę magazynu.Parametr ten wpływa na to, czy na dokumencie RLZ (lub RLS) zostanie wyświetlony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów (dokument RLZ, zakładka: Ogólne).Operację wybiera się w oknie operacji, Zdefiniowana: Wydanie towaru do dostawcy (RW)Po zastosowaniu powyższej ścieżki dokument RW  zostanie automatycznie wygenerowany.
[pyt. 1681] [XL]Do czego wykorzystywana jest licencja na zarządzanie położeniem magazynowym?
 • Jeżeli nie ma licencji na zarządzanie położeniem, to nie działają funkcje, które kontrolują przyjmowanie (wydawanie) towaru na wskazane adresy. Bez wymienionej licencji nie można również ograniczać przyjęć towarów do adresów (nie jest sprawdzany parametr: ‘Składowanie innych towarów niż wymienione: Zabronione’, ani też waga czy rozmiar/objętość towaru).Bez licencji na zarządzanie położeniem można definiować strukturę magazynu oraz ręcznie wskazywać położenia, podczas przyjmowania towarów.
[pyt. 1668] [XL]Dlaczego w wersji 10.5 nie można dokumentowi nadać numeru anulowanego dokumentu?
 • Od wersji 10.5 udostępniono funkcjonalność, dzięki której administrator Systemu może zadecydować o późniejszym wykorzystaniu numeru dokumentu anulowanego. Na definicji dokumentów dostępny jest parametr 'Wykorzystuj numer anulowanego dokumentu', w tym wypadku parametr jest odznaczony.
[pyt. 1624] [XL] Jak od strony bazy rozpoznać, że faktura jest końcową do zaliczkowej?
 • Podczas generowania faktury końcowej do faktury zaliczkowej, w bazie dodawany jest odpowiedni wpis w tabeli CDN.TraRozliczZal. Po tym wpisie można rozpoznać, czy dana faktura jest faktura końcową do zaliczkowej.
[pyt. 1623] [XL] Dlaczego na wydruku: Stan magazynu na dzień, dla danego towaru prezentowana jest zerowa ilość i niezerowa wartość?
 • Takie sytuacje, jak opisana, mogą wystąpić w wyniku przedatowania dokumentów – gdy w systemie rejestrowane są rozchody z datą wcześniejszą niż przychody – taką sytuację można zaewidencjonować, np. gdy w Konfiguracji, na zakładce: Sprzedaż/Parametry2 odznaczona jest blokada, dla parametru: Gdy data wydania wcześniejsza niż data przyjęcia. Wynik prezentowany na wydruku może być także związany z datami wydania na dokumentach KK., które zależą z kolei od ustawienia w Konfiguracji systemu (zakładka Sprzedaż/Parametry2: Grupowanie dokumentów KK.) Powodem mogą być także błędy w bazie- błędy na zasobach, zatem wyjaśnianie przyczyny zaistniałej sytuacji można zacząć od uruchomienia testu sprawdzającego poprawność zasobów w Naprawie stanów towarów, dla tych towarów, dla których wydruk zwraca zerowe ilości i niezerowe wartości.
[pyt. 1573] [XL] Co oznacza znak ! na elemencie dokumentu WM na zakładce Dostawy?
 • Znak ! przy jednej z dostaw oznacza iż dostawa ta została przyjęta z data późniejsza niż data wystawiania dokumentu WM np.: dokument WM wystawiamy z data 30-06-2011a dokument przyjmujący daną dostawę jest z 01-07-2011.
[pyt. 1506] [XL] Jakie procesy obsługuje licencja "Współpraca z dostawcami" a jakie "Współpraca z odbiorcami"?
 • Jakie procesy obsługuje licencja "Współpraca z dostawcami" a jakie "Współpraca z odbiorcami"?1. Współpraca z dostawcami potrzebna jest przy procesach:-import OZ (import cennika)- eksport ZZ (eksportowane zamówienie)- import PZ (importowany dokument awiza wysyłki)- eksport PZ (eksportowane potwierdzenie dostawy)- import FZ/(S)FZ dla PZ (importowany dokument faktury)2. Współpraca z odbiorcami potrzebna jest przy procesach:- eksport OS (eksportowany katalog produktów) - import ZS (importowane zamówienie) - eksport WZ (eksportowane awizo wysyłki) - import potwierdzenia dostawy (import odbywa się dla WZ, w efekcie może powstać (S)FS) - eksport FS/(S)FS (eksportowany dokument faktury)
[pyt. 1501] [XL] Jak w systemie CDN XL można wyróżnić grupę kontrahentów?
 • System umożliwia wyróżnienie kontrahenta poprzez wybór jednego z 10 rodzajów kontrahentów zdefiniowanych w systemie CDN XL, lub zdefiniowanie nowego. Dodatkowo od wersji 10.2 każdemu rodzajowi kontrahenta można ustawić inny kolor, w którym kontrahent będzie wyświetlany na liście kontrahentów. Tego typu zmian można dokonać w wybierając ‘Rodzaje kontrahentów’ w kategorii CRM w Słownikach kategorii dostępnych z menu Listy w module Administrator.
[pyt. 1463] [XL] Co oznacza kolor beżowy pozycji na dokumentach handlowych?
 • Kolor beżowy pozycji na dokumentach handlowych oznacza, że są to składniki receptury zdefiniowanej na karcie produktu.
[pyt. 1452] [XL] ak działa priorytetowanie promocji w Comarch CDN XL?
 • Ważności promocji jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości priorytetu. Promocja z priorytetem 20 jest ważniejsza od promocji o priorytecie 30. Jeżeli promocje mają te same priorytety to o ich ważności decyduje pozycja na liście promocji.
[pyt. 1444] [XL] Co oznacza komunikat, wyświetlający się podczas próby wykonania korekty dokumentu przychodowego: "Ten element był wykorzystany w innej korekcie jako podmieniona dostawa, dostawy wyprzedanej"?
 • Chodzi o sytuację, w której dostawa założona dokumentem, którego nie można obecnie korygować, została wykorzystana jako podmieniona, podczas wystawiania korekty innego dokumentu, z którego rozchodowano już potrzebną do wykonania korekty ilość.Jeśli dokument został wykorzystany podczas podmiany dostawy, nie ma możliwości wykonania do niego korekty, dopóki nie zwolnimy dostawy, która została wykorzystana jako podmieniona.Aby tego dokonać należałoby albo anulować dokument, na którym nastąpiła podmiana dostawy i wystawić go ponownie ze wskazaniem na inną dostawę, albo dokonać na takim dokumencie podmiany dostawy na dokumencie z poziomu Naprawy stanów towarów (od strony bazy).
[pyt. 1443] [XL] Kiedy powstaje luka w numeracji faktur i jak ją automatycznie wypełnić w obrębie tej samej serii?
 • Sytuacja może się pojawiać, gdy Operator ręcznie wybiera numer dokumentu nie zachowując ciągłości numeracji lub dokumenty wystawiane są jednocześnie przez kilku operatorów i zdarzają się sytuacje, w których Operatorzy wychodzą z formatki dokumentu nie zapisując zmian lub np. usuwane są dokumenty będące w buforze. Niemniej jednak w obrębie tego samego dnia system powinien wypełnić numery wolne (luki w numeracji), podczas wystawiania kolejnych dokumentów. Np. jeśli wystawiane były kolejno faktury zakupu: FZ-1, FZ-2, FZ-6, to w tym samym dniu, w którym powstała luka w numeracji, system powinien ją wypełnić i dla kolejnego dodawanego dokumentu FZ powinien się podpowiedzieć nr 3. Zmiana daty w systemie (wystawianie dokumentów w kolejnych dniach) spowoduje, że nowo wystawiony dokument FZ będzie już przyjmował nr 7 (luka nie będzie wypełniana). Niemniej jednak w tym przypadku ręczna zmiana numeracji z 7 na 3 spowoduje, że kolejny wystawiany w tym samym dniu dokument przyjmie numer 4, a następny 5, itd.
[pyt. 1426] [XL]Jaka jest rola i jak są wyliczane marże: rzeczywista i zakładana widoczne na cenniku na karcie towaru?
 • Marża zakładana – możliwa do wprowadzenia na cenniku, nie podlega żadnej automatycznej aktualizacji. W przypadku aktualizacji cen przy nowej dostawie, powoduje naliczenie do ceny zakupu wskazanego narzutu.Marża rzeczywista – nie jest możliwa do modyfikacji przez operatora, wielkość zmienna. Wyliczana jest jako relacja pomiędzy aktualną wartością ceny w cenniku a ostatnią ceną zakupu.W sytuacji, gdy cenniki sprzedażowe są aktualizowane na podstawie ostatniej ceny zakupu z uwzględnieniem marży zakładanej, bez ręcznej modyfikacji wartości ceny sprzedażowej, obie wielkości powinny być sobie równe.W obu przypadkach wysokość marży jest wyliczana z uwzględnieniem wybranej w konfiguracji opcji: marża w stu lub od stu.
[pyt. 1425] [XL] Jakie jest znaczenie parametru: Od księgowych na zakładce kalkulacja elementu dokumentu?
 • W przypadku, gdy parametr Od księgowych jest zaznaczony wówczas rabaty są liczone od wartości w walucie systemowej (PLN), oraz zgodność parametru Cena z dokładnością do groszy oraz kontrola IxC=W sprawdzana jest na poziomie linii Księgowa, po przeliczeniu na PLN. Jeżeli parametr jest odznaczony wówczas kontrola zaznaczonych parametrów odbywa się na poziomie linii Po rabacie, czyli w sytuacji, gdy na nagłówku dokumentu została wybrana waluta obca sprawdzenie jest na poziomie wartości walutowych. Jeżeli zachodzi potrzeba zaokrąglenia wstępnie wyliczonej ceny w PLN (przy zaznaczonym parametrze Od księgowych), wówczas wtórnie zostaje zmieniona cena początkowa w EUR.W związku z powyższym zaleca się zaznaczenie parametru: Od księgowych w przypadku operacji walutowych.
[pyt. 1424] [XL] Jakie jest znaczenie parametru: Prezentuj korekty po tej samej stronie co dokumenty, który jest dostępny podczas generowania wydruku: Obroty na magazynie?
 • Parametr: Prezentuj korekty po tej samej stronie co dokumenty, działa w następujący sposób: przy zaznaczonym parametrze zmniejszająca korekta dokumentu rozchodowego (np. FSK) traktowana jest jako rozchód, a korekta dokumentu przychodowego na minus (np. FZK) jako przychód, czyli zgodnie z dokumentami źródłowymi (np. FS, FZ). Natomiast przy odznaczonym parametrze, zmniejszające FSK liczone jest jako przychód, a FZK jako rozchód. W pewnym sensie można by wpływ braku zaznaczenia tego parametru skojarzyć z kierunkiem (w sensie przychód/rozchód) jaki ma dokument magazynowy związany z korektą. Bowiem jeżeli mamy zmniejszenie ilości poprzez FSK, wówczas powstaje PM, czyli dokument będzie zakwalifikowany jako przychód. Analogicznie, jeżeli będzie zmniejszenie dostawy przez FZK, wówczas powstaje WM, dokument będzie prezentowany jako rozchód.
[pyt. 1085] [XL] Przy wprowadzaniu kodu EAN dostaję błąd: Wpisano niedozwolony kod EAN, z informacją w szczegółach: Wpisany kod EAN jest kodem wagowym. Dlaczego wprowadzony kod jest niedozwolony?
 • Kody wagowe, są to kody które niosą ze sobą informację o wadze/ilości towaru, czy też jego cenie (np. kody takie drukowane są na serach ważonych w hipermarketach).Kody wagowe są rozpoznawane przez prefiksy (dwa pierwsze znaki) jakimi się zaczynają. Prefiksy oznaczające kody o zmiennej ilości/cenie to liczby od 21 do 29.Stosowanie tych kodów jest zarezerwowane do znakowania towarów (paczek) o zmiennej ilości, wadze, cenie.
[pyt. 1084] [XL] Co to są kody wagowe i czy są obsługiwane w Comarch CDN XL?
 • Kody wagowe, są to kody które niosą ze sobą informację o wadze/ilości towaru, czy też jego cenie (np. kody takie drukowane są na serach ważonych w hipermarketach). Kod taki złożony jest z kilku sekcji:PP TTTT V XXXXX Kgdzie poszczególne litery oznaczająP – prefiksT – identyfikują towarV – dodatkowa cyfra kontrolna dla ilościX – ilość, waga, cenaK – cyfra kontrolna W przypadku użycia takiego kodu na elemencie transakcji, jeśli towar jest oznakowany kodem TTTT, system rozpozna przesłaną ilość i doda element już z wypełnioną ilością.Kody wagowe są rozpoznawane przez prefiksy jakimi się zaczynają. Prefiksy oznaczające kody o zmiennej ilości/cenie to liczby od 21 do 29.Kody wagowe są obsługiwane w systemie Comarch CDN XL. Przykład: Towar X jest oznaczony kodem 0360 (wartość wpisana w pole EAN). Wprowadzenie na element transakcji (np. dla FS) kodu 2703609037207 spowoduje wybranie towaru X w ilości 3,72.
[pyt. 1036] [XL] Korekta kosztu dla przesunięć międzymagazynowych
 • Każdy zatwierdzony dokument MMW/MMP, nawet gdy korzysta z dostaw o nieustalonej wartości dostawy, jest domyślnie zatwierdzany wartościowo. Dlatego niezależnie od tego, czy następuje korekta wartościowa dokumentu zakładającego dostawę, czy jedynie jego wartościowe potwierdzenie, system automatycznie generuje dokumenty KK.Powstające do MMW/MMP korekty kosztu korygują koszt zarówno na magazynie źródłowym jak i docelowym. W efekcie powstające dokumenty mają wartość 0 PLN. Jest to spowodowane tym, że jeden z subelementów KK koryguje wartość magazynu źródłowego, a drugi subelement koryguje wartość na magazynie docelowym. Korekty na magazynie źródłowym i docelowym mają taką samą wartość, ale przeciwne znaki, co w sumie daje wartość 0 PLN.
[pyt. 914] [XL] Zdefiniowane promocje nie zostały uwzględnione na dokumencie.
 • Częstym zjawiskiem jest definiowanie promocji typu Stała cena, równolegle z innymi promocjami. W takich sytuacjach stała cena ma wyższy priorytet niż każdy inny upust. W związku z tym, po zastosowaniu stałej ceny nie będą od niej liczone żadne upusty, również upust ogólny dla kontrahenta. Również w przypadku zastosowania promocji typu Stała cena, nie odbywa się kontrola marży minimalnej.Jedynym sposobem, na zmianę ustalonej stałej ceny, jest nadanie rabatu ręcznie przez operatora na pozycji dokumentu.
[pyt. 913] [XL] Jak szybko sprawdzić aktualne wykorzystanie limitu kredytowego danego kontrahenta?
 • Na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe, w obszarze Kredyt, została dodana ikona pioruna [Sprawdź wykorzystanie kredytu kontrahenta]. Jej użycie uruchamia okno prezentujące aktualne dane dotyczące: kwoty ustalonego limitu, kwoty już wykorzystanej i pozostającej do wykorzystania, a także dopuszczalnej kwoty dozwolonej po terminie i przeterminowanej.Weryfikacja wykorzystania limitu kredytowego odbywa się wg parametrów ustalonych na definicji dokumentu FS w module Administrator.Dodatkowo, chcąc uniemożliwić operatorowi wgląd do takich informacji, można nadać mu zakaz: Sprawdzenie wykorzystania kredytu na karcie kontrahenta. Wówczas uruchomienie funkcji zostanie zablokowane i poprzedzone odpowiednim komunikatem.
[pyt. 901] [XL] Mimo, iż na karcie kontrahenta mam określony numer GLN, przy eksporcie dokumentu zarejestrowanego na tego kontrahenta otrzymuję komunikat: "Nie określono numeru GLN kontrahenta".
 • Dokument został zarejestrowany na kontrahenta wcześniej, niż numer GLN został uzupełniony na jego karcie. Na dokument został pobrany adres, który nie zawiera numeru GLN. W takiej sytuacji należy anulować dokument, po czym wystawić go ponownie bądź wskazać aby na dokument został pobrany aktualny adres kontrahenta z numerem GLN.
[pyt. 880] [XL]Znaczenie kolorów na liście pieczątek
 • Funkcjonalność dotycząca listy pieczątek dostępnej w module Administrator została rozszerzona. W starszych wersjach systemu Comarch CDN XL wszystkie pieczątki prezentowane były w czarnym kolorze.Od wersji 9.0 systemu istnieje możliwość archiwizacji pieczątek. Archiwalne pieczątki wyświetlane są w kolorze szarym. Ponadto pieczątka przypisana do centrum głównego w strukturze firmy prezentowana jest w kolorze czerwonym. Na liście pieczątek może pojawić się również kolor zielony oznaczający pieczątkę, która na liście pieczątek jest wyświetlana jako pierwsza, a nie jest przypisana do centrum głównego.
[pyt. 878] [XL]Jak skonfigurować, by cena sprzedaży stanowiła rzeczywistą cenę zakupu, podwyższoną o z góry ustalony narzut?
 • Od wersji CDN XL 9.0 istnieje możliwość określenia ceny sprzedaży jako rzeczywistą cenę zakupu, podwyższoną o określony narzut. Narzut może być określony jako konkretny procent marży lub jako konkretna kwota, o którą ma zostać zmieniona cena zakupu. Funkcjonalność ta jest udostępniona w ramach promocji PRM, gdzie podczas dodawania towaru/grupy towarowej należy zaznaczyć opcję Narzut na cenę zakupu.
[pyt. 877] [XL]Sprzedaż – Jak najprościej rozchodować dostawę założoną konkretnym dokumentem?
 • Od wersji CDN XL 9.0 istnieje możliwość wygenerowania dokumentu rozchodowego z poziomu konkretnej dostawy. W tym celu należy na liście dokumentów przychodowych: FZ, PZ, PZI, FRR, PW, wskazać konkretny dokument i za pomocą opcji popup-menu przy przycisku PM ustalić jaki dokument rozchodowy (FS, WZ, RW, PA, FSE, WZE) ma zostać wygenerowany. Tak powstały dokument posiada pozycje, ilości i dostawę wynikające z subelementu dokumentu, który został wskazany na liście.
[pyt. 876] [XL]Jak skonfigurować, by dokumenty nie generujące płatności były uwzględniane w wyliczaniu limitu kredytowego?
 • W wersji CDN XL 9.0 została udostępniona możliwość konfiguracji uwzględniania w wartości limitu kredytowego dokumentów nie generujących płatności: WZ, WZE, PZ oraz niezrealizowanych zamówień. W tym celu na definicji dokumentu w centrum głównym została udostępniona nowa grupa parametrów: W limicie kredytowym uwzględniaj, za pomocą której można ustalić, które dokumenty powinny być uwzględniane w wyliczaniu limitu kredytowego w trakcie wystawiania danego dokumentu. Dostępnymi opcjami są: uwzględnianie dokumentów bez płatności WZ, WZE, PZ (i ich korekt) oraz uwzględnianie niezrealizowanych zamówień (ZS, ZZ). Dokumentami, dla których można określić, sposób wyliczania limitu kredytowego są: FS, FSE, OS, PA, WKA, WM, WZ, WZE, ZOS, ZS.
[pyt. 799] [XL]Podczas wystawiania dokumentu FS na zakładce VAT dostępne są tylko opcje: Kraj i Tax Free. W jaki sposób wystawić FS o klasyfikacji VAT: Eksport.?
 • Aby móc wystawić FS z klasyfikacją VAT określoną jako Eksport, na definicji dokumentu FS w module Administrator należy odznaczyć parametr: Tylko transakcje krajowe. Po jego odznaczeniu na dokumencie FS na zakładce Ogólne będzie możliwość wskazania rodzaju transakcji: krajowa, wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna. Na zakalce VAT natomiast będzie możliwość wyboru klasyfikacji VAT zgodnie z wybranym rodzajem transakcji.
[pyt. 762] [XL]Kiedy można skorzystać z funkcji „spinaj z magazynowym”?
 • W sytuacji, gdy dokument handlowy zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu magazynowego można użyć funkcji „spinaj z magazynowym” wskazując już istniejący dokument magazynowy zawierający te pozycje. Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli nie poprzez wygenerowanie z handlowego i może zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w dokumencie handlowym. Jednocześnie, system będzie sprawdzał zgodność dokumentów na poziomie elementów, jak i subelementów oraz zgodność partii dostawy wg cechy, numeru EAN, daty ważności i identyfikatora dostawy. Jeżeli wystąpi choć jedna niezgodność system nie pozwoli na połączenie tych dokumentów.
[pyt. 724] [XL] W jaki sposób w deklaracji Intrastat ujmowane są korekty dokumentów handlowych?
 • Korekta dokumentu handlowego jest ujmowana w deklaracji Intrastat po stronie Przywozu lub Wywozu, w zależności od ustawienia parametru Uwzględniaj w deklaracji Intrastat: Przywóz, Wywóz umieszczonego na zakładce Nagłówek dokumentu korekty. Tworząc korektę dokumentu handlowego wymieniony wyżej parametr przyjmuje domyślnie wartość przeciwną w stosunku do wartości parametru z dokumentu źródłowego.Przykład: W systemie został wystawiony dokument PZ z transakcją wewnątrzwspólnotową. Parametr Uwzględniaj w deklaracji Intrastat jest ustawiony na Przywóz. Następnie dokument został skorygowany ilościowo. Na dokumencie PZK wymieniony parametr ma wartość Wywóz. Jeśli parametr powinien mieć wartość Przywóz, użytkownik musi ją każdorazowo zmienić.Wyjątkiem od przyjętego założenia jest wygenerowanie dokumentu PKI z dokumentu FWS np. w ścieżce wewnątrzwspólnotowej PZI – FAI – FWS - PKI. W tej sytuacji parametr ma domyślnie wartość Przywóz.
[pyt. 723] [XL] Uzupełnienie kolumny JMU na deklaracji Intrastat
 • Deklaracja Intrastat zawiera m.in. informacje o ilości towaru w jednostce uzupełniającej. Dane te przedstawia kolumna JMU zestawienia. W celu wypełnienia wymienionej kolumny należy:
  • zdefiniować jednostkę pomocnicza dla wybranego towaru. Operacje należy wykonać z poziomu karty towaru - zakładka Opakowanie.
  • przypisać wcześniej dodana jednostkę miary do definicji kodu CN. Lista kodów CN jest dostępną w module Sprzeda i Import (Listy - Kody CN).
  • przypisać określony kod CN do karty wybranego towaru. Operacje należy wykonać z poziomu karty towaru - zakładka Ogólne.

  Wykonanie opisanych powyżej punktów skutkuje wypełnieniem kolumny JMU. Ilość towaru w jednostce uzupełniającej wyliczana jest na podstawie definicji jednostki pomocniczej określonej na karcie towaru.

[pyt. 722] [XL] Jakie warunki muszą być spełnione, aby elementy dokumentu zostały ujęte w deklaracji Intrastat za dany miesiąc?
 • 1. Do deklaracji Intrastat dodawane są dokumenty określonego typu:• dla deklaracji przywozu są to: FZ, FZK, PZ, PZK, PZI, PKI, PW, PWK, PKA, PKK;• dla deklaracji wywozu są to: FS, FSK, WZ, WZK, FW, FWK, FSE, FKE, WZE, WKE, RW, RWK, WKA, WKK.2. Na dokumencie, który powinien trafić do zestawienia, należy wybrać transakcję Wewnątrzwspólnotową.3. Data dokumentu powinna zwierać się w miesiącu, za który generowana jest deklaracja. Dla deklaracji Przywóz sprawdzana jest data Przyjęcia, a dla deklaracji Wywóz data Wydania.4. Elementami dokumentu powinny być indeksy typu Towar lub Produkt. Karty towarowe typu A-Vista, Koszt oraz Usługa nie są ujmowane w zestawieniu.Jeśli dany dokument spełnia wyżej wymienione warunki, ale z określonych względów nie powinien zostać ujęty w deklaracji Intrastat, należy na dokumencie na zakładce Nagłówek odznaczyć parametr Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.
[pyt. 683] [XL] Sprawdzenie wykorzystania limitu kredytowego na karcie kontrahenta
 • Od wersji CDN XL 9.0 istnieje możliwość sprawdzenia wykorzystania limitu kredytowego konkretnego kontrahenta. Informację taką można uzyskać z poziomu karty kontrahenta, gdzie na zakładce Handlowe, w obszarze Kredyt została dodana ikona „Piorunka” [Sprawdź wykorzystanie limitu kontrahenta]. Po jej użyciu pojawia się okno prezentujące dane o wykorzystaniu limitu kredytowego w podziale na kwotę: całkowitego limitu, wykorzystaną, do wykorzystania, dozwoloną po terminie, przeterminowaną. Przedstawione wartości są wyliczane zgodnie z zaznaczeniem parametrów: W limicie kredytowym uwzględniaj, na definicji FS.
[pyt. 682] [XL] Mimo włączonej kontroli marży minimalnej, system pozwolił na sprzedaż poniżej marży
 • Sytuacja może wynikać z ustalenia ceny na dokumencie jako reakcja na dodaną promocję ‘stała cena’. Bowiem, jeśli w promocji określono stałą cenę towaru, to przy dodawaniu takiego towaru do dokumentu kontrola marży minimalnej jest wyłączona, jeśli cena jest obliczona według warunków promocji.
[pyt. 681] [XL] Naliczanie promocji dla towaru dodanego 'luzem' lub w ramach grupy towarowej
 • Reguła podczas ustalania ceny jest taka, że:- jeżeli ustawiono osobny upust dla grupy i dla towaru, znajdującego się w grupie, wtedy zawsze naliczany jest upust ustawiony dla towaru- jeżeli ustawiono osobny upust dla grupy i dla podgrupy, znajdującej się w grupie, wtedy naliczany jest upust ustawiony dla grupy znajdującej się na pierwszej pozycji na liście grup w promocji.Należy pamiętać, że na elemencie transakcji, jedna promocja może być naliczona tylko jeden raz.
[pyt. 680] [XL]Błąd podczas aktualizacji kursów walut
 • Błędy, które występują podczas automatycznej aktualizacji kursów walut mogą wynikać z:1. ograniczonych praw użytkownika Windows wykonującego aktualizację. Należy sprawdzić czy aktualizacja przebiegnie poprawnie, gdy będzie wykonywana przez użytkownika o uprawnieniach Administratora2. zablokowanego portu 443. Należy odblokować port, na którym działa HTTPS. Domyślnie jest to port nr 443 w protokole TCP.3. nie zainstalowanego Frameworka. Należy zainstalować Frameworka w wersji 2.0 i uruchomić plik rejestr.bat z katalogu XL'a.
[pyt. 679] [XL]Przyznawanie limitu kredytowego w zależności od uprawnień operatora
 • W zależności od parametru Przyznawanie limitu kredytowego, znajdującego się na karcie operatora na zakładce Parametry/Uprawnienia, operator ma następujące możliwości przyznawania limitu kredytowego kontrahentom:1. Jeśli operator ma odznaczony check "Bez ograniczeń" a podnoszona do edycji karta kontrahenta ma zaznaczone "Kredyt nieograniczony", zablokowane zostaną wszystkie opcje przyznawania limitu ("Nieograniczony", "Bezterminowy", "Terminowy")2. Jeśli operator ma odznaczony check "Bez ograniczeń" a podnoszona do edycji karta kontrahenta ma zaznaczoną inną opcję niż "Kredyt nieograniczony", zablokowana zostanie tylko opcja "Kredyt nieograniczony".3. Jeśli operator ma zaznaczony check "Bez ograniczeń", wtedy na karcie kontrahenta aktywne będą wszystkie parametry: Nieograniczony, Bezterminowy, Terminowy.
[pyt. 390] [XL]Mimo, że na pieczątce został określony GLN, podczas eksportu dokumentów do ECOD dostaję błąd: „Nie określono numeru GLN firmy na pieczątce”
 • W ogólności błąd jest spowodowany brakiem numeru GLN na pieczątce przypisanej do centrum, będącej właścicielem dokumentu lub centrów nadrzędnych dla niego. Najczęściej pieczątka jest zdefiniowana i jest określony na niej numer GLN, ale nie jest ona przypisana do żadnego centrum (np. centrum główne). Należy przypisać pieczątkę do centrum.
[pyt. 388] [XL]Dlaczego dla paragonu suma wartości netto dla pozycji jest różna od wartości Netto nagłówka?
 • W systemie mogą być wystawiane dokumenty z VAT-em wyliczanym od Netto lub od Brutto (ustawienie na zakładce Nagłówek). Wszystkie dokumenty fiskalne (np. paragon) są dokumentami wyliczanymi od Brutto. Dla takich dokumentów może zdarzyć się, że ich wartość Netto może różnić się od sumy wartości Netto pozycji. Jest to prawidłowe działanie systemu i wynika ono z zaokrągleń mających miejsce przy wyliczaniu kwoty podatku VAT. Polskie prawo dopuszcza wyliczanie kwoty podatku VAT w dwojaki sposób: 1. jako sumy VAT-u dla poszczególnych pozycji 2. wyliczenie VAT dla stawki na podstawie sumy wartości wszystkich pozycji z daną stawką, a następnie sumując otrzymane wyniki dla poszczególnych stawek. W systemie CDN XL stosowana jest druga metoda. Dla dokumentów wystawionych od Brutto sumowane są wartości brutto pozycji w obrębie stawki i na ich podstawie wyliczana jest wartość VAT. Wartość Netto jest równa różnicy sumy wartości Brutto i wyliczonego VAT-u. Z tego powodu dla paragonu wartość Netto, prezentowana na zakładce Ogólne może być różna od sumy wartości netto pozycji. Dla dokumentów wyliczonych od Netto z tych samych powodów może występować rozbieżność między wartością Brutto dokumentu a sumą wartości brutto pozycji, co jest również prawidłowym działaniem systemu.
[pyt. 377] [XL]Konwersja daty zapisywanej w polu ZaN_GodzinaWystawienia, TrN_GodzinaWystawienia do postaci tradycyjnej
 • Format/ liczba, która jest prezentowana w tabeli CDN.ZamNag, CDN.TraNag jako GodzinaWystawienia jest liczbą setnych sekund, które minęły od godziny 00:00. Prosto można sobie w następujący sposób przeliczyć: mamy np. Zan_GodzinaWystawienia = 4693400 - liczba setnych sekund, po skreśleniu dwóch zer na końcu mamy 46934 - czyli liczbę sekund. Jeżeli podzielę 46934 przez 60 otrzymam liczbę minut, gdy ponownie podzielę przez 60 otrzymam liczbę godzin. Czyli 4693400 = godzina 13 (46934/60/60) od tego wyniku odejmuję pełne godziny (13,0372222 - 13) i mnoże * 60 (0,0372222 * 60) co nam daje pełne 2 minuty.Podsumowując dokument z Zan_GodzinaWystawienia = 4693400 został wystawiony o 13:02.Można również skorzystać z następującego selecta;select convert(varchar,DATEADD(millisecond,(Trn_GodzinaWystawienia-1)*10,'1990-01-01'),14) from cdn.TraNag where TrN_GIDTyp= … AND TrN_GIDFirma= …AND TrN_GIDNumer= …gdzie w miejsce ... należy wpisać odpowiednie Gidy dokumentu.
[pyt. 376] [XL]Czy system współpracuje z kolektorami?
 • W systemie CDN XL zrealizowane są dwa rodzaje współpracy z kolektorami. System współpracuje z prostymi kolektorami wsadowymi oraz z kolektorami, na których zainstalowano aplikację CDN Mobilny Magazyn. Aplikacja CDN Mobilny Magazyn przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami Windows Mobile lub Windows CE. Kolektory wsadowe umożliwiają wczytanie pozycji na dokument otwarty w systemie (przycisk wczytaj dane z kolektora na zakładce Ogólne dokumentu) oraz dodanie odczytu inwentaryzacyjnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe licencje. Mechanizm jest wbudowany w system, więc praca odbywa się z każdego modułu gdzie możliwe jest wywołanie formatki z możliwością wczytania danych z kolektora. Aplikacja CDN Mobilny Magazyn jest oddzielnym programem umożliwiającym mobilną pracę z dokumentami magazynowymi wystawianymi w systemie CDN XL bez bezpośredniej z nim pracy. Aplikacja umożliwia również wykonanie inwentaryzacji. Wymagane są dodatkowe licencje dla rozwiązań mobilnych. Pierwsza wersja aplikacji została udostępniona do wersji 7.1.
[pyt. 366] [XL]Pusta kolumna z wartością na wydrukach
 • Prawdopodobnie operator wykonujący wydruk ma odznaczony parametr Widzi ceny zakupu. Parametr jest zamieszczony na karcie operatora na zakładce Parametry/ Ogólne.
[pyt. 365] [XL]Dziwne filtrowanie na liście Kontrahentów
 • Na Liście Kontrahentów, wpisuję przy użyciu lokatora początek akronimu kontrahenta (np. literę A), natomiast pojawia się lista kontrahentów z dowolną/ przypadkową nazwą (np. kontrahenci na literę B). Takie zachowanie może być efektem włączonego filtrowania listy po brzmieniu. Opcja dostępna na liście Kontrahenta, na zakładce Wg akronimu, w prawym górnym rogu listy.
[pyt. 361] [XL]Licencje potrzebne do współpracy CDN XL z ECOD Connector. Licencjonowanie ECOD w CDN XL
 • W celu współpracy systemu z ECOD Connector konieczna jest możliwość eksportu i importu plików komunikacyjnych w formacie ECOD (.xml). Same aplikacje nie są ze sobą powiązane i mogą działać niezależnie. ECOD Connector jest to aplikacja do przesyłania i pobieranie plików z serwera ECOD, natomiast CDN XL pozwala na ich eksportowanie/importowanie. W CDN XL zostały rozdzielone licencje dla ECOD na współpracę z odbiorcami i dostawcami. Dla obu konieczna jest licencja serwerowa ECOD. A więc jeśli Klient będzie współpracował:A. tylko z odbiorcami (najczęstszy model), musi wykupić licencje serwerową ECOD i opcję współpracy z odbiorcami ECOD B. tylko z dostawcami, musi wykupić licencje serwerową ECOD i opcję współpracy z dostawcami ECOD C. z odbiorcami i dostawcami, konieczne będą wszystkie licencje ECOD, a więc licencja serwerowa ECOD, współpraca z dostawcami i współpraca z odbiorcami.O szczegóły licencjonowania proszę zwracać się do Państwa opiekuna handlowego.
[pyt. 327] [XL]Pusta kolumna Kontrahent na liście Paczek
 • Aby uzupełniała się kolumna Kontrahent na liście paczek należy w Konfiguracji/ Sprzedaż/ Parametry2 zaznaczyć opcję: „Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki”. Wtedy do jednej paczki można spiąć dokumenty wystawione tylko na tego samego kontrahenta i dane tego kontrahenta będą widoczne na liście dokumentów PC.
[pyt. 326] [XL]Nieaktywna zakładka Outlook na historii kontrahenta
 • Żeby była aktywna zakładka Outlook na historii kontrahenta należy na karcie kontrahenta na zakładce Właściwości, w polu Outlook URL wpisać odpowiednią ścieżkę do interesującego nas folderu w poczcie. Np. Skrzynka odbiorcza\ Klienci
[pyt. 325] [XL]Dlaczego nie widać zakładki RKZ na fakturze sprzedaży? 012345
 • Najprawdopodobniej na karcie operatora zakładka Parametry/Ogólne odznaczony jest parametr „Widzi ceny zakupu”. Parametr ten jest odpowiedzialny między innymi za to czy zakładka RKZ jest widoczna na FS czy nie.
[pyt. 259] [XL]Przeniesienie obiektów (kontrahentów, towarów, operatorów, etc.) między grupami, do których należą
 • W systemie CDN XL można przenosić lub kopiować obiekty między grupami metodą „Drag & Drop”. W celu skopiowania istniejącej karty do nowej grupy, należy trzymając klawisz CTRL kliknąć lewym przyciskiem myszy na obiekcie i przeciągnąć go nad grupę, do której ma być skopiowany. Wykonując analogiczną operację z wciśniętym klawiszem SHIFT obiekt zostanie przeniesiony do nowej grupy. W wyniku skopiowania obiektu będzie on przypięty do dwóch grup. Przenoszenie obiektów powoduje odpięcie go od jednej i przypięcie do drugiej grupy.
[pyt. 258] [XL]Naliczenie promocji i rabatów przy zmianie właściciela dokumentu lub kontrahenta
 • W systemie CDN XL istnieje możliwość naliczenia promocji obowiązującej w centrum B, będąc zalogowanym w kontekście centrum A, bez konieczności zmiany kontekstu operatora. Edytując dokument, np. FS przechodzimy na zakładkę Nagłówek. W polu Właściciel wskazujemy centrum B. Na pytanie: „Czy zmienić właściciela dokumentu?” odpowiadamy twierdząco - po wykonaniu tych operacji promocje obowiązujące w centrum B zostaną naliczone na pozycje dokumentu. Przy zmianie kontrahenta na dokumencie handlowym zostaną ponownie ustalone warunki handlowe (upusty, rabaty czy ceny katalogowe), zgodnie z ustawieniami promocji i rabatów dla nowo wybranego klienta. Zmiana kontrahenta nie musi pociągać za sobą aktualizacji ustalonych już na dokumencie warunków handlowych. W tym celu po wybraniu nowego kontrahenta w oknie: Aktualizacja ustawień kontrahenta odznaczamy parametry Rabat, Cena, Upusty.
[pyt. 257] [XL]Edycja marży zakładanej w oknie Aktualizacja cen
 • W HR2 do wersji CDN XL 7.1 zwiększyliśmy ergonomię aktualizacji cen sprzedaży podczas zatwierdzania dokumentu zakupu. Obecnie w oknie edycji aktualizowanych cen wyświetlane są dane sprzed zmiany (cena zakupu, marża, cena sprzedaży) i po zmianie. Nową cenę można edytować bezpośrednio albo poprzez zmianę zakładanej marży.
[pyt. 256] [XL]Zmiana typu Interfejsu dla stanowiska, niezależnie od operatora systemu CDN XL
 • Aby zmienić typ interfejsu dla stanowiska (na poziome całego komputera) należy zmienić wpis w rejestrze systemu Windows w: HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software -> CDN -> CDNXL -> TypInterfejsu. Ustawienie wartości na 0 spowoduje odczytanie interfejsu z ustawień użytkownika (System-> Ustawienia użytkownika). Ustawienie wartości na 1 spowoduje ustawienie interfejsu dla wszystkich użytkowników komputera na typ 256 kolorów systemowych. Ustawienie wartości na 2 skutkować będzie ustawieniem interfejsu dla wszystkich użytkowników komputera na typ interfejsu pełnej gamy kolorów.
[pyt. 255] [XL]Dodanie kodu towaru używanego przez kontrahentów zewnętrznych
 • Aby dodać kod towaru używany przez określonego kontrahenta należy na karcie danego towaru, na zakładce Kontrahenci, w oknie Dostawca towaru uzupełnić pole Kodu kontrahenta. W trakcie wystawiania dokumentu, po wpisaniu w elemencie transakcji kodu towaru system sprawdzi, czy dany kod nie jest kodem towaru u kontrahenta i wybierze odpowiedni towar.
[pyt. 254] [XL]Ograniczenie listy kontrahentów, od których można kupić dany towar
 • Aby ograniczyć listę kontrahentów, od których można kupić dany towar należy na karcie towaru, na zakładce Kontrahenci dodać dostawców. Następnie należy zaznaczyć parametr „zakup dozwolony od wyszczególnionych dostawców”. Przy takich ustawieniach zarejestrowanie zakupu towaru, dla kontrahenta spoza listy dozwolonych dostawców, będzie niemożliwe. Podczas próby dodania towaru na dokument pojawi się stosowny komunikat: ”ten towar wymaga zakupu od konkretnego (autoryzowanego) kontrahenta” i dodanie towaru nie będzie możliwe.
[pyt. 253] [XL]Zakres operacji, które mogą być wykonywane seryjnie
 • W wersji 8.0 systemu CDN XL poszerzono zakres operacji, które mogą być wykonywane seryjnie. Między innymi dodano możliwość usuwania dokumentów z listy, zamykanie zamówień, usuwanie seryjne elementów z definicji konkretnej promocji czy zakładki: {Upusty} na karcie kontrahenta. W Notatniku można również z listy elementów usunąć zaznaczone pozycje. Operacje te można wykonać po wybraniu pozycji na odpowiednich listach, a następnie wykonując operację usuwania dostępną np. z menu kontekstowego.
[pyt. 252] [XL]Filtrowanie dokumentów po akronimie kontrahenta
 • Czy wiesz, że jeżeli wpiszesz w liście dokumentów w polu Filtr akronim kontrahenta, to lista zostanie zawężona do dokumentów wystawionych dla tego kontrahenta? Filtr zadziała po wciśnięciu przycisku Włącz filtrowanie (tzw. „lejek”).
[pyt. 251] [XL]Grupowanie pozycji na dokumencie handlowym, jeśli dokument tworzony jest na podstawie dokumentu magazynowego
 • Grupowanie pozycji na dokumencie handlowym można uzyskać poprzez zaznaczenie parametru Łącz pozycje dokumentów magazynowych umieszczonego na definicji dokumentu handlowego na zakładce Inne. Zaznaczenie wymienionego parametru np. dla faktury sprzedaży spowoduje opisane poniżej działanie systemu: Wygenerowano dokument WM, na którym dodano dwie pozycje towaru A. Każda pozycja zawiera 2 szt. towaru. Z dokumentu WM wygenerowano fakturę sprzedaży. Na fakturze utworzy się jedna pozycja na 4szt. towaru A. W przypadku nie zaznaczenia parametru na fakturze sprzedaży pojawią się dwie pozycje towaru A (każda na 2 szt.). Dokument FS będzie odzwierciedleniem dokumentu WM.
[pyt. 250] [XL]Generowanie faktury sprzedaży, dla pozycji, które mają różne stawki VAT, z uwzględnieniem wystawionych zaliczek, dla których zostały określone kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT
 • Dla klienta zostało wystawione zamówienie, na którym jedna pozycja ma stawkę VAT-22% a druga stawkę VAT 7%: 1) towar T1, stawka VAT 7%, cena 800 PLN, 2) towar T2, stawka VAT 22%, cena 500 PLN. Na poczet zamówienia, klient wpłacił zaliczkę w wysokości 500 PLN, przy czym do rozliczenia towaru T1 może zostać maksymalnie wykorzystane 400 PLN, a do towaru T2 100 PLN. Aby taką sytuację zaewidencjonować należy: - dodać ZS, na którym należy dodać towar T1 1 szt. z VAT’em 7% – cena 400 PLN, jeżeli na zamówieniu VAT jest naliczany od brutto (gdy jest naliczany od netto należy wprowadzić odpowiednio cenę 373,83) - następnie należy dodać drugi towar 1 szt. ze stawką VAT 22 % w cenie 100 PLN (analogicznie, gdy VAT jest naliczany od netto to cenę należy wprowadzić 81,97 PLN) Do takiego zamówienia dodać płatność typu zaliczka 500 PLN (100% zamówienia). Na zakładce VAT do poszczególnych stawek zostaną zgodnie z proporcją przeliczone żądane kwoty. Tak utworzone ZS należy skorygować, odpowiednio zmieniając ceny na towarach. Nawiązując do wartości wyjściowych będą to odpowiednio: dla towaru T1 800 PLN, dla T2 – 500 PLN. Generowanie faktury końcowej z tak 'przygotowanego' zamówienia będzie, zgodnie z ustalonymi warunkami, skutkowało właściwym rozbiciem kwoty wpłaconej zaliczki. Uwaga: Ważnym jest, aby na pierwszym zamówieniu dodane pozycje będą analogiczne jak żądane rozbicie na VAT. Łatwe jest to do osiągnięcia przy zastosowaniu jednostkowych ilości i właściwym doborze cen, równym proporcji na VAT. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w kolejnych wersjach systemu CDN XL, obsługa analogicznych sytuacji zostanie usprawniona i będzie pozwalała na bezpośrednią ewidencję zamówienia/ faktury.
[pyt. 249] [XL]Wysyłanie do ECOD duplikatu faktury
 • W celu przesłania duplikatu faktury w systemie CDN XL do ECOD należy wykonać następujące czynności. Do eksportowanego dokumentu należy dodać atrybut o nazwie DocumentFunctionCode i wypełnić go wartością „D”, wówczas w przesyłanej linii zostanie podany symbol duplikatu. Do dokumentu można również dodać atrybut o nazwie InvoiceDuplicateDate i wypełnić datą (konieczny jest format daty dla atrybutu), wówczas przesłana zostanie również konkretna data. W przypadku, gdy ten atrybut nie zostanie dodany wówczas pole zostanie wypełnione datą wykonania eksportu.
[pyt. 248] [XL]Wysyłanie dokumentu za pomocą maila
 • Aby funkcja była aktywna, na stanowisku, na którym odbywa się praca wymagana jest drukarka plików PDF – np. Adobe Acrobat. Drukarka ta, w panelu sterowania musi mieć nazwę: Acrobat PDFWriter. W przypadku pracy z programem PDFCreator w wersji 0.9.5, automatycznie instalowana jest drukarka PDFCreator, która również jest rozpoznawana przez system CDN XL i pozwala na skorzystanie z funkcji: Wyślij wydruk domyślny.
[pyt. 247] [XL]Licznik kopii wydrukowanych dokumentów
 • Tak. Wykorzystując do tego celu atrybuty. Tworzymy klasę atrybutu np. wydruk-ilość. Podpinamy tą klasę do obiektu np. FS faktura sprzedaży. Na klasie atrybutu dla obiektu po zaznaczeniu opcji zaawansowane zostanie uaktywniona możliwość wybrania konkretnego Źródła dostępnego dla danego obiektu. W naszym przypadku klasa atrybutu przypięta jest do obiektu FS. Na liście obiektów źródłowych dostępnych dla tego obiektu należy wybrać Numer kolejny, a następnie na klasie atrybutu Akcję – WYDRUK. Atrybut można podpiąć do konkretnego dokumentu i ustawić go jako automatyczny, gdzie wartość domyślna jest 0 - czyli przy każdym nowym dokumencie będzie ten atrybut dodany z wartością 0 , a wartość ta będzie zwiększana w zależności ile razy dany dokument zostanie wydrukowany.Należy jednak pamiętać, że nie będzie rozróżniane czy wydruk poszedł na drukarkę czy do podglądu.
[pyt. 246] [XL]Ukrywanie wydruku aktualnie zalogowanego użytkownika
 • W celu ograniczenia widoczności poszczególnych wydruków dla określonych użytkowników należy w konfiguracji wydruków zdefiniować odpowiedni warunek dla grupy wydruków. Warunek powinien być prawdziwy dla operatora, który ma mieć prawo do wywołania wydruku, a fałszywy dla pozostałych. W tym celu można użyć funkcji systemowej XLOpeIdent() zwracającej identyfikator zalogowanego operatora i przyrównać go do identyfikatora.W celu ukrycia wydruku użytkownika Faktura Vat dla wszystkich operatorów z wyjątkiem operatora ADMIN należy wykonać następujące operacje.Należy wyświetlić okno Konfiguracji wydruków. W tym celu przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy na ikonę Drukarki lub z menu rozwijalnego przy ikonie Drukarki wybieramy opcję Konfiguracja wydruków. W oknie Konfiguracji wydruków dwa razy klikamy na gałąź, do której został podpięty wydruk, W efekcie powyższej operacji powstanie okno z możliwością zdefiniowania warunków dla ukrywania wydruków podpiętych do danej gałęzi.
[pyt. 245] [XL]Edycja wartości kursu na dokumencie zakupowym zatwierdzonym ilościowo
 • Istnieje możliwość edycji wartości kursu na dokumencie zakupu (PZ, PZI), który nie ma jeszcze ustalonej wartości dostawy tzn. parametr Ustalona wartość dostawy umieszczony na zakładce Nagłówek danego dokumentu jest niezaznaczony. Kurs jest możliwy do zmiany do momentu zaznaczenia powyżej wymienionego checku. Aby nowo wprowadzony kurs został zapamiętany na dokumencie, należy nacisnąć przycisk Zmiana kursu znajdujący sie obok pola z wartością kursu, a następnie potwierdzić zapytanie: Istnieją pozycje tej transakcji. Czy zmienić wartość kursu?
[pyt. 244] [XL]Rozbieżności między kolumną Sprzedaż i Magazyn
 • Różnice pomiędzy stanami mogą wynikać z:- braku dokumentów magazynowych dla zatwierdzonych dokumentów handlowych,- istnienia dokumentów magazynowych niezwiązanych z handlowymi,- istnienia dokumentów będących w buforze.Celem ułatwienia analizy wystawionych dokumentów pod katem takich rozbieżności, od wersji CDN XL 7.1, z poziomu listy towarów, zakładki Wszystkie wg kodu, dostępny jest raport Rozbieżności ilości handlowych i magazynowych, wskazujący konkretne dokumenty handlowe i magazynowe wraz z ilością, która zawyża/ zaniża ilości do sprzedaży/ magazynowe. Podczas analizowania wydruku należy pamiętać, że uwzględnia on filtplikacji.
[pyt. 243] [XL]W definicji dokumentu RW jest pozycja „Edycja cen i rabatów” ale jej zaznaczenie nic nie daje
 • Na dokumencie RW zmiana ceny nie jest możliwa. Ten rodzaj dokumentu nie dopuszcza stosowania marży, dodatkowych rabatów, czyli elementów wpływających na zmianę ceny. Cena jest wyliczana na podstawie cen zakupu zasobów, które są rozchodowane. Jeżeli rozchodowane są zasoby z kilku dostaw, wówczas cena jest wyliczana jako średnia ważona.Uwaga: Edycja ceny i wartości na elemencie dokumentu RW jest możliwa jedynie w przypadku, gdy tym elementem jest usługa lub koszt. Aby móc zmienić cenę na takim elemencie RW, należy w definicji dokumentu RW zaznaczyć parametr: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu.
[pyt. 242] [XL]Rozliczenie jednej faktury zaliczkowej kilkoma FS
 • W tym celu należy na zakładce Płatności, w polu Wartość rozliczona wskazać jaka kwota ma zostać rozliczona z faktury zaliczkowej na danym dokumencie FS.
[pyt. 241] [XL]Rozbieżności między wydrukami Stan magazynu na dzień oraz Stan magazynu na dzień zbiorczo
 • Najczęstszą przyczyną rozbieżności między wydrukami stanu magazynu jest zapominanie o tym, że wydruk Stan magazynu na dzień uwzględnia filtry przekazywane z aplikacji użyte na liście towarów, czyli wykonywany jest tylko dla towarów, które w chwili wykonywania wydruku są na liście towarów. Ukrycie któregokolwiek z towarów może zmienić wartość magazynu wyliczaną przez raport.Wydruk zbiorczy jest niezależny i nie uwzględnia filtrów, czyli wylicza stany magazynowe dla wszystkich kart towarowych z systemu.Należy zatem przed uruchomieniem wydruku Stan magazynu na dzień sprawdzić czy wszystkie parametry na liście towarów są włączone, może się zdarzyć, że część z towarów jest odfiltrowana (np. na liście nie są wyświetlane towary z zerowymi ilościami). Często zapomina się o archiwalnych kartach towarowych (parametr Archiwalny).
[pyt. 240] [XL]Różnica między sumą kwot z raportu dobowego, a kwotami na RS
 • Różnica w kwocie Netto na RS a sumą kwot Netto spiętych paragonów nie jest spowodowana błędem aplikacji. Wynika ona z zaokrągleń przy ponownym wyliczaniu kwot VAT oraz Netto. Kwota VAT wyliczana na raporcie sprzedaży nie jest sumą VAT na dokumentach spiętych do raportu. Raport dobowy wydrukowany przez drukarki fiskalne (np. Elzab, Posnet) wylicza VAT od Brutto, nie jest to suma kwot VAT na paragonach. Raport sprzedaży powinien wyliczać VAT tak samo jak raport dobowy z drukarki, w związku z tym wartość VAT-u wyliczana jest ponownie przy spinaniu paragonów. Jest to prawidłowe działanie systemu. Zgodne z działaniem raportu dobowego uzyskanego z drukarki fiskalnej. Raport Sprzedaży (RS), w systemie CDNXL jest odpowiednikiem Raportu Fiskalnego Dobowego zawierającego informacje do rozliczenia podatkowego. Na raportach dobowych podatek VAT liczony jest od sumy obrotu w poszczególnych stawkach. Pod pojęciem obrotu rozumieć należy sumę brutto paragonów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, par. 1, pkt 14 pod pojęciem raportu fiskalnego (dobowego, miesięcznego...) - rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku. Dla raportu dobowego kwota VAT wyliczana jest od sumy brutto paragonów zafiskalizowanych od ostatnio wydrukowanego raportu fiskalnego. Zatem w systemie CDNXL ewidencja i liczenie kwoty VAT odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą do ewidencji sprzedaży jest raport dobowy. Algorytm wyliczający kwotę netto i VAT na RS jest zgodny z tym z drukarki fiskalnej. Poniżej podstawa prawna: Art.111.1 [Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących] Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Można odwołać się również do stanowiska Izby Skarbowej w Gdańsku w temacie dotyczącym ewidencjonowania czynności sprzedaży towarów na kasie rejestrującej. Interpretacja obowiązujących przepisów jest następująca: „…Raporty fiskalne dobowe, bądź też łączne raporty okresowe za okresy miesięczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników są zatem podstawą do dokonania zapisów w ewidencji sprzedaży VAT…” „…Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej jaką prowadzi Podatnik, wypełnia dyspozycje zawarte w przepisach prawa podatkowego i nie ma on obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedaży…” „…W sytuacji gdy Podatnik ewidencjonuje obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej – drukowane przez niego raporty dobowe oraz miesięczne, stanowią ewidencje sprzedaży, o której mowa w rt. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług…”

Środki Trwałe

Środki Trwałe

[pyt. 2341] Po przeksięgowaniu przychodów i kosztów na wynik finansowy, zestawienie ‘Rachunek Zysków i Strat’ jest zerowe, ponieważ zerowe jest saldo kont wynikowych. W jaki sposób można zdefiniować zestawienie zysków i strat, aby pomijało ostatni dekret przeksięgowujący.
 • W tej sytuacji, można wykorzystać funkcjonalność ‘Warunków dekretów’. W tym celu na pozycje dekretu przeksięgowującego należy dodać atrybut tekstowy (np. ‘przeksięgowanie na wynik’). Następnie należy uaktualnić definicję zestawienia księgowego. Na zakładce ‘Ogólne’ zestawienia, zaznaczamy check ‘Warunki dekretów’ i dodajemy warunek, aby zestawienie było obliczane tylko dla dekretów, dla których nie istnieje dodany wcześniej atrybut. Następnie na definicji pozycji zestawienia należy również zaznaczyć check ‘Warunki dekretów’ i wybrać ;Domyślnie’. Przy takim ustawieniu, zestawienie nie będzie uwzględniało dekretu przeksięgowującego.
[pyt. 2340] Przy próbie dodania dokumentu dla Środków Trwałych (OT,AM, LT…) nic się nie dzieje.
 • Przyczyną problemu w tej sytuacji jest zazwyczaj zdarzenie losowe, polegające na zaburzeniu w bazie danych programu ERP XL. Wystarczy w tej sytuacji, w module Administrator, włączyć funkcję specjalną ‘Odbudowa tabeli CDN.Wolne’ za rok w którym dodawany jest dokument.

[pyt. 1776] [XL] Dlaczego na wydruku zlikwidowanego środka trwałego amortyzowanego jednotorowo prezentowana jest amortyzacja podatkowa?
 • Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (par. 16g, pkt 16 i 17) amortyzacja podatkowa jest kosztem poniesionym, który nie powinien być wyprowadzany na dokumentach LT i MW. Dlatego na wydrukach dla środków trwałych zlikwidowanych, prezentowana jest wartość amortyzacji podatkowej. Na życzenie Klientów została udostępniona możliwość jejwyprowadzenia na dokumentach LT i MW dla środków trwałych amortyzowanych dwutorowo. W przypadku jednotorowości, przed wystawieniem dokumentu LT czy MN, należy więc wprowadzić dokument rozdzielenia torów (RT). Jednak ze względu na obowiązujące przepisy prawne korzystanie z takiego rozwiązania nie jest zalecane.
[pyt. 1713] [XL] Podczas usuwania dokumentu AM pojawia się komunikat: Nie można usunąć korekty dokumentu – istnieją późniejsze dokumenty korygujące, pomimo iż takich dokumentów nie widać na historii środka trwałego dokonaniu zmian dat na odległe.
 • Przyczyną braku możliwości usunięcia dokumentu AMK mogą być nieprawidłowe informacje na tym dokumencie o dokumencie korygującym. Prawdopodobnie w tabeli CDN.SRTHistNag powstały nieprawidłowe wpisy dotyczące sekcji korekt dokumentu. Wpisy te mogą dotyczyć pól: SHN_KorTyp, SHN_KorFirma, SHN­KorNumer, SHN_KorLp. Analizę poprawności wpisów w tych polach należy dokonać dla dokumentu korygowanego i korygującego.
[pyt. 1672] [XL]Podczas próby wygenerowania odpisu amortyzacyjnego dla środków trwałych, których kartoteki były wprowadzane za pomocą migratora pojawia się komunikat:Odpis amortyzacyjny dla środka nie został wygenerowany. Operacja anulowana. Zerowe wielkości odpisów.
 • Przyczyną nie generowania się odpisów jest zerowa wartość współczynnika korekty am.bilansowej i am.podatkowej. Wielkość współczynnika określana jest na karcie inwentarzowej, a w przypadku migracji kart powinna być wskazana w arkuszu migracyjnym.Rozwiązaniem sytuacji jest usunięcie dokumentu OT dla danego środka trwałego, a następnie zmiana wartości współczynników na karcie.
[pyt. 797] Do czego można wykorzystać kontrahenta docelowego na karcie środka trwałego?
 • Pole: Kontrahent docelowy na karcie środka trwałego można wykorzystać do wpisania nazwy firmy, od której środek trwały został nabyty. Takie wskazania służy szybkiemu określeniu, od kogo środek został nabyty, jeśli zachodzi np. konieczności serwisowania tego obiektu. W polu tym można również wpisać nazwę firmy, której użyczyliśmy dany środek trwały do używania. Dzięki temu można zlokalizować, gdzie środek trwały jest wykorzystywany, mimo iż nadal znajduje się w naszej ewidencji.
[pyt. 693] [XL] W jaki sposób na liście środków trwałych w Księdze inwentarzowej wyfiltrować środki trwałe wg aktualnego miejsca użytkowania?
 • W takiej sytuacji na liście można zastosować filtr, który oparty jest na funkcji wywołującej aktualne miejsce użytkowania środka trwałego:cdn.SrtStanMiejsce(Srt_GIDNumer, 75570, null) = 'tu wpisać miejsce'W funkcji należy podać dzień, na który ma być przefiltrowana lista środków trwałych.
[pyt. 692] [XL] W jaki sposób w opisie dekretu dokumentów środków trwałych uzyskać akronim środka trwałego?
 • W tym celu w polu opis na pozycji schematu księgowego można wykorzystać następujące zapytanie, które zwróci akronim środka trwałego:SQL('select srt_akronim from cdn.srtkarty where Srt_GIDNumer = '&SHE_SrtNumer).
[pyt. 443] [XL] W jaki sposób wyświetlić listę środków trwałych wg aktualnego miejsca ich użytkowania ?
 • W księdze inwentarzowej można dodać filtr zbudowany w oparciu o funkcje cdn.SrtStanMiejsce, wyświetlający środki trwałe dla danego miejsca uzytkownia. [Cdn].[SrtStanMiejsce] (Srt_GIDNumer, null, null) =?@S100|miejsce:''
[pyt. 442] [XL] W jaki sposób, w oknie 'generacja tabeli amortyzacyjnej', ograniczyć listę środków trwałych tylko do środków podlegających amortyzacji, tak aby nie wyświetlały sie środki całkowicie zamortyzowane lecz nie zlikwidowane ?
 • W oknie 'tabela amortyzacji ' na zakładce 'generacja' można zastosować filtr wykorzystujący funkję sql cdn.srtbiezacawartosc[CDN].[SrtBiezacaWartosc](srt_gidnumer,null,null,1,1) >0Funkcja cdn.srtbiezacawartosc wylicza wartość bieżącą środków trwałych.

Techniczne

Techniczne

[pyt. 2529] Czy pola Baza i Serwer w funkcji Polaczenie w ERP XL 2018.1 pozostanie bez zmian, czy zniknie tylko ConnectionString?
 • W wersji Comarch ERP XL 2017.1.2 i 2018.1 ConnectionString nie zniknie. Będzie zwracał wartość zapisaną w bazie w tabeli config. gdyż udostępniona zostanie możliwość zapisania wartości ConnectString przez Partnera w bazie Comarch ERP XL w tabeli CDN.Konfig. Wartość tą należy uzupełnić w polu Kon_Wartosc w wierszu o Kon_Numer = -137. Informacja znajdująca się w tym miejscu będzie zwracana przez funkcję XLPolaczenie w polu ConnectString. z tym że będzie to stały tekst zapisany w bazie w tabeli cdn.Konfig tak więc jeśli uzupełnimy "własnym" Conecstringiem bazę XL-a to aplikacje dodatkowe te korzystające z ConnectStringa będą mogły działać jak do tej pory  i na tych samych zasadach jak do tej pory.
  Dla Comarch ERP XL 2017.1.2 maksymalnie będzie można zwrócić 100 znaków. Natomiast w wersji 2018.1 wartość ta jest zwiększona do 512 znaków.

[pyt. 2528] Co się zmieni w Hydrze w związku ze zmianami logowania od wersji ERP XL 2018.1?
 • W obsłudze hydry, w zakresie  Runtime.ActiveRuntime.Repository.Connection, Runtime.ConfigurationDictionary.Serwer,  Runtime.ConfigurationDictionary.Baza  nic się nie zmieni, hydra wykorzystuje inny sposób połączeń z bazą.  Zasady funkcjonowania HYDRY się nie zmienią, aplikacje napisane do wcześniejszych wersji będą działały.

[pyt. 2527] Czy w związku ze zmianami w logowania w ERP XL 2028.1 zmieni się sposób autoryzowania wydruków?
 • W działaniu wydruków nic się nie zmieni, modyfikacje w zakresie logowania nie dotyczą wydruków, wydruki będą autoryzowane tak jak do tej pory.

[pyt. 2526] Czy na każdym stanowisku podczas podpinania bazy należy utworzyć login i hasło ?
 • Po wykonaniu pierwszego podpięcia bazy na serwerze SQL i w menadżerze baz danych,  na kolejnych stanowiskach wykorzystywany jest założony login i hasło podczas pierwszego podpięcia, a kroki 4, 5 są pomijane.

[pyt. 2525] Co zrobić jeżeli nadpisane zostało hasło do loginu w bazie danych ERP XL?
 • Jeżeli podczas podpinania w menadżerze baz kolejnej bazy, zostanie napisane hasło dla już istniejącego loginu loginu w innych bazach, może być problem z logowaniem do poprzednio podpiętych baz. Wówczas należy w problematycznej bazie, w tabeli cdn.loginy usunąć nadpisany login i jeszcze raz podpiąć bazę wskazując login i uzupełniając hasło.


[pyt. 2524] Jak należy podpinać lub kreować bazę danych aby nie nastąpiło nadpisanie loginu ?
 • W przypadku kiedy jest kilka baz danych Comarch ERP XL na jednym serwerze SQL (albo jedna baza produkcyjna i baza testowa ) można zastosować jeden login , wówczas przy każdym połączeniu należy wprowadzać już założony login i wpisać hasło ręcznie ( nie losować hasła ), jeżeli podajemy te same loginy dla różnych baz należy pamiętać aby hasła były takie same w przeciwnym wypadku pozostałe bazy przestaną działać.

  Oczywiście można stosować inny login dla każdej bazy danych Comarch ERP XL.

[pyt. 2523] Czy podczas konfigurowania danych logowania do serwera SQL dla ERP XL 2018.1 można wskazać taki sam login dla wszystkich typów połączeń ?
 • Nie, podczas konfigurowania danych logowania do serwera SQL dla aplikacji ERP XL od wersji 2018.1 należy wskazać różne loginy ( hasła mogą być takie same) dla połączenia podstawowego , pomocniczego i dla celów synchronizacji.

  W przypadku zastosowania takiego samego loginu wystąpią błędy i problemy z dostępem do bazy danych Comarch ERP XL.

  Błąd podczas podłączenia , konwersji i kreacji bazy w menadżerze baz:

  [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] Cannot remap user to login ‘XXXXXX’ , because the login is already mapped to  a user in the database. (Wewnetrzny )

  Błąd podczas uruchamiania bazy danych :

  Błąd Wewnętrzny procedury. Wystąpiła sytuacja wyjątkowa

  Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

  %DISCRIPTION%= Nie przyznano uprawnień SELECT wobec obiektu w bazie danych w schemacie „CDN”

[pyt. 2140] Jak wyłączyć dźwięk w 2014 przy uruchamianiu modułów?
 • Ukryty parametr konfiguracyjny. W tabeli CDN.Konfig w wierszu o numerze -131 trzeba przestawić wartość w kolumnie Kon_Wartosc na 0.
[pyt. 2071] Mimo prawidłowego podłączenia drukarki terminalowo występuje komunikat odnośnie: Zapisanie danych do kanału wirtualnego nie powiodło się- na serwerze Windows 2012.
 • Jeżeli na serwerze terminali znajduje się system: Windows Server 2012 to pojawiają się problemy z wykorzystaniem kanałów wirtualnych. Na chwilę obecną należy skorzystać ze zwykłych sterowników (nie terminalowych). Przy połączeniu pulpitu zdalnego należy wybrać mapowanie portów COM. Rozwiązanie może powodować wolniejszą komunikację z drukarką.
[pyt. 1867] W której tabeli zapisana jest data wpływu z dokumentu faktura zakupu?
 • Data określona przez pola TrN_VatRok,  TrN_VatMiesiac, TrN_VatDzien  jest datą pod jaką zapis znajduje się w rejestrze VAT i odpowiada dacie wystawienia faktury sprzedaży lub dacie wpływu faktury zakupu. Pole TrN_VatTyp  określa Typ rejestru ( 1-rejestr zakupu; 2-rejestr sprzedaży ).

[pyt. 1865] Ile Hot Fix'ów zawiera wersja 10.5 EP?
 • O tym jak bardzo uaktualniona jest wersja międzynarodowa (ile zawiera w sobie zmian zawartych w Hot Fix'ach), świadczy data jej wydania np. Wersja 10.5 EP została wydana 12-03-2012

  Do tego dnia do wersji 10.5 polskiej zostały wydane:  HF1 w dniu 29-11-2011, HF2 w dniu 22-12-2011, HF3 w dniu 13-02-2012, HF4 w dniu 01-03-2012, HF5 w dniu 18-05-2012.

  Reasumując wersja 10.5 EP zawiera dane z wersji polskiej 10.5 i dane 4 hot fix'ów które zostały wydane do dnia 12.03.2012.

[pyt. 1860] Jak za pomocą SQL'a otrzymać wartości kolumny ilość dla towarów niezrealizowanych w zamówieniu sprzedaży?
 • W tabeli  CDN.Rezerwacje: od kolumny Rez_ilosc dla tego elementu należy odjąć wartości kolumn: Rez_zrealizowano, Rez_IloscMag, Rez_IloscImp, Rez_IloscSSC, Rez_iloscSad.
   Jeśli nie ma wpisu w CdN.Rezerwacje wtedy ilość do realizacji jest równa 0, znaczy że ilości niezrealizowane są równe 0.v
[pyt. 1859] Jaki jest związek między kolejnością instalacji Comarch ERP XL 2013.2 i Comarch ERP XL 2013.2 SE, a używaniem API zewnętrznego i Migratora?
 • Podczas instalacji danej wersji Comarch ERP XL do ścieżki – Path dodawany jest wpis o miejscu instalacji odpowiedniej wersji systemu. Jeśli w pierwszej kolejności zainstalowany zostanie Comarch ERP XL 2013.2 a potem Comarch ERP XL 2013.2 SE to w PATH najpierw zostanie dodana ścieżka do wersji Comarch ERP XL 2013.2  a po niej dopiero ścieżka do drugiej wersji systemu jaką jest Comarch ERP XL 2013.2 SE. Jeżeli teraz zachodzi konieczność skorzystania z API lub Migratora dla wersji Comarch ERP XL 2013.2 SE to zostanie zgłoszony błąd.  Dzieje się tak ponieważ system odszukuje plik CDNAPI.DLL w pierwszej lokalizacji ścieżki systemu Comarch ERP XL 2013.2 w zmiennej w Path.

  Aby rozwiązać ten problem należy wyedytować zawartość zmiennej Path (Komputer – Właściwości - Zaawansowane ustawienia systemu -  Zmienne środowiskowe – Zmienne systemowe - Path) i zmienić kolejność wpisów wskazujących na miejsce  instalacji systemu (zamiana przykładowych wpisów C:\Program Files\Comarch ERP XL 2013.2 i C:\Program Files\Comarch ERP XL 2013.2 SE ).
[pyt. 1777] [XL] Co zrobić, gdy wydruk z orientacją poziomą wykonuje się w pionie?
 • W przypadku, gdy wydruk zdefiniowany jest w orientacji poziomej, a wykonuje się w pionie, należy edytować go w CrystalReports, zmienić orientację na pionową, zapisać wydruk, a następnie ponownie edytować, zmienić orientację na poziomą i zapisać.
[pyt. 1775] [XL] Ustawienia opcji regionalnych systemu Windows a eksport danych z XLa.
 • Niewłaściwe ustawienie znaku separatora dziesiętnego w opcjach regionalnych systemu Windows wpływa na prezentowanie danych eksportowanych do Excela. Jeżeli jako separator dziesiętny wybrany zostanie znak inny niż przecinek, wówczas dane liczbowe eksportowane do Excela będą mnożone lub dzielone przez 100. Podobny efekt występuje przy drukowaniu zestawień księgowych. W przypadku, gdy opcje regionalne ustawione są prawidłowo, wpływ na dane może mieć ustawienie separatora w opcjach samego arkusza Excel.
[pyt. 1761] [XL]Podczas wykonania wydruku poprzez API pojawia się błąd: "Nieobsługiwany wyjątek Clarion proxy".
 • Problem najprawdopodobniej spowodowany jest błędami w rejestrze Windows. W sytuacji, gdy niepoprawnie jest zarejestrowana biblioteka cdn_rpt.dll. Należy zarejestrować bibliotekę cdn_rpt.dll za pomocą polecenia:cdnreg32.exe “C:\Program Files\Comarch CDN XL\cdn_rpt.dll”. Komendę należy wykonać będąc zalogowanym jako administrator na danym stanowisku. (Jeżeli Comarch CDN XL jest zainstalowany w niestandardowej lokalizacji należy uaktualnić ścieżkę do pliku CDN_rpt.dll przed wykonaniem powyższego polecenia. Jeżeli na serwerze włączona jest kontrola kont użytkowników proszę pamiętać o uruchomieniu linii komend z uprawnieniami administratora (prawy przycisk myszy -> uruchom jako administrator) w innym przypadku komenda regsvr32 może zwrócić błąd zbyt niskich uprawnień.)
[pyt. 1760] [XL] Czy CDN XL współpracuje z programem pocztowym Mozilla Thunderbird?
 • Istnieje możliwość wysyłania załączników w postaci PDF do programu pocztowego Thunderbird np. z pozycji dokumentu handlowego przy wykorzystaniu funkcji ‘Wyślij wydruk domyślny’ – ikona koperty. Aby współpraca była możliwa w Panelu sterowania systemu operacyjnego w Opcjach internetowych na zakładce Programy powinien być wskazany w sekcji Poczta e-mail program Mozilla. Następnie czy w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail wartość parametru (Default) ustawiona jest na Mozilla Thunderbird. Jeśli nie, to proszę na sztywno wpisać taką wartość. Następnie należy zweryfikować czy wartość parametru DLLPath w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Mozilla Thunderbird wskazuje na odpowiednią bibliotekę dll (Przykładowo w wersji 3.0 prawidłowy jest wpis C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\mozMapi32_InUse.dll).
[pyt. 1683] [XL]Czy w CDN XL istnieje możliwość wywołania wydruku w formacie Crystal Reports pobierającego dane z innej bazy danych np. z bazy CDN Optima. Czy są wymagane jakieś zmiany w uprawnieniach loginu CDNXL lub innego na serwerze SQL?
 • Opisany efekt może zostać osiągnięty. Problem z dostępem do danych może zostać rozwiązać w dwojaki sposób:Po pierwsze można umożliwić użytkownikowi guest łączenia się do docelowej bazy (np.: za pomocą komendy GRANT CONNECT TO guest) a następnie nadać mu odpowiednie uprawnienia. Jest to opcja mniej bezpieczna. Alternatywnie należy utworzyć dedykowany login sql, zmapować go na bazę docelową np. CDN_Optima_test, nadać mu odpowiednie uprawnienia, utworzyć zlinkowany serwer mapujący CDNXL na uprzednio stworzony login a następnie zmodyfikować procedury tak, aby w zapytaniu do innej bazy korzystała ze zlinkowanego serwera.
[pyt. 1675] [XL]Podczas konwersji do wersji 10.5 pojawia się nastepujący komunikat: Aktualizacja pól tabeli CDN.SrtDokZakupu Nie istnieje zapis w tabeli nadrzędnej (powiązanie z tabelą TraNag). Z czego on wynika?
 • Problem wynika prawdopodobnie z tego, iż na karcie środka trwałego wskazany jest dokument, którego nie ma w systemie. W tym kroku w konwersji wykonywane są poniższy selecty: select SRT_GIDNumer, Srt_ZakTyp, Srt_ZakNumer, 1 from CDN.SrtKarty where Srt_ZakTyp > 0 and Srt_ZakNumer > 0 select SRT_GIDNumer, Srt_LikwTyp, Srt_LikwNumer, 2 from CDN.SrtKarty where Srt_LikwTyp > 0 and Srt_LikwNumer > 0 W ramach tych zapytań należy się połączyć do tabeli nagłówkowej, aby sprawdzić dla jakiego środka trwałego wskazany jest numer dokumentu, którego nie ma w systemie. Następnie z karty tego środka trwałego należy usunąć od strony interfejsu informację o tym dokumencie. Po dokonaniu tych zmian konwersja powinna wykonać się bez problemu. Przedstawione rozwiązanie proszę przetestować najpierw na bazie testowej.
[pyt. 1620] [XL]Na stanowisku komputerowym zainstalowana jest drukarka PDF np.: PDFCreator a mimo tego, ikona koperty [Wyślij wydruk domyślny] jest nieaktywna.
 • Proponuję odinstalować PDFCreator i zainstalować go ponownie. Jako typ instalacji proszę wybrać Standardowa instalacja i nie zmieniać nazwy drukarki. Po instalacji proszę sprawdzić czy w rejestrze Windows jest następujący wpis HKEY_CURRENT_USER\Software\PDFCreator\Program. Jest on konieczny do uruchomienia funkcjonalności wysyłania wydruków jako załączniki w postaci pdf-ów. Jeżeli brakuje wspomnianego wpisu można spróbować dodać go ręcznie na podstawie analogicznego wpisu w rejestrze Windows pobranego ze stanowiska, na którym funkcjonalność [Wyślij wydruk domyślny] działa poprawnie. Wpis należy dodać dla każdego Użytkownika serwera terminali.
[pyt. 1577] [XL] W jaki sposób należy prawidłowo uruchomić rejestr.bat na Windows7/ Windows Vista (System CDN XL nie widzi pliku rabaty.dll)?
 • W celu poprawnego zarejestrowania pliku rejest.bat na Windows 7/ Windows Vista należy użyć opcji "uruchom jako administrator". Jeżeli rejestr.bat jest uruchamiany z linii komend należy w menu Start wpisać "cmd" w okienku do wyszukiwania a następnie pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "Uruchom jako administrator".Po uruchomieniu, w linii komend należy podać ścieżkę dostępu do pliku rejestr.bat.
[pyt. 1576] [XL] W jaki sposób zaprogramować klucz HASP nowym plikiem RUS?
 • W tym celu należy po otwarciu menu głównego z menu System (Menedżer baz) wybrać funkcję Konfiguracja komputera. W oknie Parametry komputera, na zakładce Klucz wybrać "Programuj klucz sprzętowy". W oknie Programowanie klucza należy wskazać ścieżkę do zapisanego na dysku pliku programującego. Po wyborze pliku nacisnąć przycisk Zaprogramuj. W oknie Parametry komputera należy zapisać dyskietką wprowadzone zmiany.
[pyt. 1575] [XL] Jak ustawić ilość kopii wydruku?
 • Opis dotyczy wydruku Faktury Sprzedaży (na innych dokumentach postępowanie jest analogiczne).Na otwartym formularzu danego dokumentu należy rozwinąć menu obok drukarki i wybrać Konfigurację wydruków (lub też posłużyć się kombinacją klawiszy Ctrl+F3). W konfiguracji wydruków na zakładce Ogólne w gałęzi Procedury/ Faktura sprzedaży/ Ogólne/ Faktura VAT/ należy wybrać lupką odpowiedni wydruk np. Faktura VAT z rabatem i określić ilość kopii wydruku.Przykładowo: ilość kopii = 1 (drukowany będzie tylko oryginał) ilość kopii = 2 (drukowany będzie oryginał + 1 kopia) ilość kopii = 3 (drukowany będzie oryginał + 2 kopie)
[pyt. 1572] [XL] Czy jest możliwość wysyłania z procesów maila z załącznikiem w postaci np.: jpg, bmp?
 • Jest to możliwe, w tym celu należy w parametrach akcji Wysłanie wiadomości e-mail zdefinować odpowiedni Tag: D:\GOLF02.jpg.
[pyt. 1568] [XL] Czy jest możliwość napisania takiego dodatku Dużej Hydry, który do standardowej listy (np. listy dokumentów) doda jeszcze jedną kolumnę?
 • Funkcjonalność dodatków CDN HYDRA nie daj możliwości modyfikowania standardowych kontrolek typu lista w systemie CDN XL na poziomi dodawania dodatkowych kolumn. Wskazana funkcjonalność nie będzie realizowana w najbliższym wersjach systemu. Proponowanym rozwiązaniem jest ukrycie standardowej kontrolki listy i dodanie własnej kontrolki.
[pyt. 1567] [XL] Jak rozwiązać problem, gdy system po uruchomieniu funkcji XLLogin informuje o braku zarejestrowanych baz danych, pomimo, iż bazy są dostępne z poziomu Interface-u CDN XL?
 • Należy ponownie podpiąć bazy danych za pomocą Administratora Baz uruchomionego z poziomu "Jako Administrator" (spod prawego klawisza myszy).
[pyt. 1457] [XL] W jaki sposób za pomocą funkcji API XLDodajPlatnosc można do dokumentu FSE dodać płatność, która będzie oznaczona parametrem: Płatność z tytułu VAT?
 • W funkcji: XLDodajPlatnosc w polu: TypVAT należy wpisać wartość 1, a w polu: Kwota wpisać określoną kwotę. Płatność dokumentu FSE dodana w ten sposób będzie mieć zaznaczony parametr: Płatność z tytułu VAT.
[pyt. 1449] [XL] Jak uruchomić system Comarch CDN XL (lub dowolny moduł systemu) z linii komend systemu operacyjnego?
 • Proszę w linii komend wpisać poniższą formułę uzupełniając odpowiednio wartości parametrów:cdnspr.exe baza= operator= haslo= klucz=
[pyt. 1448] [XL] Co może być przyczyną braku widoczności polskich znaków z systemie Comarch CDN XL na przykład w shellu, czy na liście towarów?
 • Problem braku widoczności polskich znaków może być związany z ustawieniami w Opcjach regionalnych systemu operacyjnego. Proszę sprawdzić czy parametry z okna Opcje regionalne i językowe w Panelu sterowania zostały ustawione w następujący sposób:1) Zakładka Opcje regionalne, sekcja Standardy i formaty z listy rozwijanej wybrany Polski.2) Zakładka Zaawansowane, sekcja Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode z listy rozwijanej wybrany Polski.3) Zakładka Zaawansowane, sekcja Domyślne ustawienia konta użytkownika zaznaczony check. Po wprowadzeniu zmian konieczna może być reinstalacja systemu Comarch CDN XL.
[pyt. 1235] Konfiguracja połączenia z Comarch Mobile. Podczas uruchomienia funkcji CheckConfiguration występuje następujący komunikat:CDN.Mobile.Types.Exceptions.LoginException: Wystąpił błąd podczas logowania. ---> CDN.Mobile.Types.Exceptions.LoginException: Błąd logowania nr -3
 • Należy zweryfikować następujące ustawienia:1) baza danych systemu Comarch CDN XL została podpięta dla wszystkich użytkowników komputera (w rejestrze systemu Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 32bit oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 64bit).W przypadku systemów WINDOWS 7 oraz WINDOWS serwer 2008 polecamy uruchomienie Menadżera baz w trybie Adminstratora przed dokonaniem podpięcia bazy danych.2) baza danych została podpięta z poziomu Menadżera baz przez autoryzację SQL3) w pliku web.config zostały odpowiednio wypełnione klucze odnośnie: serwera, nazwy bazy oraz klucza HASP4) w pliku web.config jako nazwa bazy danych podano nazwę firmową, a nie SQL-ową.5) w zmiennej środowiskowej Path znajduje się wskazanie do ścieżki z Comarch CDN XL odpowiedniej wersjiW zmiennej środowiskowej PATH przed ścieżką do Comarch CDN XL w odpowiedniej wersji nie może występować odwołanie do jakiejkolwiek wcześniejszej wersji Comarch CDN XL , jeżeli tak to należy usunąć wcześniejszy wpis i zrestartować komputer.
[pyt. 1035] [XL] Podczas migracji danych, w zakładce z błędami w arkuszu do migracji pojawia się następujący komunikat: The Update/Insert permissions was denied on the object ['tu wskazana nazwa tabeli w bazie danych'], database [tu wskazana nazwa bazy danych], owner 'CDN'
 • Aby zmigrować poprawnie arkusz należy nadać uprawnienia do Update lub Insert na wskazanej w komunikacie tabeli w bazie danych. Po odnalezieniu i podświetleniu w bazie danych odpowiedniej tabeli z menu podręcznego należy wybrać Properties, następnie w oknie Table Properties trzeba wybrać Permissions i w tabelce CDNRaport zaznaczyć check Update bądź Insert w kolumnie Grant.
[pyt. 909] [XL] Jak zmienić centrum przypisane do oddziału e-Sklep?
 • Zmianę należy dokonać z poziomu bazy danych. ID centrum, jakie przypisane jest do e-Sklepu zapisane jest w tabeli CDN.PicoKonfig w polu PcK_CentrumID.
[pyt. 908] [XL] Czy do Mobilnej Sprzedaży istnieje interfejs programistyczny?
 • Tak. W mobilnej Sprzedaży od wersji 3.0 można korzystać z interfejsu programistycznego.
[pyt. 418] [XL]W jaki sposób przekazać filtr z aplikacji do procedury wykorzystywanej w wykresie lub wydruku?
 • W celu przekazania filtra z aplikacji do procedury zaleca się korzystanie z modyfikatorów _Q_DQ. Modyfikator _Q wymusza otaczanie wstawianej wartości parametru apostrofami natomiast _DQ powoduje dublowanie apostrofów wewnątrz wartości.Przykład zastosowania: exec cdn.procedura ?@Hs200_Q_DQ_|Filtrapp:''@?
[pyt. 417] [XL]Od czego należy rozpocząć badanie Deadlock-ów na serwerze SQL?
 • Uzyskanie podstawowych informacji o przyczynie występowania zakleszczeń jest możliwe na dwa sposoby:1) Dzięki uruchomieniu flag 1204 i 1222, co z poziomu Query Analyzer lub Managment Studio można wykonać za pomocą komend: DBCC TRACEON (1204, -1); DBCC TRACEON (1222, -1). Flagi te można również włączyć w parametrach startowych serwera używając parametru -T1222 -T1204. Po wykonaniu tych operacji w error logach serwera SQL pojawią się szczegółowe informacje o deadlock-ach. Więcej informacji o korzystaniu z flag 1204 i 1222 można uzyskać na stronie:http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms178104.aspx.2) Korzystając z narzędzia SQL Server Profiler z następującymi zdarzeniami:Stored Procedures RCP:Starting i RCP:CompletedErrors and Warninigs User Error MessageLocks Lock:Deadlock i Lock:Deadlock ChainPerformance Showplan all W celu zmniejszenia liczby zwracanych rekordów proponujemy również włączyć filtr Duration większy bądź równy 2000.
[pyt. 416] [XL]Co należy skonfigurować w celu umożliwienia debugowania zdalnego?
 • Do zdalnego debugowania procesu, webserwisu lub usługi na serwerze zdalnym konieczne jest uruchomienie usługi Machine Debug Manager (mdm.exe). Jeżeli jest ona niedostępna należy skorzystać z instalatora dostępnego na płycie Visual Studio w folderze Remote Debugger.Dalszą konfigurację można przeprowadzić na dwa sposoby zależnie od tego jak często zamierzamy korzystać z procesu debugowania. 1. W przypadku okazjonalnego debugowania procesów wystarczy na serwerze zdalnym uruchomić program MSVSMON.EXE. W przypadku, gdy na serwerze zdalnym zainstalowane jest środowisko Visual Studio 2005 w wersji Professional (i wyższych) uruchamiamy narzędzie Visual Studio 2005 Remote Debugger. Jeżeli na serwerze zdalny nie ma Visual Studio 2005 to należy udostępnić dla serwera zdalnego folder C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger i na serwerze zdalnym uruchomić z niego program msvsmon.exe.2. Jeżeli chcemy mieć możliwość debugowania procesów na serwerze zdalnym przez cały czas zalecamy przeprowadzenie pełnej konfiguracji usługi Remote Debugger. W przypadku gdy na serwerze zdalnym mamy Visual Studio 2005 to wówczas wystarczy uruchomić Visual Studio 2005 Remote Debugger Configuration Wizard. Kreator przeprowadzi nas przez proces instalacji i konfiguracji usługi. Następnie musimy nadać uprawnienia dla użytkowników, którzy będą mogli łączyć się do serwera zdalnego w celu debugowania. Użytkowników takich dodajemy do grupy Debugger Users.
[pyt. 394] [XL]Z jakimi czytnikami kart RCP współpracuje system CDN XL?
 • System CDN XL współpracuje z wszystkimi czytnikami RCP, które generują pliki w formacie tekstowym. Nasze narzędzie umożliwia konfigurowanie dowolnego formatu tekstowego, który będzie importowany do systemu.
[pyt. 393] [XL]Z jakimi czytnikami kodów kreskowych współpracuje system CDN XL?
 • System CDN XL współpracuje z czytnikami kodów kreskowych połączonych szeregowo z klawiaturą.
[pyt. 392] [XL]Z jakimi drukarkami fiskalnymi współpracuje system CDN XL?
 • System ERP XL posiada dedykowane sterowniki dla drukarek następujących producentów: Posnet Thermal (od wersji 2013.5 ERP XL modele z zastosowaniem protokołu Thermal jak i Postnet), Innova, Novitus oraz Elzab. Dodatkowo system współpracuje z drukarkami zgodnymi z Posnet.
[pyt. 391] [XL]W wersji 8.0 podczas wykonywania wydruku użytkownika dostaję błąd z opisem „Nieprawidłowy rekord TLV”
 • Od wersji 8.0 został zmieniony silnik wydruków na Crystal Reports XI. Błąd z opisem „Nieprawidłowy rekord TLV” jest spowodowany występowaniem w raporcie lub jednym z subraportów kilku parametrów (Parameter Fields) o tej samej nazwie. Zmiana nazwy dla jednego z nich lub usunięcie nieużywanego powinno rozwiązać problem. Crystal Reports 9.0 ignorował ten problem.
[pyt. 323] [XL]Jak umożliwić eksport do Open Office 3.x w Comarch CDN XL
 • Aby umożliwić eksport do Open Office 3.x należy dodać w zmiennej środowiskowej PATH katalog zawierający biblioteki SAL3.DLL, CPPU3.DLL i CPPUHELPER3MSC.DLL. Zwykle jest to katalog "C:\Program files\OpenOffice.org 3\ure\bin".
[pyt. 322] [XL]Nie drukuje się kod kreskowy na wydrukach
 • Przyczyna może być fakt, że instalator nie zarejestrował czcionki Code39AzaleaNarrow1.ttf. W tej sytuacji remedium polega na jej zainstalowaniu w Panelu sterowania – Czcionki (menu Plik – Zainstaluj nową czcionkę). Czcionka umieszczona jest w katalogu CDN XL.
[pyt. 321] [XL]Jak podłączyć bazę danych z pliku INI zawierającego informację o wyeksportowanych bazach danych z innego stanowiska?
 • Aby wyeksportować informację o bazach danych z jednego stanowiska w celu przeniesienia ich na inne stanowisko należy uruchomić Menu systemu CDN XL, a następnie kliknąć w opcję System i z rozwijalnej listy wybrać opcję „Konfiguracja komputera”. Następnie należy przejść na zakładkę „Eksport” i w obszarze „Eksport informacji o bazach” wskazać ścieżkę, gdzie ma zostać zapisany plik z rozszerzeniem INI, zawierający informację o bazach danych. Po wskazaniu ścieżki, gdzie ma zostać zapisany plik INI należy kliknąć na ikonę „Eksport informacji o podłączeniach do baz”. Po utworzeniu pliku INI należy przystąpić do podłączenia baz na innym stanowisku.W tym celu należy uruchomić Menu systemu CDN XL, a następnie kliknąć w opcję System i z rozwijalnej listy wybrać opcję „Konfiguracja komputera”. Następnie należy przejść na zakładkę „Dostępne bazy” i w obszarze „Import informacji o bazie” wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem INI. Po wskazaniu pliku z rozszerzeniem INI należy kliknąć na ikonę „Import informacji o podłączeniach do baz”. Po tej operacji w systemie będą dostępne do wyboru zaimportowane w ten sposób bazy.
[pyt. 320] [XL]W jaki sposób zdefiniować w formacie SQL Datę realizacji w oknie Definicja zadania procesu?
 • W celu określenia konkretnej daty realizacji zadania procesu w oparciu o format SQL proponujemy użyć następującego zapytania: select @Wynik = @DataUtworzenia + XX.YY*3600-@DataUtworzenia%86400W powyższym wyrażeniu należy zwrócić uwagę, że kluczem prawidłowego ustawienia zapytania jest zgodne z oczekiwaniami lub potrzebami uzupełnienie wartości XX.YY, gdzie XX – oznacza godzinę, natomiast YY – określa część w ramach godziny.Format czasu prezentują poniższe przykłady:Przykład 1:23.75 oznacza godzinę 23 minut 45Przykład 2:10.50 oznacza godzinę 10 minut 30Przykład 3:15.00 oznacza godzinę 15 minut 00
[pyt. 319] [XL]Programowanie klucza HASP na Windows 2003 Server x86 wymaga wyłączenia funkcji zapobiegania wykonywaniu danych dla programu cdxl.exe
 • Stosunkowo często zgłaszanym problemem jest błąd pojawiający się podczas próby programowania klucza sprzętowego w przypadku pracy z systemem operacyjnym Windows 2003 Serwer. Przedstawiony poniżej błąd skutkuje natychmiastowym zakończeniem pracy z systemem CDN XL. W rezultacie zaprogramowanie klucza HASP jest niemożliwe. Aby uniknąć takiej sytuacji na systemach 32 bitowych wystarczy wyłączyć funkcję zapobiegania wykonywaniu danych dla programu CDNXL.EXE. Jak to wykonać zostało opisane w dokumencie umieszczonym na stronach walidowanych dla partnerów.
[pyt. 317] [XL]W jaki sposób przechowywać dodatkową nazwę towaru w języku rosyjskim (w cyrylicy) tak, aby później można ją było wykorzystać w wydruku?
 • W celu przechowania nazwy towaru w języku rosyjskim należy użyć funkcjonalności Atrybutów. Atrybut przypięty do karty towaru powinien mieć format tekstowy i zestaw znaków ‘Cyrylica’. Tak zdefiniowany atrybut można wypełnić nazwą towaru w języku rosyjskim. Aby w prosty sposób przenieść wartość atrybutu na pozycje dokumentu należy przypiąć atrybut również do pozycji dokumentu i zdefiniować kopiowanie go z karty towaru przy akcji ‘Zmiana towaru’. Drukowanie wartości atrybutu zapisanego z zestawem znaków Cyrylica musi odbyć się z użyciem funkcji konwertującej do Unicode. W bazie atrybuty są zapisane w CP1251 (strona kodowa zapisana jest w polu AtK_CharSet tabeli AtrybutyKlasy). Aby atrybuty te były poprawnie drukowane należy je przekodować do Unicode. Funkcja konwertująca Cyrylicę do Unicode:SET QUOTED_IDENTIFIER ON GOSET ANSI_NULLS ON GOCREATE FUNCTION CDN.CyrillicUnicode (@instr VARCHAR(255) )RETURNS NVARCHAR(255)AS BEGINDECLARE @I INTDECLARE @L INTDECLARE @outstr NVARCHAR(255)DECLARE @chr NVARCHARDECLARE @charset VARCHAR(30)DECLARE @pos INTSET @charset = '¨€�ª½²¯£ŠŒŽ�À¡�¸�ƒº¾³¿¼šœž�À?Ÿ'SET @outstr = '' SET @I = 1SET @L = LEN(@instr)WHILE (@I <= @L) BEGIN SET @chr = SUBSTRING(@instr,@I,1) IF ASCII(@chr) BETWEEN 192 AND 255 SET @outstr=@outstr + NCHAR(ASCII(@chr) + 848) ELSE BEGIN SET @pos=CHARINDEX(@chr,@charset) IF @pos>0 AND ASCII(@chr)=ASCII(SUBSTRING(@charset,@pos,1)) SET @outstr = @outstr + NCHAR(1024 + (@pos/16)*65 + @pos ) ELSE BEGIN SET @pos=CHARINDEX(@chr,@charset,@pos+1) IF @pos>0 AND ASCII(@chr)=ASCII(SUBSTRING(@charset,@pos,1)) SET @outstr=@outstr + NCHAR(1024+ (@pos/16)*65+ @pos ) ELSE SET @outstr=@outstr + @chr END END SET @I = @I + 1 ENDRETURN (@outstr)ENDGOSET QUOTED_IDENTIFIER OFF GOSET ANSI_NULLS ON GO
[pyt. 316] [XL]Jak przekazać do wydruku wartość parametru listy generycznej
 • Podczas przekazywania do wydruku parametru typu lista generyczna domyślnie pobierana jest wartość ID (np. AtW_AtKid). Aby przekazać do wydruku wartość (np. AtW_Wartosc) należy dodać na koniec odwołanie do parametru z dodatkiem RES2.Przykład definicji parametru:@PAR ?@LS20(SELECT AtW_AtKId,AtW_Wartosc FROM [CDN].[AtrybutyWartosci] |GENERICLOOKUP(, 0, 0))|p|&p:REG= @? PAR@ ??_RES2_p
[pyt. 315] [XL]Problem z uruchomieniem wydruków tekstowych na Windows Server 2008
 • Proszę odrejestrować bibliotekę scrrun.dll znajdującą się w katalogu XL’a (regsvr32 /u scrrun.dll) i zarejestrować tę bibliotekę w katalogu systemowym SysWow64 (regsvr32 scrrun.dll).Pomocne może być zainstalowanie hosta skryptów i Windows Script Control.
[pyt. 314] [XL]Brak możliwości wykonania wydruków tekstowych
 • Aby przywrócić możliwość wykonywania wydruków tekstowych w systemie CDN XL, należy doinstalować do systemu operacyjnego Windows Scripty odpowiednie dla danego systemu operacyjnego. Windows Scripty należy pobrać ze strony Microsoftu.Windows Script dla systemu operacyjnego Windows Server 2003 należy pobrać ze strony:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f00cb8c0-32e9-411d-a896-f2cd5ef21eb4&displaylang=enWindows Script dla systemu operacyjnego Windows XP należy pobrać ze strony:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C717D943-7E4B-4622-86EB-95A22B832CAA&displaylang=enUWAGA: Przed pobraniem powyższego skryptu należy wybrać odpowiednią wersje językową dla systemu operacyjnego.lubhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=47809025-D896-482E-A0D6-524E7E844D81&displaylang=enJeżeli problemy z wydrukami tekstowymi występują na systemie operacyjnym Windows Vista to, należy odrejestrować bibliotekę scrrun.dll znajdującą się w katalogu XL’a (regsvr32 /u scrrun.dll) i zarejestrować tę bibliotekę w katalogu systemowym:SysWow64 (regsvr32 scrrun.dll) – dla systemów 64 bitowychSystem32 (regsvr32 scrrun.dll) – dla systemów 32 bitowych
[pyt. 313] [XL]Podczas otwierania dowolnego modułu systemu Comarch CDN XL na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows Server 2008 lub Windows Vista pojawia się komunikat o niezgodności wersji wydruków z wersją programu Comarch CDN XL
 • Uwaga: Zainstalowane wydruki standardowe mają wersję … niezgodną z wersją programu …. Może to spowodować problemy przy wykonywaniu niektórych wydruków standardowych. Problem ten jest związany z zaimplementowanym mechanizmem kontroli kont użytkowników. Działa to w następujący sposób: plik wydruki.tps (cdn_wydr.tps dla wersji 7.1FR i starszych) otwierany jest w trybie do modyfikacji przy uruchamianiu dowolnego modułu Comarch CDN XL, a przy włączonej kontroli kont użytkowników użytkownik nie posiada praw zapisu w folderach Program Files. Dlatego system Vista tworzy w profilu użytkownika wirtualny katalog Program Files, gdzie przetrzymuje zmieniane pliki. W folderze Program Files, po zainstalowaniu nowej wersji systemu Comarch CDN XL nie zostanie nadpisany plik cdn_wydr.tps. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe na cztery sposoby:
  1. Należy zainstalować system Comarch CDN XL w folderze innym niż Program Files.
  2. Należy wyłączyć kontrolę kont użytkownika. W tym celu należy z menu START wybrać Panel sterowania -> Konta użytkowników -> Włącz lub wyłącz Kontrola konta użytkownika a następnie odznaczyć opcję Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera.
  3. Należy ustawić, aby system Comarch CDN XL zawsze był uruchamiany z opcją „jako administrator”. W tym celu z folderu instalacyjnego systemu Comarch CDN XL należy odnaleźć plik cdnxl.exe i po kliknięciu na nim prawym klawiszem myszy wybrać opcję Właściwości -> Zgodność -> Pokaż ustawienia dla wszystkich użytkowników i zaznaczyć opcję Uruchom ten program jako administrator (opcja ta jest aktywna tylko i wyłącznie przy włączonej opcji Kontrola konta użytkownika).
  4. Po zainstalowaniu nowej wersji Comarch CDN XL należy wyszukać pliki wydruki.tps (cdn_wydr.tps) znajdujące się wirtualnych katalogach Program Files użytkowników (np.: C:\Users\Nazwa.Użytkownika\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Comarch CDN XL\) i usunąć je. Po ponownym uruchomieniu dowolnego modułu plik wydruki.tps (cdn_wydr.tps) zostanie odtworzony, ale już w poprawnej wersji.
[pyt. 312] [XL]Podczas konwersji bazy do wersji 7.0 (FR, HR1, HR2) pojawiają się następujące komunikaty:Usuwanie kont tymczasowychNieistniejące konta nadrzędne dla kont wg zapytania: (select * from cdn.Konta where kks_synNumer = -1)Sprawdzanie poprawności struktury planu kont. Założenie pól kontrolnychSprawdzanie poprawności struktury planu kont. Kontrola pierwotnych wartościBłędne wartości w polach KKS_Syntetyka, KKS_Poziom, KKS_Konto dla kont wg zapytania: (select * from cdn.Comarch_KonwersjaKont60_70) Co może być ich przyczyną?
 • Informacja, która pojawiała się w logu z konwersji, a mianowicie: Nieistniejące konta nadrzędne dla kont wg zapytania: (select * from cdn.Konta where kks_synNumer = -1) wskazuje, iż pewne konta istniejące w bazie nie mają kont nadrzędnych. Aby rozwiązać ten problem, należy select, który pojawił się w logu z konwersji, wykonać na bazie zepsutej przez konwersję. W wyniku tego zapytania zostaną wyświetlone gidnumey niepoprawnych kont. Należy je spisać i odnaleźć nazwy tych kont. Następnie od strony programu na bazie w wersji 6.0, w odpowiednim okresie obrachunkowym, należy dodać ręcznie konta nadrzędne do kont, które zostały odnalezione. Konta te powinny automatycznie powiązać się jako konta nadrzędne do wyszukanych kont. Jeśli chodzi o komunikat: Błędne wartości w polach KKS_Syntetyka, KKS_Poziom, KKS_Konto dla kont wg zapytania: (select * from cdn.Comarch_KonwersjaKont60_70), należy podane zapytanie również wykonać na bazie. Następnie dla podanych kont należy sprawdzić czy wartości w polach KKS_Syntetyka, KKS_Poziom, KKS_Konto są prawidłowe. Jeśli nie, to należy wykonać stosowne updaty, dzięki którym pola te uzyskają prawidłowe wartości.
[pyt. 311] [XL]Podczas konwersji bazy do wersji 8.0 pojawia się komunikat: “The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'CDN.Konta' and the index name 'KKSKontoOrd'. The duplicate key value is (4, 200 ..).” Czym jest on spowodowany?
 • Problem związany jest z kontami, które w jednym okresie obrachunkowym mają te same wpisy w polu KKS_KontoOrd np. konto 201-A.A oraz 201-A-A mają w polu KontoOrd taką samą wartość '201 A.A'Wykorzystując funkcję z apteczki 'Zmiana numeru konta' należy zmienić numer konta zawierający znak '.' na np. '_'Aby odszukać konta, które mają zduplikowane wpisy w polu KKS_kontoOrd można posłuzyć się następującym selectem: select a.kks_okresid, a.kks_rok, a.kks_kontoord, a.kks_kontofrom cdn.Konta a join (select kks_Okresid, kks_KontoOrd from cdn.konta group by kks_okresid, kks_kontoOrd having count(*) > 1) b on a.kks_okresid = b.kks_okresid and a.kks_kontoOrd = b.Kks_kontoOrdorder by a.kks_okresid, a.kks_kontoord

Zamówienia

Zamówienia

[pyt. 2139] Dlaczego na dokumencie ZOS na liście operatorów odpowiedzialnych nie widać niektórych operatorów pomimo ich obecności w systemie?
 • Przyczyną jest wprowadzenie tych operatorów do systemu, ale nigdy na te konta nikt się nie zalogował. Rozwiązaniem problemu jest zalogowanie się każdego stworzonego operatora do systemu przynajmniej raz.
[pyt. 1866] Według jakiej kolejności system sprawdza kolejność wydań towaru przy zaznaczonym parametrze „uwzględniaj chronologie rezerwacji”?
 • Jeżeli parametr „uwzględniaj chronologię rezerwacji” jest włączony, wówczas sprawdzane są kolejno:

  - priorytet rezerwacji (np. 10 ważniejszy niż 20)

  - data realizacji (im wcześniejsza, tym „ważniejsza” rezerwacja)

  - data ważności (im wcześniejsza, tym „ważniejsza” rezerwacja)

  - jeżeli wszystkie w.w. parametry są takie same, wówczas brana jest pod uwagę „data rezerwacji” – tj. data fizycznego utworzenia rezerwacji w bazie (im wcześniejsza, tym „ważniejsza” rezerwacja)

  Podczas analizy jw. są brane pod uwagę rezerwacje niezasobowe, blokujące towar, aktywne (z datą aktywacji nie większą niż data bieżąca) i ważne (z datą ważności nie mniejszą niż data bieżąca).

[pyt. 1864] Czy wygenerowanie faktury końcowej zaliczkowej jest konieczne, aby rozwiązać problem stanów magazynowych?
 • Konieczność wystawienia faktury końcowej zaliczkowej wynika z tego, iż na podstawie tego dokumentu system generuje dokumenty magazynowe (wydania towaru). Do faktur zaliczkowych „niekońcowych” nie generuje się dokumentów magazynowych.

[pyt. 1862] Jak uzyskać dane z raportu Niezrealizowane Pozycje Zamówień dla Zamówień Zakupu?
 • Z uwagi na fakt, że powyższy raport nie obejmuje dokumentów zamówień zakupów, dane te można otrzymać z Listy elementów zamówień, ograniczając filtr do zamówień zakupu. Funkcjonalność tą może wykorzystać także dla dokumentów zamówień sprzedaży i wewnętrznych.
[pyt. 1684] [XL]W jaki sposób od strony bazy danych można odróżnić zamówienie wewnętrzne od innych zamówień?
 • W przypadku zamówień dane dotyczące typu dokumentu zapisywane są w tabeli cdn.ZamNag, w niej w polu ZaN_Rodzaj zapisywana jest informacja o tym, czy zamówienie jest wewnętrzne, czy zewnętrzne. W przypadku zamówień wewnętrznych wartość w tym polu będzie równa 8.
[pyt. 879] [XL]Jak dodać własny składnik do BST?
 • Od wersji CDN XL 9.0 istnieje możliwość definiowania słowników składników bilansu stanu towarów. W tym celu w module: Administrator w menu: Listy została dodana opcja: Składniki BST, otwierająca Definicje składników BST. Znajdują się tutaj predefiniowane składniki oraz jest możliwość dodania własnych słowników, które mogą być użyte podczas generowania BST. Istnieje również możliwość ustalenia, które składniki mają być automatycznie dodawane do bilansu w trakcie jego wystawiania. W tym celu należy takie składniki dodać na zakładce składniki Definicji Dokumentu [BST].
[pyt. 685] [XL] Raport kosztów na OS, ZS, ZW
 • Od wersji CDN XL 9.0 z poziomu elementu oferty sprzedaży oraz zamówienia sprzedaży i wewnętrznego został udostępniony Raport kosztów. Jest on uruchamiany poprzez ikonę „P!” [Raport kosztów]. Niezbędnym do wyświetlenia odpowiedniego raportu jest, by produkt wskazany na elemencie miał określoną technologię domyślną. Takiego określenia dokonuje się na karcie towaru na zakładce Produkcja. Służy temu ikona „?” [Wybierz podstawową technologię produkcji]. Po wybraniu ikony na elemencie OS, ZS, ZW pojawi się nowa formatka z oszacowaniem kosztów produkcji dla technologii domyślnej.
[pyt. 684] [XL] Nieaktywne pola: Kraj wysyłki oraz Rodzaj transakcji na ZZ
 • Jeżeli do dokumentu ZZ zostanie dodany kontrahent, który w karcie kontrahenta ma zaznaczony parametr: Rolnik ryczałtowy, to na dokumencie ZZ nie można zmienić: kraju wysyłki oraz rodzaju transakcji - pole są niedostępne do edycji.
[pyt. 265] [XL]Wykorzystanie wygenerowanej faktury zaliczkowej w rozliczeniu z płatnościami nie powiązanymi z zamówieniem, do którego została ona wystawiona
 • Przykład:operator zaewidencjonował w systemie zamówienie sprzedaży, w którym dodane zostały następujące pozycje:towar T1 - 1 sztuka w cenie 100 PLN,towar T2 - 1 sztuka w cenie 50 PLN orazusługa U1 - w cenie 50 PLNco w sumie daje wartość zamówienia na poziomie 200 PLN. Jednocześnie kontrahent przedpłacił całą kwotę wynikającą ze złożonego zamówienia, co zostało w systemie wprowadzone w formie zaliczki FSL. Następuje realizacja zamówienia, przy czym kontrahent rezygnuje z kupna towaru T2 i końcowy dokument handlowy zostaje utworzony tylko na kwotę 150 PLN (uwzględniony został towar T1 oraz usługa U1). Kontrahent rezygnuje z dalszej realizacji zamówienia, natomiast nie domaga się zwrotu nierozliczonej części faktury zaliczkowej, lecz chce by została ona uwzględniona na poczet przyszłych wspólnych transakcji. Aby takie rozliczenie było możliwe operator zamiast tworzyć nowe zamówienie w systemie może skorygować to już istniejące, w wyniku czego zaliczka zostanie przepięta na nowopowstałe zamówienie. Na powstałej korekcie zamówienia należy pamiętać, by sprecyzować pozycje, można dodać nowe, usunąć przepięte elementy. Na nowym zamówieniu jest również możliwość dodania kolejnej płatności typu zaliczka. Przedstawiony schemat postępowania można powielać, do czasu całkowitego rozliczenia wszystkich wystawionych zaliczek. Trick ten pozwoli na przeniesienie zaliczki na nowe zamówienie, a w dalszej kolejności wykorzystanie jej na nowym dokumencie handlowym.
[pyt. 263] [XL]Kontrola limitu kontrahenta na zamówieniach w oparciu o funkcję serwerową
 • To rozwiązanie pozwala użytkownikowi wpływać na działanie tej funkcjonalności. Na dokumentach handlowych do wyliczenia salda należności porównywanego z limitem kontrahenta uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. Natomiast na zamówieniach saldo należności powiększone jest dodatkowo o wartość rezerwacji dla danego kontrahenta. Przykład Na karcie kontrahenta A na Zakładce Handlowe wprowadzono poniższe ustawienia: Kredyt: bezterminowy, Kwota: 10.00 PLN, Dozwolona kwota po terminie: 100.00%, Dozwolone przeterminowanie: 999 dni. Na definicji dokumentów FS i ZS na Zakładce Ogólne ustawiono opcję „Zablokuj” dla parametru „Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kontrahenta”. W systemie CDN XL wystawiono kolejno dokumenty dla Kontrahenta A1. FZ - 122 zł bruttoBiuletyn techniczny 14 Aktualizacja: 2008-10-062. FS - 61 zł brutto3. ZS - 2 szt. x 10 zł = 20 zł netto (24,4 zł brutto)Następnie użytkownik próbuje:- zatwierdzić dokument FS o wartości brutto 73,20 zł. Operacja nie zostanie wykonana gdyż pojawia się komunikat: „Limit kredytu dla danego kontrahenta został przekroczony. Wartość limitu: 10.00 PLN. Saldo należności: 12.20 PLN”. Saldo należności 61 zł + 73,20 zł - 122 zł = 12,20 zł przekroczyło dozwolony limit kredytu wynoszący 10 zł. Użytkownik może zatwierdzić dokument FS o maksymalnej wartości 71 zł brutto (122 zł-61 zł+10 zł).- potwierdzić ZS na 2 szt. x 21 zł = 42 zł (51,24 zł brutto). System CDN XL nie zezwoli na potwierdzenie dokumentu mimo, że z analizy płatności wynika, że Kontrahent A może zakupić towar na maksymalną kwotę 71 zł brutto. Użytkownik otrzymuje komunikat: „Limit kredytu dla tego kontrahenta został przekroczony. Wartość limitu: 10.00 PLN. Saldo należności: 14.64 PLN”.Saldo należności 14,64 zł (61 zł + 24,4 zł + 51,24 zł – 122 zł) podczas potwierdzania zamówień uwzględnia wartość brutto rezerwacji dla tego kontrahenta. Nie należy mylić z wartością zamówienia, gdyż wartość rezerwacji to ilość zarezerwowana x cena uzgodniona x stawka VAT. Użytkownik może potwierdzić dokument ZS o maksymalnej wartości 46,6 zł brutto (122 zł – 61 zł – 24,4 zł + 10 zł).Saldo należności dla dokumentów handlowych obliczane jest za pomocą funkcji serwerowej CDN.SumaWartosciKredytuKontrahenta. Od wersji 7.1 HR 3 również obliczanie wartości rezerwacji oparte zostało na funkcji serwerowej CDN.LimitKontrahentaZRezerwacji, tak więc saldo należności na zamówieniach stanowi sumę wartości zwracanej przez funkcje: CDN.SumaWartosciKredytuKontrahenta i CDN.LimitKontrahentaZRezerwacji. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z rygorystycznej kontroli limitu na zamówieniach wystarczy zmodyfikować funkcję CDN.LimitKontrahentaZRezerwacji tak, aby zwracała wartość 0. Po takiej modyfikacji kontrola limitu kontrahenta będzie taka sama na zamówieniach i dokumentach handlowych. Modyfikacja może okazać się korzystna dla firm, które nie zamykają niezrealizowanych zamówień.
[pyt. 262] [XL]Wprowadzenie płatności do ZZ, aby zaliczka, którą należy zapłacić klientowi pokazywała się w preliminarzu
 • Dokument zaliczki nie posiada płatności i tym samym ani on, ani jego ‘płatność’ nie może być widoczna na Preliminarzu Płatności, który oparty jest na płatnościach, a ściśle na tabeli TraPlat. Zaznaczenie pola Zaliczka nie skutkuje wygenerowaniem płatności, bo nie może, bo płatność jest dopiero związana z fakturą. Rozwiązaniem jest generowanie Preliminowanych Płatności w Preliminarzu Płatności. Taka Preliminowana Płatność jest widoczna w Preliminarzu i na jej podstawie można wygenerować np. przelew. Przy czym należy pamiętać, aby po wprowadzeniu do systemu właściwej faktury zaliczkowej usunąć Preliminowaną Płatność z Preliminarza Płatności, by nie dublować wartości płatności na zestawieniach Płatności.
[pyt. 261] [XL]Ustalenie kolejności realizacji zamówienia
 • Sposobem decydowania o kolejności realizacji zamówienia (szczególnie w sytuacji ograniczonej dostępności towaru) jest stosowanie ważności rezerwacji lub parametru na dokumencie realizującym zamówienie: Uwzględniaj chronologię rezerwacji. Parametr ten ma znaczenie dla ustalenia kolejności realizacji rezerwacji o tym samym priorytecie. Przy parametrze zaznaczonym, realizowane będą rezerwacje z wcześniejszą datą ważności. Jeżeli daty ważności będą te same – o kolejności realizacji zadecyduje data realizacji, jeżeli natomiast data realizacji jest taka sama, wtedy o kolejności rezerwacji zadecyduje data utworzenia rezerwacji.
[pyt. 260] [XL]Reguła ustawiania dat podczas potwierdzania zamówienia
 • 1. Jeżeli potwierdzamy zamówienie z listy (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) tego samego dnia, w którym to zamówienie zostało wystawione - daty wybrane przez użytkownika nie ulegają zmianie2. Jeżeli potwierdzamy zamówienie z listy (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) w innym dniu, niż zamówienie to zostało wystawione - daty wybrane przez użytkownika zostają ponownie ustalone według parametrów określonych na definicji dokumentu3. Jeżeli potwierdzamy zamówienie z poziomu formatki zamówienia/ zakładki potwierdź, pojawia się pytanie "Czy ustalić ponownie datę ważności zamówienia na podstawie daty potwierdzenia ?" i w zależności od odpowiedzi - data jest zmieniana na tę z konfiguracji, bądź pozostawiana taka, jaką ustalił użytkownik.